Intendent – fakty i mity na temat pracy

Żłobki, przedszkola i szkoły – to miejsca, w których występuje stanowisko intendenta. Osoba, która je zajmuje, odpowiada m.in. za egzekwowanie przepisów sanitarnych obowiązujących w placówce i sprawowanie nadzoru nad żywieniem. Wbrew pozorom, w tym zawodzie liczą się nie tylko umiejętności organizacyjne. Kompetencje społeczne również mają znaczenie.  

Interesujesz się dietetyką, masz łatwość w przyswajaniu przepisów i świetnie radzisz sobie w pracy biurowej? Z takim nastawieniem i przygotowaniem możesz rozpocząć pracę intendenta. Aby podjąć przemyślaną decyzję, warto poznać tajniki tego zawodu i stawić czoło mitom, które wokół niego narosły:

  • Aby zajmować stanowisko intendenta / intendentki, nie trzeba posiadać wyższego wykształcenia – FAKT

Wymagania, jakie powinien spełnić kandydat, zostały wskazane w ustawie o pracownikach samorządowych. Z przepisów nie wynika, że stanowisko intendenta można powierzyć wyłącznie osobie, która zdobyła wyższe wykształcenie. Ta droga zawodowa jest otwarta np. dla absolwenta technikum ekonomicznego lub gastronomicznego. Ukończenie dietetyki czy technologii żywienia może jednak zapewnić lepsze przygotowanie do pracy niż nauka w szkole średniej.  

  • Intendent/Intendentka to połączenie pracownika administracyjnego, kasjera, zaopatrzeniowca i dietetyka – FAKT

Do obowiązków intendenta należy m.in. przygotowywanie jadłospisów, kontrolowanie warunków sanitarnych, prowadzenie dokumentacji czy pobieranie opłat. Aby sprawnie realizować liczne i różnorodne zadania, trzeba wykazywać się skrupulatnością i umiejętnościami organizacyjnymi.

  • W pracy intendenta trzeba wykazywać się znajomością aktualnych przepisów – FAKT

Kluczowe znaczenie ma np. znajomość zasad GHP (dobra praktyka higieniczna) i procedur sanitarnych, jak HACCAP. Wszelkie naruszenia mogą skutkować zamknięciem placówki przez sanepid. Jadłospisy powinny być przygotowywane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty.   

  • Kompetencje miękkie nie są potrzebne w pracy intendenta – MIT

Wiedza z zakresu ekonomii i dietetyki jest niezbędna, ale nie wystarczy, by poradzić sobie w pracy intendenta. Ważne, by posiadać również odpowiednie predyspozycje i kompetencje miękkie, jak np. komunikatywność. Jest to konieczne ze względu na kontakty z dziećmi i rodzicami.

5 cech „miękkich” ważnych dla pracodawcy. Sprawdź, czy je posiadasz!

  • Osoba, która chce pracować jako intendent, nie musi przedstawiać zaświadczenia o niekaralności – MIT

Ze względu na kontakt z dziećmi intendent powinien być praworządną osobą, która nigdy nie została skazana prawomocnym wyrokiem. Należy to potwierdzić, przedstawiając zaświadczenie o niekaralności.

  • Nie trzeba opanowywać umiejętności obsługi pakietu MS Office i urządzeń biurowych, aby dobrze wykonywać obowiązki – MIT

Do zadań intendenta należy również przygotowywanie i przechowywanie dokumentacji. Aby robić to dobrze, należy wykazywać się znajomością pakietu MS Office oraz umiejętnością obsługi urządzeń, takich jak kserokopiarka, drukarka itd.

Intendentka w przedszkolu – wymagania i zarobki