Jak awansować w logistyce?

Aby przejść drogę od młodszego logistyka do dyrektora logistyki, trzeba wykazać się pracowitością i otwartością na wiedzę. Na najwyższych stanowiskach niezbędna jest również umiejętność planowania i zarządzania zespołem.

Logistyka – co to jest?

Gdy przedsiębiorstwo wytworzy jakieś towary, musi je przetransportować do klientów. Aby ten proces przebiegał sprawnie, potrzebna jest pomoc działu logistyki. Osoby, które są w nim zatrudnione, odpowiadają m.in. za terminowość dostaw, dostępność i stan pojazdów czy zabezpieczenie ładunków. Wykonywanie tak odpowiedzialnych zadań wymaga wiedzy fachowej, doskonałej organizacji i chęci rozwoju.  

5 książek, które pomogą Ci się rozwijać zawodowo

Dyrektor logistyki, spedytor, technik logistyk - zarobki

Zarobki logistyków oraz przedstawicieli innych dziedzin zależą m.in. od kwalifikacji. O wysokości wynagrodzenia decydują także inne czynniki, np. doświadczenie zawodowe oraz wielkość i lokalizacja firmy. Duże znaczenie ma również zajmowane stanowisko:

  • Młodszy specjalista ds. logistyki – 3900 zł brutto

Aby pełnić funkcję młodszego specjalisty, trzeba posiadać wykształcenie wyższe. Pracodawcy są skłonni przyjmować również studentów (preferowane kierunki: logistyka/transport i logistyka lub zarządzanie produkcją).

Wykształcenie niepełne wyższe – czy można wpisać do CV?

Inne wymogi stawiane kandydatom to na przykład: umiejętność analitycznego myślenia i pracy w grupie, znajomość języka angielskiego czy biegła obsługa MS Excel.  

  • Specjalista ds. logistyki – 5600 zł brutto

Kilkuletnie doświadczenie oraz wykształcenie kierunkowe umożliwiają podjęcie pracy na stanowisku specjalisty. Taka osoba koordynuje pracę magazynu, kontroluje przepływ towarów, opracowuje i optymalizuje rozwiązania logistyczne stosowane w przedsiębiorstwie. Od kandydatów oczekuje się m.in. dobrej organizacji pracy, samodzielności oraz umiejętności przewidywania. Duże znaczenie mają też kompetencje społeczne.

5 sposobów na rozwijanie komunikatywności

   

  • Kierownik logistyki – 10 000 zł brutto

Objęcie stanowiska kierowniczego wymaga spełnienia wysokich wymagań. Niezbędne są umiejętności negocjacyjne oraz wiedza na temat zarządzania. Pracodawca może oczekiwać od kandydata ukończenia studiów podyplomowych przygotowujących do pełnienia funkcji menadżerskich. Najważniejsze kompetencje miękkie to: zdolności mediacyjne, odporność na stres oraz asertywność i zaangażowanie. Wynagrodzenie kierowników logistyki uzależnione jest m.in. od wielkości firmy. Kierownik, który zarządza kilkuosobowym zespołem, zazwyczaj nie otrzymuje tak wysokiego wynagrodzenia jak menadżer w dużym przedsiębiorstwie. Co drugi kierownik logistyki - pracujący w firmie zatrudniającej ponad 250 osób - zarabiał w 2017 r. ponad 12 500 zł brutto.  

10 cech dobrego kierownika

  • Dyrektor logistyki – 15 500 zł brutto

Kandydat na dyrektora powinien posiadać wszystkie kwalifikacje niezbędne na niższych stanowiskach. Dodatkowe wymogi stawiane przez pracodawców to np.: znajomość prawa (chodzi m.in. o przepisy celne i regulacje dotyczące zawierania umów międzynarodowych), zdolności organizacyjne, doskonała znajomość branży oraz umiejętność budowania zespołu.

6 czynników, które wpływają na Twoje wynagrodzenie

Dane dotyczące zarobków pochodzą z ankiet wypełnianych przez użytkowników serwisu zarobki.pracuj.pl. Informacje zostały zebrane w 2017 r. Więcej o wynagrodzeniach w logistyce: https://zarobki.pracuj.pl/stanowiska.