Jak wygląda ścieżka rozwoju w HR?

Pracownicy działów HR mają bardzo rozbudowany zakres obowiązków i wiele możliwości rozwoju. W zależności od poziomu doświadczenia, umiejętności i aspiracji można realizować się na przykład w pozyskiwaniu talentów, coachingu, organizowaniu szkoleń czy employer brandingu.

Dział HR w firmie jest bardzo istotny dla jej sprawnego funkcjonowania. Zatrudnieni w nim specjaliści zajmują się nie tylko rekrutacją nowych pracowników i opracowywaniem z nimi indywidualnych ścieżek rozwoju, ale też prowadzeniem niezbędnych szkoleń i formalnościami związanymi z wypłatą wynagrodzeń, ubezpieczeniami i odprowadzaniem składek. 

Świat HR 2018 w tekstach Grupy Pracuj

Dział HR – lista stanowisk

Działy HR, szczególnie te funkcjonujące w dużych, międzynarodowych korporacjach, mają bardzo rozbudowaną, ściśle zhierarchizowaną strukturę. Lista stanowisk związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi jest długa. 

Niezależnie od tego, w jakiej dziedzinie pracownik działu HR chce się wyspecjalizować, zwykle pierwsze kroki na swojej drodze zawodowej stawia jako asystent ds. rekrutacji lub młodszy specjalista ds. rekrutacji. W zakres obowiązków osób piastujących te stanowiska wchodzi między innymi wsparcie w prowadzeniu procesu rekrutacji i selekcji kandydatów, czyli prowadzenie rozmów kwalifikacyjnych i testów psychologicznych, a także tworzenie bazy danych i zamieszczanie ogłoszeń w Internecie. 

Wśród stanowisk znajdujących się na wyższych szczeblach kariery w HR można wymienić między innymi:

  • Specjalista ds. BHP – jego głównym obowiązkiem jest szkolenie pracowników w zakresie przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w firmie. To jednak nie wszystko. Do zadań specjalisty ds. BHP należy także tworzenie instrukcji postępowania w sytuacji zagrożenia, które są zgodne ze specyfiką działalności prowadzonej przez daną firmę. Każde stanowisko niesie ze sobą innego typu ryzyko. Specjalista BHP, uwzględniając wszystkie czynniki mogące stanowić potencjalne zagrożenie, musi opracować i egzekwować zasady postępowania pozwalające uniknąć sytuacji zagrażających bezpieczeństwu, życiu i zdrowiu pracowników.
  • Specjalista ds. kadr i płac – do objęcia tego stanowiska niezbędne jest posiadanie szczegółowej wiedzy z zakresu prawa pracy i prawa podatkowego. Osoba wykonująca ten zawód sprawuje pieczę nad procesem wypłacania wynagrodzeń oraz formalnościami związanymi z zatrudnieniem. Do jej obowiązków należy także ustalanie formy zatrudnienia i wysokości wynagrodzeń na konkretnych stanowiskach, a także organizowanie rozmów rekrutacyjnych, prowadzenie szkoleń dla nowych pracowników i zaznajamianie ich z zasadami obowiązującymi w danej firmie lub instytucji.
  • Trener/coach to osoba niezwykle istotna w każdym dziale HR, ponieważ to w dużej mierze od niej zależy utrzymanie motywacji pracowników na odpowiednio wysokim poziomie. Do obowiązków trenera należy dbanie o rozwój osobisty osób zatrudnionych w firmie i wspomaganie ich w doskonaleniu swoich kompetencji. Nierzadko musi on także pośredniczyć w rozwiązywaniu konfliktów pojawiających się w miejscu pracy i doradzać pracownikom w różnych problemach. W zakres jego zadań wchodzi także opracowywanie nowych metod szkoleniowych i ocenianie postępów pracowników.

https://wyzwaniahr.pracuj.pl/

HR to dziedzina, która bardzo prężnie się rozwija, a zapotrzebowanie na specjalistów ds. zarządzania zasobami ludzkimi utrzymuje się na wysokim poziomie. Obierając tę ścieżkę kariery, można liczyć na pracę pełną wyzwań i dającą mnóstwo satysfakcji.