Ile zarabia księgowy?

Wynagrodzenie w księgowości zależy m.in. od zajmowanego stanowiska. W 2017 r. przeciętna miesięczna pensja głównego księgowego wynosiła 9000 zł brutto. Asystenci zarabiali 3400 zł brutto.

Znajomość prawa podatkowego oraz przepisów regulujących kwestię ubezpieczeń społecznych, a także umiejętność prowadzenia ksiąg rachunkowych i dokonywania rozliczeń – to najważniejsze kompetencje księgowego/księgowej. W tym zawodzie liczą się także cechy: skrupulatność, dążenie do zgłębiania i aktualizowania wiedzy oraz komunikatywność.

5 porad, jak napisać list motywacyjny na stanowisko księgowego

Księgowy – zarobki

Doświadczenie, wielkość i lokalizacja firmy oraz rodzaj umowy w sprawie pracy – to przykładowe czynniki wpływające na poziom pensji (nie tylko w księgowości).

6 czynników, które wpływają na Twoje wynagrodzenie

Wynagrodzenie zależy również od stanowiska:

  • Asystent księgowości – 3400 zł brutto

Benefity:

- dofinansowanie zajęć sportowych (19%)

- prywatna opieka medyczna (17%)

- dofinansowanie nauki języków obcych (14%)

- ubezpieczenie na życie (10%)

Do obowiązków asystenta należy m.in. zarządzanie dokumentacją i sprawdzanie jej poprawności, a także wprowadzanie danych do systemu.

  • Młodszy księgowy – 3700 zł brutto

Benefity:

- prywatna opieka medyczna (39%)

- dofinansowanie zajęć sportowych (26%)

- ubezpieczenie na życie (23%)

- dofinansowanie szkoleń/kursów (15%)

Praca młodszego księgowego polega m.in. na księgowaniu dokumentów, przygotowywaniu przelewów bankowych oraz prowadzeniu ewidencji kasowej.

  • Księgowa/księgowy – 5000 zł brutto

Benefity:

- prywatna opieka medyczna (27%)

- świadczenia socjalne (24%)

- dofinansowanie nauki języków obcych (21%)

- dofinansowanie biletów do kina, teatru itd. (18%)

Prowadzenie ksiąg przychodów i rozchodów, dokonywanie bieżących rozliczeń z instytucjami finansowymi, rozliczanie podatku VAT czy odprowadzanie składek do ZUS – to przykładowe obowiązki księgowego.

  • Samodzielny księgowy – 6500 zł brutto

Benefity:

- prywatna opieka medyczna (40%)

- dofinansowanie zajęć sportowych (27%)

- ubezpieczenie na życie (23%)

- świadczenia socjalne (20%)

Do zadań samodzielnego księgowego należy m.in. przygotowywanie deklaracji podatkowych, współpraca z instytucjami, takimi jak: ZUS, GUS czy NBP oraz uzgadnianie sald z kontrahentami.

  • Starszy księgowy – 6700 zł brutto

Benefity:

- prywatna opieka medyczna (45%)

- dofinansowanie zajęć sportowych (44%)

- świadczenia socjalne (30%)

- dofinansowanie szkoleń/kursów (27%)

Przykładowe obowiązki starszego księgowego to: przygotowywanie raportów i sprawozdań finansowych oraz prowadzenie szkoleń dla pracowników z krótszym stażem pracy.

  • Główny księgowy – 9000 zł brutto

Benefity:

- prywatna opieka medyczna (30%)

- dofinansowanie szkoleń/kursów (24%)

- służbowy telefon do celów prywatnych (23%)

- dofinansowanie zajęć sportowych (20%)

Do zadań głównego księgowego należy m.in. sprawowanie nadzoru nad prawidłowością rozliczeń i nad całym działem księgowości, a także opracowywanie planu kont zgodnie z wymogami sprawozdawczymi i prawem podatkowym.

Główny księgowy - biegle posługujący się językiem obcym - zarabiał przeciętnie 13 000 zł brutto.

Dane pochodzą z 2017 r. Zostały zebrane i opracowane przez serwis zarobki.pracuj.pl – na podstawie analizy ok. 350 000 ankiet wypełnionych przez użytkowników portalu.

https://zarobki.pracuj.pl/stanowiska