Jak odpowiedzieć na pytanie: „Co najbardziej motywuje Panią/Pana w pracy?”

Twoje mocne i słabe strony, kwalifikacje oraz oczekiwania finansowe – to przykładowe zagadnienia, które są omawiane w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej. Podczas spotkania może paść również pytanie dotyczące motywacji.

Powody, dla których kandydat chce podjąć pracę w konkretnym miejscu, wpływają na efektywność. Oto przykładowe odpowiedzi na pytanie o motywację:  

  • PRESTIŻ. „Firma X cieszy się uznaniem w branży. Chciałabym stać się częścią prestiżowej organizacji i rozwijać swoje umiejętności.”

To, że zależy Ci na zatrudnieniu w przedsiębiorstwie, które zajmuje ważną pozycję na rynku, może świadczyć o ambicji oraz o tym, że masz jasno sprecyzowane cele zawodowe. Dążenie do rozwoju ma duże znaczenie dla pracodawców.

  • OSIĄGNIĘCIA I UZNANIE. „Mam jasno sprecyzowane cele. Chciałbym stać się cenionym specjalistą w branży.”

Potrzeba bycia docenianym i podziwianym jest szczególnie silna w przypadku artystów – aktorów, pisarzy itd. Powołując się na nią, warto jednocześnie wykazać, że masz w sobie pokorę i potrafisz przyjmować konstruktywną krytykę i wyciągać wnioski z niepowodzeń.

  • PIENIĄDZE. „Ważnym czynnikiem, który motywuje mnie do działania, jest wynagrodzenie.”

W pracy liczy się nie tylko satysfakcja. Godziwe wynagrodzenie także jest istotne – zbyt niska pensja może powodować frustrację i spadek motywacji. Ważne jednak, by korzyści finansowe nie były jedynym motywatorem.

  • NIEZALEŻNOŚĆ. „Mam wiele pomysłów. Chciałbym móc je wdrażać, ciesząc się zaufaniem pracodawcy.”

Potrzeba bycia niezależnym świadczy m.in. o samodzielności. Taka cecha liczy się szczególnie na stanowiskach kierowniczych. Dobrze jednak, gdy pomimo potrzeby niezależności potrafisz podporządkować się poleceniom przełożonych. To ważne, gdy szukasz zatrudnienia na podstawie umowy o pracę.  

  • ROZWÓJ OSOBISTY. „Praca nad sobą stanowi dla mnie istotną wartość. Chciałbym, aby stanowisko, które obejmę, sprzyjało rozwojowi osobowości.”

Jeśli wyznaczasz sobie realistyczne cele i chcesz, by praca pomagała Ci np. pokonywać własne ograniczenia, prezentujesz się jako osoba wewnętrznie zmotywowana.

  • ROZWÓJ ZAWODOWY. „Lubię swoją pracę. Możliwość stawania się coraz lepszym fachowcem stymuluje mnie do podejmowania nowych wyzwań.”

Gdy liczy się dla Ciebie możliwość zdobywania dodatkowych kwalifikacji i osiągania kolejnych szczebli kariery, będziesz zdeterminowany do realizowania norm, realizowania nowych pomysłów itd. Przyczynisz się do rozwoju firmy.  

  • RODZINA. „Staram się być najlepszy w tym, co robię – nie tylko w życiu zawodowym, ale i osobistym. Dzięki temu jestem szczęśliwym człowiekiem i mam siłę do osiągania kolejnych celów.”

Osoba, która pracuje m.in. z myślą o swoich bliskich, często potrafi znaleźć równowagę pomiędzy życiem osobistym i zawodowym. Dzięki temu jest szczęśliwa i wypoczęta, a co za tym idzie – zmotywowana.

  • KORZYSTNE WARUNKI PRACY. „Działam efektywnie, gdy czuję, że pracodawca docenia moją pracę”.

Mówiąc o warunkach zatrudnienia, sugerujesz, że szczególne znaczenie ma dla Ciebie np. rodzaj umowy, wynagrodzenie czy korzyści pozapłacowe.

  • ATMOSFERA. „Praca sprawia mi radość szczególnie wtedy, gdy wykonuję ją w towarzystwie osób profesjonalnych, życzliwych i z poczuciem humoru.”

Pracownik, dla którego liczy się nastrój panujący w firmie, to prawdopodobnie osoba, która dobrze czuje się w grupie i chętnie podejmuje działania wymagające współpracy.

Czynniki, które stymulują Cię do działania to cenne źródło informacji o Tobie. Ważne, by odpowiedź na pytanie o motywację była przemyślana, szczera, ale i wyważona. Dzięki temu pomoże Ci budować korzystny i spójny wizerunek.   

Motywacja, która pozwala osiągać najlepsze rezultaty, wypływa z wewnętrznych potrzeb. Jeśli pracujesz wyłącznie dla pochwał lub pieniędzy, możesz doświadczyć wypalenia zawodowego.  

10 symptomów wypalenia zawodowego

Metody motywowania pracowników

Pracodawcy stosują różnorodne systemy motywacyjne. Przed wysłaniem aplikacji warto zastanowić się, czy odpowiadają Ci metody praktykowane w danym przedsiębiorstwie.

Motywacja pozytywna i negatywna – co to takiego?

Co sprawia, że zyskujesz motywację do działania?