Ile zarabia pracownik biurowy?

W 2017 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie pracownika biurowego wynosiło 3300 zł brutto. Do najpopularniejszych benefitów należały: ubezpieczenie na życie, świadczenia socjalne i dostęp do prywatnej opieki medycznej.  

Znajomość języków obcych, obsługa komputera i urządzeń peryferyjnych, kultura osobista, komunikatywność i dobra organizacja pracy własnej – to kompetencje niezbędne w pracy biurowej. Wymagania różnią się m.in. w zależności od stanowiska.

7 umiejętności niezbędnych w pracy biurowej

Pracownik biurowy – zarobki

Praca w biurze może polegać na wystawianiu faktur, przekierowywaniu korespondencji, umawianiu spotkań itd. Jak wynika z danych Pracuj.pl, zakres obowiązków i kwalifikacje niezbędne do objęcia posady wpływają na wysokość wynagrodzenia. Ankietowani pracownicy wskazywali też różne świadczenia pozapłacowe obowiązujące w firmie. Przykładowe stanowiska w administracji biurowej to:

  • Fakturzystka/fakturzysta – 3000 zł brutto

Benefity:

- bony towarowe (11% ankietowanych)

- dofinansowanie zajęć sportowych (11%)

- prywatna opieka medyczna (9%)

- świadczenia socjalne (7%)

Obowiązki:

- wystawianie faktur i wprowadzanie ich do systemu

- rozliczanie dokumentów

- kontrola obiegu dokumentacji handlowej

- utrzymywanie relacji z klientami

- odbieranie dostaw i sprawdzanie ich zgodności z zamówieniem

  • Sekretarka/asystentka – 3300 zł brutto

Benefity:

- dofinansowanie zajęć sportowych (18%)

- prywatna opieka medyczna (13%)

- świadczenia socjalne (13%)

- dofinansowanie szkoleń/kursów (11%)

Obowiązki:

- przygotowywanie sprawozdań i korespondencji

- gromadzenie i porządkowanie dokumentacji

- umawianie i organizacja spotkań i konferencji

- zaopatrywanie biura w materiały niezbędne do jego funkcjonowania

Sekretarka, asystent – sprawdź 5 mitów na temat pracy w tych zawodach

  • Koordynator biura – 5200 zł brutto

Benefity:

- prywatna opieka medyczna (43%)

- dofinansowanie zajęć sportowych (34%)

- świadczenia socjalne (30%)

- służbowy telefon do celów prywatnych (30%)

Obowiązki:

- zapewnienie sprawnego funkcjonowania biura

- organizacja obiegu dokumentów

- nadzór nad zaopatrzeniem biura

- współpraca z firmami dostawczymi

- redagowanie oficjalnych pism

- organizacja wyjazdów służbowych

- obsługa centrali telefonicznej

  • Kierownik biura – 7300 zł brutto

Benefity:

- służbowy telefon do celów prywatnych (24%)

- prywatna opieka medyczna (22%)

- dofinansowanie zajęć sportowych (17%)

- świadczenia socjalne (13%)

Obowiązki:

- koordynowanie pracy podległego personelu

- przeprowadzanie szkoleń

- weryfikacja poprawności dokumentacji

- planowanie i nadzorowanie kosztów działania biura

- przygotowywanie instrukcji i opracowywanie procedur

  • Dyrektor administracyjny – 12 500 zł brutto

Benefity:

- służbowy telefon do celów prywatnych (51%)

- służbowy samochód do celów prywatnych (37%)

- dofinansowanie zajęć sportowych (36%)

- prywatna opieka medyczna (30%)

Obowiązki:

- zapewnienie prawidłowego funkcjonowania administracji w firmie

- tworzenie procedur

- zatwierdzanie wydatków

- zakup elementów wyposażenia biura

- nadzór nad inwestycjami i transportem

- ocena pracy podległych działów

Więcej danych dotyczących zarobków w różnych branżach: https://zarobki.pracuj.pl/stanowiska.