Inżynier elektryk – perspektywy zawodowe

Energia elektryczna ma istotne znaczenie dla przemysłu i innych gałęzi gospodarki. To sprawia, że perspektywy zatrudnienia w zawodzie inżyniera elektryka są szerokie i atrakcyjne. Specjaliści posiadający wiedzę, uprawnienia i doświadczenie mogą pracować m.in. w nowoczesnych przedsiębiorstwach produkcyjnych.

Wymagania na stanowisku: inżynier elektryk

Warunkiem podjęcia pracy na stanowisku inżyniera elektryka jest ukończenie studiów na kierunkach, takich jak np. energetyka, elektrotechnika lub automatyka i robotyka. Pracodawcy przykładają wagę również do doświadczenia. Inne istotne wymagania, które należy spełnić, to także:

  • znajomość rysunku technicznego,
  • obsługa programów komputerowych, takich jak: AutoCAD i MS Office,
  • znajomość języków obcych,

Języki obce w pracy

  • prawo jazdy kategorii B (praca na stanowisku inżyniera elektryka wiąże się z częstymi wyjazdami).

Liczą się także cechy charakteru, np. chęć rozwoju oraz umiejętność panowania nad stresem i lękiem. Ważne, by pracownik nie bał się wysokości.  

Gdzie może pracować inżynier elektryk?

Projektowanie i nadzór nad wykonywaniem instalacji elektrycznych oraz maszyn, opracowywanie nowych rozwiązań technologicznych, rozliczanie kosztów – zakres obowiązków inżyniera elektryka jest szeroki. Osoby posiadające odpowiednie predyspozycje, kwalifikacje i doświadczenie mogą pracować w przemyśle, szczególnie w przedsiębiorstwach produkcyjnych. Specjaliści bez większych trudności znajdą zatrudnienie w wielu branżach, np. informatycznej, telekomunikacyjnej, górniczej, motoryzacyjnej i transportowej. Inżynier elektryk może także zajmować się działalnością badawczą, wykonywać ekspertyzy i doradzać.    

Na kandydatów do pracy czekają atrakcyjne możliwości rozwoju. Specjaliści często pracują przy międzynarodowych projektach, doskonaląc umiejętności fachowe i językowe.   

Ile zarabia inżynier elektryk?

Statystycznie co drugi inżynier elektryk zarabiał powyżej 5100 zł brutto w 2017 r. Pensja była więc znacznie wyższa niż minimalne zarobki w Polsce. Inżynierowie elektrycy otrzymywali także korzyści pozapłacowe. Wśród benefitów często występowały: ubezpieczenie na życie (31%), służbowy telefon do celów prywatnych (30%), dofinansowanie zajęć sportowych (28%) oraz prywatna opieka medyczna (25%). Najlepiej wynagradzani inżynierowie zarabiali ponad 9000 zł brutto.

5 modnych benefitów pracowniczych

Niemal 1/5 zatrudnionych (19%) dostawała także comiesięczne premie. Wyniki, frekwencja oraz brak nagan i upomnień – to przykładowe wymagania, po spełnieniu których można liczyć na dodatek do pensji.  

Zasady wypłacania premii

Dane dotyczące wynagrodzeń stanowią wynik analizy ponad 350 tys. ankiet wypełnionych przez użytkowników serwisu zarobki.pracuj.pl: https://zarobki.pracuj.pl/stanowiska.