Jak napisać wniosek o awans? Wzór podania do dyrektora

Jeśli chcesz napisać skuteczne podanie o awans, zadbaj zarówno o formę dokumentu, jak i jego treść. O tym, czy dzięki Twojej prośbie do dyrektora zajmiesz wyższe stanowisko, zadecydują przede wszystkim Twoje kompetencje, dorobek zawodowy i kwalifikacje. Im rzetelniej przedstawisz je we wniosku o awans zawodowy pracownika, tym większe szanse, że Twoja prośba zostanie spełniona.

Z artykułu dowiesz się:

 • jakie elementy powinny znaleźć się we wniosku o awans zawodowy,
 • jak napisać uzasadnienie i o czym jeszcze pamiętać w treści wniosku o awans,
 • jak wygląda przykładowe podanie o awans,
 • jak napisać prośbę o awans, która będzie wyglądała profesjonalnie pod względem technicznym,
 • jak przygotować się do złożenia wniosku o zmianę stanowiska i do późniejszej rozmowy.

Miło jest otrzymywać nagrodę za wysiłek. Jeśli uważasz, że spełniasz wymagania i podołasz wyzwaniom, które towarzyszą pracy na wyższym stanowisku, złóż podanie o awans zawodowy, w którym oficjalnie poprosisz szefa o szansę. Nie wiesz, jak napisać prośbę? Spieszymy z pomocą! Ważne, by we wniosku o zmianę stanowiska pracy znalazły się najważniejsze dane, a także uzasadnienie prośby.

Podanie do dyrektora o awans – podstawowe elementy pisma

Każdy wzór podania o awans będzie zawierał kilka stałych elementów. Zadbaj, aby Twoje oficjalne pismo z prośbą zawierało wszystkie poniższe informacje.

 • Miejscowość i data składania oficjalnego listu do dyrektora

Wpisz je w prawym górnym rogu strony.

 • Twoje dane

Pod nazwą miejscowości i datą (z lewej strony) zamieść swoje dane – imię i nazwisko oraz aktualnie zajmowane stanowisko.

 • Dane osoby decyzyjnej

Ważne, abyś zaadresował list do konkretnej osoby – zamieść jej dane po prawej stronie. Podaj nazwę stanowiska, imię i nazwisko kierownika / dyrektora oraz adres firmy.

 • Nagłówek wniosku

W kolejnym wierszu umieść wyśrodkowany napis „PODANIE O AWANS”.

 • Treść listu

Kluczowe znaczenie ma to, w jaki sposób przedstawisz swoją prośbę. Zachowaj profesjonalną postawę i opieraj się na faktach. W kolejnej części artykułu przeczytasz o tym, co konkretnie powinna zawierać treść prośby o zmianę stanowiska pracy.

 • Podpis

Tradycyjne zakończenie listu oficjalnego to zwrot  Z poważaniem oraz podpis.

Jak napisać prośbę? To koniecznie zawrzyj w treści!

Dobre podanie z prośbą powinno mieć przemyślaną treść. Zadbaj o to, aby w  głównej części wniosku znalazły się poniższe elementy.

 • Zwrot grzecznościowy

List oficjalny rozpoczyna się zwrotem grzecznościowym do adresata, np. Szanowny Panie Dyrektorze.

 • Nazwa stanowiska, które chciałbyś objąć

Napisz na przykład:

Zwracam się z prośbą o rozważenie mojej kandydatury podczas obsadzania stanowiska…

 • Uzasadnienie

Jak napisać uzasadnienie? Argumenty przemawiające za tym, że jesteś właściwym kandydatem, mają największe znaczenie. Przekonując zwierzchnika, powołuj się na doświadczenie i kwalifikacje, które zdobyłeś w minionych latach. Ważne, by stanowiły one odpowiedź na wymagania pracodawcy. Zanim napiszesz podanie z uzasadnieniem, zastanów się, czy podołasz wyzwaniom, z którymi miałbyś mierzyć się w przyszłości. Jeśli zauważysz pewne braki, uzupełnij je. Przykłady, które przytaczasz, powinny dotyczyć Twoich kompetencji i osiągnięć. Nie odwołuj się do emocji szefa – taka postawa świadczy o braku profesjonalizmu.

Zobacz także: Jak umotywować wniosek o podwyżkę?

 • Podanie – zakończenie

W zakończeniu wyraź nadzieję, że Twoja prośba spotka się z przychylnością kierownika / dyrektora. Możesz wspomnieć także o tym, że z chęcią rozwiniesz swoją argumentację w trakcie rozmowy.

Wzór podania o zmianę stanowiska pracy – przykładowa treść

Poniżej znajduje się wzór podania o awans – pomoże Ci to dopasować treść Twojego wniosku do indywidualnej sytuacji.

Zwracam się z prośbą o zmianę mojego stanowiska pracy z (aktualne stanowisko pracy) na (oczekiwane stanowisko pracy). Moją prośbę motywuję faktem, że w czasie, gdy pracowałam/em na stanowisku (aktualnie zajmowane stanowisko pracy) – UZASADNIENIE.

Proszę o pozytywne rozpatrzenie mojej prośby.

Oczywiście ten wzór wniosku o awans obejmuje tylko jego zasadniczą treść – do Twojego dokumentu dołącz także niezbędne dane osobowe, opisane szerzej w poprzedniej części.

Podanie o zmianę stanowiska pracy – formatowanie tekstu

Zadbaj o to, by dokument był czytelny i przejrzysty. Wybierz prostą czcionkę, np. Times New Roman rozmiar 12, i odpowiednio sformatuj tekst. Całość wyjustuj. Więcej informacji na temat tego, jak napisać oficjalną prośbę pod względem technicznym, znajdziesz w naszym innym artykule: Zasady tworzenia oficjalnych dokumentów do pracy.

Wniosek o awans zawodowy – i co dalej?

Awansowi często towarzyszy podwyżka. Zanim napiszesz podanie o awans i poprosisz o możliwość objęcia wyższego stanowiska, zastanów się, jakie zarobki by Cię satysfakcjonowały. W tym celu możesz zamówić raport wynagrodzeń lub ustalić wysokość pensji „na rękę”. Skorzystaj z  kalkulatora wynagrodzeń Pracuj.pl, aby dowiedzieć się, ile wynosi minimalna pensja za pracę netto lub ile zarobisz w zależności od rodzaju umowy.

 

Wiesz już, jak napisać oficjalne pismo z prośbą o awans. Jeśli jesteś gotowy na zmiany, nie czekaj! W końcu o Twoje interesy w pracy nikt nie zadba tak dobrze, jak Ty sam.