Jak wygląda praca księgowej?

6500 zł brutto – tyle w 2017 r. wynosiło przeciętne miesięczne wynagrodzenie samodzielnego księgowego. Do zadań osób zatrudnionych na tym stanowisku należy m.in. przygotowywanie sprawozdań finansowych, analiz i raportów.

Praca w księgowości – kwalifikacje

Aby zajmować się prowadzeniem ksiąg rachunkowych, nie trzeba posiadać specjalnych uprawnień (https://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/dzialalnosc/egzaminy-zawodowe/certyfikat-ksiegowy/informacje-na-temat-uslugowego-prowadzenia-ksiag-rachunkowych/uslugowe-prowadzenie-ksiag-rachunkowych). Obowiązki księgowej/księgowego może wykonywać każdy, kto:

  • posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
  • nie był karany za przestępstwa skarbowe;
  • jest objęty ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej.

Choć ukończenie ekonomii czy finansów i rachunkowości nie jest warunkiem podjęcia pracy w zawodzie, wiedza i umiejętności zdobyte podczas studiów umożliwiają rzetelne wykonywanie obowiązków. Od osób zajmujących się księgowością oczekuje się również skrupulatności, rzeczowości, uczciwości oraz umiejętności logicznego myślenia. Liczy się również aktualizowanie wiedzy, np. z zakresu prawa podatkowego.

Jak napisać list motywacyjny na stanowisko księgowej?

Obowiązki i kompetencje

Osoba zajmująca się księgowością odpowiada za kontakty klienta/przedsiębiorstwa z urzędem skarbowym. Księgowy może być zatrudniony w konkretnej firmie lub w biurze rachunkowym i prowadzić księgi rachunkowe różnych przedsiębiorstw, a także rozliczać roczne zeznania podatkowe itd. Obowiązki różnią się w zależności od miejsca pracy i stanowiska.

Pracownik zatrudniony na stanowisku samodzielnego księgowego zajmuje się np. sporządzaniem sprawozdań finansowych (okresowych i rocznych) oraz przygotowywaniem analiz i raportów. Współpracuje również z innymi działami firmy, np. z działem kontroli, a także z instytucjami zewnętrznymi. W tym zawodzie liczą się nie tylko umiejętności fachowe. Niezbędne są także kompetencje, takie jak komunikatywność.

Co to znaczy: być komunikatywnym?

Pensja księgowej/księgowego

Zarobki osób zajmujących się księgowością zależą m.in. od stanowiska i doświadczenia. W 2017 r. młodsi księgowi zarabiali przeciętnie 3700 zł brutto. Otrzymywali także benefity, takie jak: dostęp do prywatnej opieki medycznej (39%), dofinansowanie zajęć sportowych (26%), ubezpieczenie na życie (23%) i dofinansowanie szkoleń/kursów (15%).

Mediana płac samodzielnego księgowego wynosiła 6500 zł brutto. Oznacza to, że połowa zatrudnionych zarabiała poniżej, a połowa – powyżej tej kwoty. Pracownicy mogli liczyć także na korzyści pozapłacowe, tzn.: dostęp do prywatnej opieki medycznej (40%), dofinansowanie zajęć sportowych (27%), ubezpieczenie na życie (23%) i świadczenia socjalne (20%).

 6700 zł brutto – to przeciętne miesięczne wynagrodzenie starszego księgowego. Osoby zatrudnione na tym stanowisku otrzymywały również benefity, np.: dostęp do prywatnej opieki medycznej (45%), dofinansowanie zajęć sportowych (44%), świadczenia socjalne (30%) i dofinansowanie szkoleń/kursów (27%).  

Tak wynika z danych serwisu zarobki pracuj.pl: https://zarobki.pracuj.pl/stanowiska.