Jak zostać kontrolerem jakości?

W przedsiębiorstwach produkcyjnych duży nacisk kładzie się na jakość wytwarzanych towarów. Dzięki kwalifikacjom i zaangażowaniu kontrolera ds. jakości, zatrudnieni pracują nie tylko sprawnie, ale również dokładnie. Wyższe wykształcenie kierunkowe i umiejętność zarządzania zespołem – to kompetencje kluczowe w tej pracy.

Co robi kontroler jakości?

Do obowiązków kontrolera należy m.in. sprawdzanie klasy materiałów używanych w procesie produkcyjnym. Osoba, która czuwa nad produkcją, weryfikuje jakość wyrobu na wszystkich etapach. Tworzy także normy jakościowe i dba o to, by były one zgodne z przepisami prawa. Pracownicy zajmujący się kontrolą jakości współpracują m.in. z inżynierami procesu.   

6 zadań, które wykonuje kontroler jakości

Czego oczekują pracodawcy?

Kontroler to odpowiedzialna funkcja. Aby ją pełnić, trzeba posiadać niezbędne kwalifikacje i spełniać warunki:

 • Wykształcenie wyższe

Zarządzanie jakością, inżynieria jakości – to przykładowe kierunki studiów, w trakcie których zdobywa się umiejętności niezbędne w pracy kontrolera. Studenci zgłębiają wiedzę m.in. z zakresu:

 • matematyki,
 • materiałoznawstwa,
 • zarządzania zasobami ludzkimi,
 • podstaw marketingu,
 • inżynierii oprogramowania.

Pracę w kontroli jakości mogą wykonywać również absolwenci technologii żywności lub materiałoznawstwa. Konieczne jest wówczas uzupełnienie kwalifikacji w ramach studiów podyplomowych.

Czy studia zagwarantują Ci satysfakcjonujące wynagrodzenie?

 • Znajomość przepisów

W przemyśle spożywczym, kosmetycznym, farmaceutycznym itd. obowiązują określone normy jakości. Ważne, by kontroler śledził zmiany w przepisach. Niedopatrzenia w tym względzie mogą rodzić konieczność wycofania partii produktów i – co za tym idzie - powodować straty.  

 • Wiedza na temat rynku

Ważne, by kontroler orientował się w potrzebach konsumentów i w nowych trendach. To kolejny aspekt, który należy wziąć pod uwagę przy ustalaniu norm jakościowych. W przeciwnym razie towary produkowane w firmie mogą okazać się mniej atrakcyjne niż inne dostępne na rynku.

 • Umiejętność zarządzania zespołem

Kontroler ocenia wydajność i dokładność pracowników produkcyjnych. Ważne, by osoba pracująca na tym stanowisku posiadała umiejętności z zakresu zarządzania ludźmi. Chodzi np. o delegowanie zadań i przekazywanie informacji zwrotnych.

Umiejętności w CV, czyli jak przyciągnąć uwagę rekrutera

 • Zdolności analityczne

Umiejętność logicznego myślenia i analizowania danych również jest niezbędna w pracy kontrolera. Wnioski płynące np. z raportów dostarczanych przez pracowników powinny prowadzić do konkretnych zmian i podniesienia jakości wyrobów.

 • Dokładność

Im większa precyzja w ustalaniu norm i ocenie pracy podwładnych, tym wyższa jakość wytwarzanych towarów. Kontroler jakości powinien wykazywać się dokładnością i rzetelnością.

 • Rozwój zawodowy

Ze względu na postęp technologiczny produkcja ulega nieustannym przeobrażeniom. Ważne, by kontroler nadążał za zmianami.