Jak ustalić swoje wynagrodzenie? - zarobki.pracuj.pl
 • Indywidualny raport zarobki
 • Kalkulator netto-brutto
 • Przeciętne zarobki na stanowisku
 • Kreator CV
Autor wpisu Pracuj.pl

Obliczanie płacy pracownika wymaga ustalenia wysokości składek, która zależy m.in. od rodzaju umowy podpisanej z pracodawcą. Konieczne jest także uwzględnienie zaliczki na podatek dochodowy. Podpowiadamy, jak obliczyć wynagrodzenie, które nam przysługuje.  

1. Obliczanie składek wynagrodzeń

Od kwoty brutto odejmuje się wysokość składek, które pracodawca potrąca z naszej pensji. Chodzi o składki na ubezpieczenie społeczne (emerytalna, rentowa, chorobowa) i ubezpieczenie zdrowotne:

 • składka emerytalna – 9,76% podstawy wynagrodzenia,
 • składka rentowa – 1,5% podstawy wynagrodzenia,
 • składka chorobowa – 2,45% podstawy wynagrodzenia,
 • składka na ubezpieczenie zdrowotne – 9% podstawy wynagrodzenia pomniejszonego o wysokość składek odprowadzonych na ubezpieczenie społeczne.

Osoby, które pracują na podstawie umowy zlecenia, podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom: emerytalnemu, rentowemu, wypadkowemu i zdrowotnemu. Dobrowolne jest tylko ubezpieczenie chorobowe. Szczególny przypadek stanowią tutaj osoby uczące się, które nie ukończyły 26 lat. Takie osoby są zwolnione z obowiązku opłacania składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.

Informacje dotyczące aktualnej wysokości składek znajdują się w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19981370887, a także na stronie internetowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych: http://www.zus.pl/baza-wiedzy/skladki-wskazniki-odsetki/skladki/wysokosc-skladek-na-ubezpieczenia-spoleczne.

2. Ustalenie wysokości zaliczki na podatek dochodowy

Podstawę obliczenia zaliczki na podatek dochodowy stanowi przychód pomniejszony o wysokość składek na ubezpieczenie społeczne, a także o koszty uzyskania przychodu. Wysokość zaliczki na podatek dochodowy to 18% podstawy. Po ustaleniu wysokości zaliczki, pomniejszamy ją o kwotę wolną od podatku, jeśli pracownik złożył oświadczenie PIT-2. Formularz jest dostępny na stronie internetowej Ministerstwa Finansów: http://www.finanse.mf.gov.pl/pit/formularze/2017/-/asset_publisher/0Tp7/content/pit-2-oswiadczenie-pracownika-dla-celow-obliczania-miesiecznych-zaliczek-na-podatek-dochodowy-od-osob-fizycznych.  

Od kwoty wynagrodzenia brutto odejmujemy sumę składek na ubezpieczenie społeczne. W ten sposób otrzymujemy podstawę do obliczenia wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne. Aktualna składka na ubezpieczenie zdrowotne wynosi 9% podstawy wymiaru, ale tylko 1,25% podstawy wymiaru to ubezpieczenie zdrowotne finansowane przez ubezpieczonego. Pozostałe 7,75% podstawy wymiaru podlega odliczeniu od podatku dochodowego.  

3. Obliczenie wynagrodzenia netto

Aby ustalić, jaką kwotę otrzymamy od pracodawcy, od wynagrodzenia brutto odejmujemy składki na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy. Aby sprawdzić, czy uzyskany przez nas wynik jest prawdziwy, możemy skorzystać z kalkulatora wynagrodzeń Pracuj.pl: https://zarobki.pracuj.pl/kalkulator-wynagrodzen/.

Także pracodawca jest zobowiązany do odprowadzania składek za pracownika:

 • na ubezpieczenie emerytalne (9,76% podstawy wynagrodzenia),
 • na ubezpieczenie rentowe (6,5% podstawy wynagrodzenia),
 • na ubezpieczenie wypadkowe (1,80% podstawy wynagrodzenia),
 • na Fundusz Pracy (2,45% podstawy wynagrodzenia),
 • na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (0,1% podstawy wynagrodzenia).

Porównaj zarobki z innymi na Twoim stanowisku

Wypełnij ankietę, a w ciągu 5 minut otrzymasz od nas darmowy indywidualny raport o Twoich zarobkach. Tylko Ty masz dostęp do swojego raportu.

Porównaj teraz zarobki na Twoim stanowisku

Zaktualizuj informacje w swojej ankiecie i zobacz czy nadal zarabiasz odpowiednio.

Dawno wypełniona ankieta?
Porównaj teraz zarobki na swoim stanowisku

W ciągu roku wiele mogło się zmienić. Zaktualizuj informacje w ankiecie i porównaj swoje zarobki z innymi.

Narzędzia

 • Indywidualny raport zarobki
 • Kalkulator netto-brutto
 • Przeciętne zarobki na stanowisku
 • Kreator CV

Artykuły o podobnej tematyce

 • 05.03.2018
  Pracodawca nie wypłacił wynagrodzenia – co zrobić?

  Wynagrodzenie za pracę powinno być wypłacane regularnie, w odpowiedniej wysokości i we właściwej formie. Jeśli pracodawca spóźnia się albo odmawia wypłaty pensji, możemy zwrócić się do Państwowej Inspekcji Pracy lub do sądu pracy.

 • 01.01.2018
  Okres wyczekiwania – na czym polega?

  Okres wyczekiwania to czas, po którym nabywa się prawo do zasiłku chorobowego. W przypadku osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę wynosi 30 dni nieprzerwanego podlegania ubezpieczeniu społecznemu, a w odniesieniu do zleceniobiorców – 90 dni.

 • 04.03.2019
  Składki ZUS w 2019 r.

  Wysokość składek ZUS w 2019 r. nie wzrosła w porównaniu do tej z 2018 r. Stawki składek: emerytalnej, rentowej, chorobowej i zdrowotnej są wyrażone w procentach i stanowią określoną część wynagrodzenia brutto. Oznacza to, że im wyższa pensja, tym wyższe kwoty przekazywane do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

05.03.2018
Pracodawca nie wypłacił wynagrodzenia – co zrobić?

Wynagrodzenie za pracę powinno być wypłacane regularnie, w odpowiedniej wysokości i we właściwej formie. Jeśli pracodawca spóźnia się albo odmawia wypłaty pensji, możemy zwrócić się do Państwowej Inspekcji Pracy lub do sądu pracy.

01.01.2018
Okres wyczekiwania – na czym polega?

Okres wyczekiwania to czas, po którym nabywa się prawo do zasiłku chorobowego. W przypadku osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę wynosi 30 dni nieprzerwanego podlegania ubezpieczeniu społecznemu, a w odniesieniu do zleceniobiorców – 90 dni.

04.03.2019
Składki ZUS w 2019 r.

Wysokość składek ZUS w 2019 r. nie wzrosła w porównaniu do tej z 2018 r. Stawki składek: emerytalnej, rentowej, chorobowej i zdrowotnej są wyrażone w procentach i stanowią określoną część wynagrodzenia brutto. Oznacza to, że im wyższa pensja, tym wyższe kwoty przekazywane do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Najnowsze w kategorii: Porady zarobkowe

 • 19.02.2020
  Awans – jakie korzyści może zaproponować Ci pracodawca?

  Awans oznacza zmianę stanowiska na bardziej korzystne z perspektywy pracownika. Zazwyczaj kojarzy nam się z otrzymywaniem wyższego wynagrodzenia. Poza lepszą pensją pracodawca może zaoferować nam między innymi zdobycie dodatkowych kompetencji.

 • 19.02.2020
  Negocjowanie podwyżki – 6 książek, które mogą w tym pomóc

  Umiejętność negocjacji ma duże znaczenie nie tylko na stanowiskach kierowniczych i sprzedażowych. To kompetencja niezwykle pomocna w kontaktach pracownika z pracodawcą. Przydaje się podczas rozmów na temat awansu oraz wyższego wynagrodzenia. Sztukę negocjacji można zgłębiać w ramach szkoleń i za pośrednictwem fachowej literatury.

19.02.2020
Awans – jakie korzyści może zaproponować Ci pracodawca?

Awans oznacza zmianę stanowiska na bardziej korzystne z perspektywy pracownika. Zazwyczaj kojarzy nam się z otrzymywaniem wyższego wynagrodzenia. Poza lepszą pensją pracodawca może zaoferować nam między innymi zdobycie dodatkowych kompetencji.

19.02.2020
Negocjowanie podwyżki – 6 książek, które mogą w tym pomóc

Umiejętność negocjacji ma duże znaczenie nie tylko na stanowiskach kierowniczych i sprzedażowych. To kompetencja niezwykle pomocna w kontaktach pracownika z pracodawcą. Przydaje się podczas rozmów na temat awansu oraz wyższego wynagrodzenia. Sztukę negocjacji można zgłębiać w ramach szkoleń i za pośrednictwem fachowej literatury.