Ile zarabiamy na rękę, czyli czym jest wynagrodzenie netto?

Gdy ktoś otrzymuje swoją pierwszą wypłatę w życiu, może być zaskoczony, jak znaczna jej część nie trafia bezpośrednio do jego kieszeni. W zależności od rodzaju umowy, charakteru pracy, sposobu rozliczania się z urzędem skarbowym i wielu innych czynników kwota ta będzie różna – nawet o kilkadziesiąt procent. Ile ostatecznie wyniesie pensja na rękę? Wyjaśniamy!

Czym jest wynagrodzenie netto?

Wynagrodzenie netto to ta część pensji, która trafia do pracownika bezpośrednio – w formie pieniędzy lub ekwiwalentu, będącego zapłatą za wykonaną pracę. Na rachunku otrzymanym od pracodawcy powinna widnieć kwota brutto oraz kwota netto na rękę, a także informacja o tym, na co została przeznaczona różnica między tymi kwotami.

Jak odzyskać różnicę między wynagrodzeniem brutto i netto?

Nie można odzyskać całej różnicy, jednak uzyskanie zwrotu części tej sumy jest realne. Osoby, które nie przekroczyły ustalonego progu dochodów, mogą liczyć np. na zwrot nadpłaconych w trakcie roku zaliczek na podatek. Niektórym przysługuje prawo ubiegania się o zwrot nadpłaconych składek ZUS. Warunki takich zwrotów i ich wymiar również podlegają decyzjom ustawodawców, dlatego aktualnych informacji najlepiej szukać na stronach ZUS i NFZ.

Co jest odliczane od wynagrodzenia brutto?

Znaczenie ma nie tylko to, co jest od pensji brutto odliczane, ale też w jakim stopniu i w jakiej kolejności. Zasady dotyczące rozliczania dochodów zmieniają się stosunkowo często, dlatego najlepiej jest śledzić wysokość wszystkich kwot na oficjalnych stronach ministerstw i innych instytucji (np. Ministerstwa Finansów: http://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych: http://www.zus.pl).

Od wynagrodzenia brutto odliczane są:

a) składka na ZUS:

– ubezpieczenia emerytalne,

– ubezpieczenie rentowe,

– ubezpieczenie chorobowe;

b) składka na Narodowy Fundusz Zdrowia (ubezpieczenie zdrowotne);

c) składki pozaubepieczeniowe (Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych) oraz ubezpieczenie wypadkowe.

Część z tych składek nie jest obowiązkowa dla wszystkich pracowników. Obowiązek odprowadzania większości z nich dotyczy osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. W przypadku innych form zatrudnienia (zlecenie, dzieło) wymiar jest znacznie niższy. O aktualnych warunkach i stawkach każdej ze składek dowiedzieć się można np. w bazie wiedzy ZUS: http://www.zus.pl/baza-wiedzy/skladki-wskazniki-odsetki/skladki/wysokosc-skladek-na-ubezpieczenia-spoleczne.

Istnieje instrukcja dotycząca kolejności odliczania składek, która wpływa na to, jaką kwotę netto na rękę otrzyma pracownik. Najpierw odejmuje się aktualnie obowiązującą wysokość składek dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Od uzyskanej kwoty odliczamy składkę zdrowotną, której wysokość można znaleźć na jednej z podstron witryny ZUS. Szczegółowy informator znajduje się natomiast na stronie NFZ: http://www.nfz.gov.pl/dla-pacjenta/. Ostatnie działanie to odjęcie od wynagrodzenia zaliczki na podatek dochodowy. Ile? To zależy m.in. od wysokości poborów, a także źródła dochodów.

Ile wynosi wynagrodzenie netto?

Obowiązek wyliczenia wynagrodzenia netto spoczywa na pracodawcy, ale pracownik dysponujący odpowiednią wiedzą i narzędziami także jest w stanie określić jego wysokość. Aby szybko uzyskać prawidłowy wynik, można skorzystać z kalkulatora wynagrodzeń Pracuj.pl: https://zarobki.pracuj.pl/kalkulator-wynagrodzen/.