Jaką część pensji oddajemy państwu?

Składki na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych mogą stanowić nawet ok. 30% wynagrodzenia brutto. Wysokość potrącanych kwot zależy głównie od podstawy zatrudnienia.

Składniki wynagrodzenia za pracę

Z treści umowy o pracę powinno wynikać, w jaki sposób jest naliczana Twoja pensja. Jednym z czynników decydujących o jej wysokości jest system wynagradzania. Na wynagrodzenie składa się kilka elementów:

  • Płaca zasadnicza

Wynagrodzenie zasadnicze to podstawowy składnik pensji. Może być wyrażone w stawce miesięcznej lub godzinowej. W pierwszym przypadku wysokość pensji nie zależy od liczby przepracowanych godzin.

  • Dodatki obowiązkowe

Pracodawca ma obowiązek wypłacić dodatkowe wynagrodzenie za:

- pracę w godzinach nadliczbowych,

- pracę w niedziele i święta,

- pracę w nocy.

Zamiast dodatku zatrudniający może przyznać płatne dni wolne.  

  • Dodatki fakultatywne

Przyznanie niektórych dodatków zależy wyłącznie od decyzji pracodawcy. Chodzi o takie składniki wynagrodzenia:

- dodatek funkcyjny,

- dodatek stażowy,

- dodatek za szczególne umiejętności,

- dodatek za znajomość języków obcych,

- dodatek zmianowy,

- dodatek za pracę w warunkach szkodliwych dla zdrowia.

Z czego składa się wynagrodzenie?

Pensja brutto a pensja netto – ile procent odciągają z wypłaty

Wynagrodzenie uzyskiwane z tytułu umowy o pracę jest ozusowane i opodatkowane. Kwota netto to kwota brutto pomniejszona o składniki, takie jak:

  • Składki na ubezpieczenia społeczne:

- składka emerytalna (9,76%)

- składka rentowa (1,5 %)

- składka chorobowa (2,45%)

Pracownicy podlegają również obowiązkowemu ubezpieczeniu wypadkowemu, ale składkę wypadkową pracodawca opłaca z własnych środków.

Jak ustalić swoje wynagrodzenie?

  • Składka na ubezpieczenie zdrowotne

Wysokość składki to 9%. Należna kwota jest obliczana od wartości wynagrodzenia brutto. Pracownik, który podlega ubezpieczeniu zdrowotnemu, ma prawo do świadczeń opieki zdrowotnej refundowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

  • Zaliczka na podatek dochodowy

Wysokość zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych zależy od kosztów uzyskania przychodów, a także od sposobu rozliczania (progi podatkowe lub skala podatkowa).

Różnica pomiędzy kwotą brutto a netto jest mniejsza w przypadku umów cywilnoprawnych, ponieważ przy umowie-zleceniu składka chorobowa jest dobrowolna, a umowa o dzieło nie stanowi tytułu do ubezpieczeń społecznych. Jeśli chcesz sprawdzić, ile wynosi różnica, możesz skorzystać z kalkulatora wynagrodzeń Pracuj.pl.

https://zarobki.pracuj.pl/kalkulator-wynagrodzen

Co zrobić, by zarabiać więcej?

Rozwijaj się, podnoś swoje kwalifikacje lub rozważ zmianę pracy, jeśli chcesz otrzymywać wyższe wynagrodzenie. Gdy Twoja pensja Cię nie satysfakcjonuje, warto poprosić szefa o podwyżkę. Aby odnieść sukces w negocjacjach, przygotuj się do rozmowy, np. sprawdzając poziom zarobków w branży.