Jak ustalić swoje wynagrodzenie? - zarobki.pracuj.pl
 • Indywidualny raport zarobki
 • Kalkulator netto-brutto
 • Przeciętne zarobki na stanowisku
 • Kreator CV
Autor wpisu Pracuj.pl

Obliczanie płacy pracownika wymaga ustalenia wysokości składek, która zależy m.in. od rodzaju umowy podpisanej z pracodawcą. Konieczne jest także uwzględnienie zaliczki na podatek dochodowy. Podpowiadamy, jak obliczyć wynagrodzenie, które nam przysługuje.  

1. Obliczanie składek wynagrodzeń

Od kwoty brutto odejmuje się wysokość składek, które pracodawca potrąca z naszej pensji. Chodzi o składki na ubezpieczenie społeczne (emerytalna, rentowa, chorobowa) i ubezpieczenie zdrowotne:

 • składka emerytalna – 9,76% podstawy wynagrodzenia,
 • składka rentowa – 1,5% podstawy wynagrodzenia,
 • składka chorobowa – 2,45% podstawy wynagrodzenia,
 • składka na ubezpieczenie zdrowotne – 9% podstawy wynagrodzenia pomniejszonego o wysokość składek odprowadzonych na ubezpieczenie społeczne.

Osoby, które pracują na podstawie umowy zlecenia, podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom: emerytalnemu, rentowemu, wypadkowemu i zdrowotnemu. Dobrowolne jest tylko ubezpieczenie chorobowe. Szczególny przypadek stanowią tutaj osoby uczące się, które nie ukończyły 26 lat. Takie osoby są zwolnione z obowiązku opłacania składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.

Informacje dotyczące aktualnej wysokości składek znajdują się w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19981370887, a także na stronie internetowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych: http://www.zus.pl/baza-wiedzy/skladki-wskazniki-odsetki/skladki/wysokosc-skladek-na-ubezpieczenia-spoleczne.

2. Ustalenie wysokości zaliczki na podatek dochodowy

Podstawę obliczenia zaliczki na podatek dochodowy stanowi przychód pomniejszony o wysokość składek na ubezpieczenie społeczne, a także o koszty uzyskania przychodu. Wysokość zaliczki na podatek dochodowy to 18% podstawy. Po ustaleniu wysokości zaliczki, pomniejszamy ją o kwotę wolną od podatku, jeśli pracownik złożył oświadczenie PIT-2. Formularz jest dostępny na stronie internetowej Ministerstwa Finansów: http://www.finanse.mf.gov.pl/pit/formularze/2017/-/asset_publisher/0Tp7/content/pit-2-oswiadczenie-pracownika-dla-celow-obliczania-miesiecznych-zaliczek-na-podatek-dochodowy-od-osob-fizycznych.  

Od kwoty wynagrodzenia brutto odejmujemy sumę składek na ubezpieczenie społeczne. W ten sposób otrzymujemy podstawę do obliczenia wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne. Aktualna składka na ubezpieczenie zdrowotne wynosi 9% podstawy wymiaru, ale tylko 1,25% podstawy wymiaru to ubezpieczenie zdrowotne finansowane przez ubezpieczonego. Pozostałe 7,75% podstawy wymiaru podlega odliczeniu od podatku dochodowego.  

3. Obliczenie wynagrodzenia netto

Aby ustalić, jaką kwotę otrzymamy od pracodawcy, od wynagrodzenia brutto odejmujemy składki na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy. Aby sprawdzić, czy uzyskany przez nas wynik jest prawdziwy, możemy skorzystać z kalkulatora wynagrodzeń Pracuj.pl: https://zarobki.pracuj.pl/kalkulator-wynagrodzen/.

Także pracodawca jest zobowiązany do odprowadzania składek za pracownika:

 • na ubezpieczenie emerytalne (9,76% podstawy wynagrodzenia),
 • na ubezpieczenie rentowe (6,5% podstawy wynagrodzenia),
 • na ubezpieczenie wypadkowe (1,80% podstawy wynagrodzenia),
 • na Fundusz Pracy (2,45% podstawy wynagrodzenia),
 • na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (0,1% podstawy wynagrodzenia).

Porównaj zarobki z innymi na Twoim stanowisku

Wypełnij ankietę, a w ciągu 5 minut otrzymasz od nas darmowy indywidualny raport o Twoich zarobkach. Tylko Ty masz dostęp do swojego raportu.

Porównaj teraz zarobki na Twoim stanowisku

Zaktualizuj informacje w swojej ankiecie i zobacz czy nadal zarabiasz odpowiednio.

Dawno wypełniona ankieta?
Porównaj teraz zarobki na swoim stanowisku

W ciągu roku wiele mogło się zmienić. Zaktualizuj informacje w ankiecie i porównaj swoje zarobki z innymi.

Narzędzia

 • Indywidualny raport zarobki
 • Kalkulator netto-brutto
 • Przeciętne zarobki na stanowisku
 • Kreator CV

Artykuły o podobnej tematyce

 • 05.03.2018
  Pracodawca nie wypłacił wynagrodzenia – co zrobić?

  Wynagrodzenie za pracę powinno być wypłacane regularnie, w odpowiedniej wysokości i we właściwej formie. Jeśli pracodawca spóźnia się albo odmawia wypłaty pensji, możemy zwrócić się do Państwowej Inspekcji Pracy lub do sądu pracy.

 • 01.01.2018
  Okres wyczekiwania – na czym polega?

  Okres wyczekiwania to czas, po którym nabywa się prawo do zasiłku chorobowego. W przypadku osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę wynosi 30 dni nieprzerwanego podlegania ubezpieczeniu społecznemu, a w odniesieniu do zleceniobiorców – 90 dni.

 • 04.03.2019
  Składki ZUS w 2019 r.

  Wysokość składek ZUS w 2019 r. nie wzrosła w porównaniu do tej z 2018 r. Stawki składek: emerytalnej, rentowej, chorobowej i zdrowotnej są wyrażone w procentach i stanowią określoną część wynagrodzenia brutto. Oznacza to, że im wyższa pensja, tym wyższe kwoty przekazywane do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

05.03.2018
Pracodawca nie wypłacił wynagrodzenia – co zrobić?

Wynagrodzenie za pracę powinno być wypłacane regularnie, w odpowiedniej wysokości i we właściwej formie. Jeśli pracodawca spóźnia się albo odmawia wypłaty pensji, możemy zwrócić się do Państwowej Inspekcji Pracy lub do sądu pracy.

01.01.2018
Okres wyczekiwania – na czym polega?

Okres wyczekiwania to czas, po którym nabywa się prawo do zasiłku chorobowego. W przypadku osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę wynosi 30 dni nieprzerwanego podlegania ubezpieczeniu społecznemu, a w odniesieniu do zleceniobiorców – 90 dni.

04.03.2019
Składki ZUS w 2019 r.

Wysokość składek ZUS w 2019 r. nie wzrosła w porównaniu do tej z 2018 r. Stawki składek: emerytalnej, rentowej, chorobowej i zdrowotnej są wyrażone w procentach i stanowią określoną część wynagrodzenia brutto. Oznacza to, że im wyższa pensja, tym wyższe kwoty przekazywane do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Najnowsze w kategorii: Porady zarobkowe

 • 06.10.2019
  6 cech, które musi posiadać każdy manager restauracji

  Klient, który odwiedza lokal gastronomiczny, liczy nie tylko na pyszne jedzenie, ale również na wysoki poziom obsługi oraz przyjemną atmosferę. Manager restauracji dba o to, by goście byli zadowoleni i chętnie powracali. Aby dobrze realizować swoje obowiązki, należy postawić na profesjonalizm i doskonałą organizację pracy.

 • 04.10.2019
  Czy zleceniobiorca może pracować w niedzielę?

  Pracujesz w sklepie i wykonujesz obowiązki na podstawie umowy-zlecenia? Ustawowy zakaz handlu w niektóre niedziele dotyczy także Ciebie, chyba że pracujesz np. w punkcie handlowym na dworcu lub sprzedajesz na jarmarku.

 • 06.09.2019
  Umowy dla osób do 26. roku życia. Sprawdź, ile zarobisz po zmianie ustawy

  Zleceniobiorcy do 26 roku życia, którzy posiadają status ucznia lub studenta, są zwolnieni ze składek ZUS. Taki przywilej nie przysługuje innym grupom zatrudnionych. W wyniku zmiany ustawy o podatku dochodowym wzrośnie wynagrodzenie netto wielu młodych wykonawców zleceń i pracowników etatowych, ponieważ nie będzie pomniejszane o zaliczkę na podatek dochodowy.

06.10.2019
6 cech, które musi posiadać każdy manager restauracji

Klient, który odwiedza lokal gastronomiczny, liczy nie tylko na pyszne jedzenie, ale również na wysoki poziom obsługi oraz przyjemną atmosferę. Manager restauracji dba o to, by goście byli zadowoleni i chętnie powracali. Aby dobrze realizować swoje obowiązki, należy postawić na profesjonalizm i doskonałą organizację pracy.

04.10.2019
Czy zleceniobiorca może pracować w niedzielę?

Pracujesz w sklepie i wykonujesz obowiązki na podstawie umowy-zlecenia? Ustawowy zakaz handlu w niektóre niedziele dotyczy także Ciebie, chyba że pracujesz np. w punkcie handlowym na dworcu lub sprzedajesz na jarmarku.

06.09.2019
Umowy dla osób do 26. roku życia. Sprawdź, ile zarobisz po zmianie ustawy

Zleceniobiorcy do 26 roku życia, którzy posiadają status ucznia lub studenta, są zwolnieni ze składek ZUS. Taki przywilej nie przysługuje innym grupom zatrudnionych. W wyniku zmiany ustawy o podatku dochodowym wzrośnie wynagrodzenie netto wielu młodych wykonawców zleceń i pracowników etatowych, ponieważ nie będzie pomniejszane o zaliczkę na podatek dochodowy.