Jaką część pensji oddajemy państwu? - zarobki.pracuj.pl
 • Indywidualny raport zarobki
 • Kalkulator netto-brutto
 • Przeciętne zarobki na stanowisku
 • Kreator CV
Autor wpisu Pracuj.pl

Składki na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych mogą stanowić nawet ok. 30% wynagrodzenia brutto. Wysokość potrącanych kwot zależy głównie od podstawy zatrudnienia.

Składniki wynagrodzenia za pracę

Z treści umowy o pracę powinno wynikać, w jaki sposób jest naliczana Twoja pensja. Jednym z czynników decydujących o jej wysokości jest system wynagradzania. Na wynagrodzenie składa się kilka elementów:

 • Płaca zasadnicza

Wynagrodzenie zasadnicze to podstawowy składnik pensji. Może być wyrażone w stawce miesięcznej lub godzinowej. W pierwszym przypadku wysokość pensji nie zależy od liczby przepracowanych godzin.

 • Dodatki obowiązkowe

Pracodawca ma obowiązek wypłacić dodatkowe wynagrodzenie za:

– pracę w godzinach nadliczbowych,

– pracę w niedziele i święta,

– pracę w nocy.

Zamiast dodatku zatrudniający może przyznać płatne dni wolne.  

 • Dodatki fakultatywne

Przyznanie niektórych dodatków zależy wyłącznie od decyzji pracodawcy. Chodzi o takie składniki wynagrodzenia:

– dodatek funkcyjny,

– dodatek stażowy,

– dodatek za szczególne umiejętności,

– dodatek za znajomość języków obcych,

– dodatek zmianowy,

– dodatek za pracę w warunkach szkodliwych dla zdrowia.

Z czego składa się wynagrodzenie?

Pensja brutto a pensja netto – ile procent odciągają z wypłaty

Wynagrodzenie uzyskiwane z tytułu umowy o pracę jest ozusowane i opodatkowane. Kwota netto to kwota brutto pomniejszona o składniki, takie jak:

 • Składki na ubezpieczenia społeczne:

– składka emerytalna (9,76%)

– składka rentowa (1,5 %)

– składka chorobowa (2,45%)

Pracownicy podlegają również obowiązkowemu ubezpieczeniu wypadkowemu, ale składkę wypadkową pracodawca opłaca z własnych środków.

Jak ustalić swoje wynagrodzenie?

 • Składka na ubezpieczenie zdrowotne

Wysokość składki to 9%. Należna kwota jest obliczana od wartości wynagrodzenia brutto. Pracownik, który podlega ubezpieczeniu zdrowotnemu, ma prawo do świadczeń opieki zdrowotnej refundowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

 • Zaliczka na podatek dochodowy

Wysokość zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych zależy od kosztów uzyskania przychodów, a także od sposobu rozliczania (progi podatkowe lub skala podatkowa).

Różnica pomiędzy kwotą brutto a netto jest mniejsza w przypadku umów cywilnoprawnych, ponieważ przy umowie-zleceniu składka chorobowa jest dobrowolna, a umowa o dzieło nie stanowi tytułu do ubezpieczeń społecznych. Jeśli chcesz sprawdzić, ile wynosi różnica, możesz skorzystać z kalkulatora wynagrodzeń Pracuj.pl.

https://zarobki.pracuj.pl/kalkulator-wynagrodzen

Co zrobić, by zarabiać więcej?

Rozwijaj się, podnoś swoje kwalifikacje lub rozważ zmianę pracy, jeśli chcesz otrzymywać wyższe wynagrodzenie. Gdy Twoja pensja Cię nie satysfakcjonuje, warto poprosić szefa o podwyżkę. Aby odnieść sukces w negocjacjach, przygotuj się do rozmowy, np. sprawdzając poziom zarobków w branży.  

Porównaj zarobki z innymi na Twoim stanowisku

Wypełnij ankietę, a w ciągu 5 minut otrzymasz od nas darmowy indywidualny raport o Twoich zarobkach. Tylko Ty masz dostęp do swojego raportu.

Porównaj teraz zarobki na Twoim stanowisku

Zaktualizuj informacje w swojej ankiecie i zobacz czy nadal zarabiasz odpowiednio.

Dawno wypełniona ankieta?
Porównaj teraz zarobki na swoim stanowisku

W ciągu roku wiele mogło się zmienić. Zaktualizuj informacje w ankiecie i porównaj swoje zarobki z innymi.

Narzędzia

 • Indywidualny raport zarobki
 • Kalkulator netto-brutto
 • Przeciętne zarobki na stanowisku
 • Kreator CV

Artykuły o podobnej tematyce

 • 03.09.2018
  Co składa się na płacę brutto?

  Wynagrodzenie brutto to płaca zasadnicza oraz dodatki obligatoryjne i fakultatywne przed odliczeniem składek ZUS i zaliczki na podatek dochodowy. Wysokość potrąceń różni się w zależności od rodzaju umowy w sprawie pracy.

03.09.2018
Co składa się na płacę brutto?

Wynagrodzenie brutto to płaca zasadnicza oraz dodatki obligatoryjne i fakultatywne przed odliczeniem składek ZUS i zaliczki na podatek dochodowy. Wysokość potrąceń różni się w zależności od rodzaju umowy w sprawie pracy.

Najnowsze w kategorii: Porady zarobkowe

 • 01.09.2018
  10 nawyków, które poprawią Twoje samopoczucie w pracy

  Ciągłe narzekanie, zazdrość z powodu sukcesów kolegów, odkładanie postanowień na później – to tylko przykłady, w jaki sposób traci się energię i chęć do pracy. Taka postawa wpływa negatywnie nie tylko na Ciebie, ale również na osoby, które Cię otaczają. Warto okazywać życzliwość i uczyć się asertywności oraz systematyczności. Jeśli będziesz wyznaczał sobie realne cele, poczujesz się znacznie lepiej.

 • 01.09.2018
  8 powodów, dlaczego warto podjąć pracę na studiach

  Chcesz nauczyć się samodzielności i zarządzania sobą w czasie? Zastanawiasz się, w jaki sposób rozwijać umiejętności cenione przez pracodawców? Podejmij pracę zarobkową w trakcie studiów. Wiele zyskasz, nawet jeśli zadania nie będą związane z kierunkiem, który wybrałeś.

 • 29.08.2018
  Czym zajmuje się projektant konstrukcji?

  Projektant konstrukcji opracowuje projekty budynków i mostów, dokonuje obliczeń i analizuje rozwiązania techniczne. W 2017 r. statystycznie co drugi projektant zarabiał 7200 zł brutto.  

01.09.2018
10 nawyków, które poprawią Twoje samopoczucie w pracy

Ciągłe narzekanie, zazdrość z powodu sukcesów kolegów, odkładanie postanowień na później – to tylko przykłady, w jaki sposób traci się energię i chęć do pracy. Taka postawa wpływa negatywnie nie tylko na Ciebie, ale również na osoby, które Cię otaczają. Warto okazywać życzliwość i uczyć się asertywności oraz systematyczności. Jeśli będziesz wyznaczał sobie realne cele, poczujesz się znacznie lepiej.

01.09.2018
8 powodów, dlaczego warto podjąć pracę na studiach

Chcesz nauczyć się samodzielności i zarządzania sobą w czasie? Zastanawiasz się, w jaki sposób rozwijać umiejętności cenione przez pracodawców? Podejmij pracę zarobkową w trakcie studiów. Wiele zyskasz, nawet jeśli zadania nie będą związane z kierunkiem, który wybrałeś.

29.08.2018
Czym zajmuje się projektant konstrukcji?

Projektant konstrukcji opracowuje projekty budynków i mostów, dokonuje obliczeń i analizuje rozwiązania techniczne. W 2017 r. statystycznie co drugi projektant zarabiał 7200 zł brutto.