Jakie cechy powinien posiadać dyrektor zarządzający?

Większość najważniejszych decyzji dotyczących kierunku rozwoju przedsiębiorstwa podejmuje dyrektor zarządzający. To na jego barkach spoczywa odpowiedzialność za realizację strategii firmowej oraz opracowywanie i wdrażanie planów rozwoju produktów lub usług.

Czym zajmuje się dyrektor zarządzający?

Wyzwania, jakie stoją przed dyrektorem zarządzającym, są bardzo różnorodne i dotyczą zarówno kwestii finansowych, jaki i negocjacji, nawiązywania kontaktów biznesowych i pełnienia merytorycznego nadzoru nad procesem wytwarzania produktów czy usług. Główne obowiązki dyrektora zarządzającego to:

  • opracowywanie i nadzór nad prawidłowym wykonaniem planów finansowych,
  • tworzenie strategii mających przyczyniać się do zachowania płynności finansowej organizacji,
  • uczestniczenie w spotkaniach z kontrahentami i reprezentowanie firmy na zewnątrz,
  • podpisywanie umów,
  • podejmowanie decyzji dotyczących nowych inwestycji i innych działań przyczyniających się do rozwoju organizacji.

O bardziej szczegółowych zadaniach dyrektora zarządzającego decyduje to, jaką specyfikę ma przedsiębiorstwo, w którym pracuje. Jest to najbardziej widoczne, kiedy rozpatruje się zarządzanie zmianą na przykładzie firmy. Wówczas może okazać się, że dyrektor zarządzający jest także odpowiedzialny za wspieranie kupców w negocjacjach z producentami oraz podejmowanie działań mających na celu rozwój podległego rynku sprzedaży, np. poprzez udział w marketingowym procesie kreowania potrzeb konsumenckich. 

Sprawdź, czy jesteś liderem

Zarobki dyrektora zarządzającego

Pensja dyrektora zarządzającego jest bez wątpienia atrakcyjna, bo wynosi przeciętnie 22 tys. zł brutto. Oprócz wysokich zarobków osoby pracujące na tym stanowisku otrzymują liczne świadczenia pozapłacowe, takie jak samochód i telefon służbowy do celów prywatnych, prywatną opiekę medyczną oraz dofinansowanie nauki języków obcych. Dużą zaletą są również stabilne warunki zatrudnienia. 76% dyrektorów zarządzających pracuje na podstawie umowy o pracę.

Dyrektor zarządzający – cechy, które są konieczne na tym stanowisku

Dyrektor zarządzający jest odpowiedzialny za wiele spraw o ogromnym znaczeniu dla prosperowania przedsiębiorstwa. Musi zatem być doskonale zorganizowany i planować swoją pracę w taki sposób, by wszystkie powierzone mu zadania zostały zrealizowane w odpowiednim czasie. Analityczny umysł, fachowa wiedza z zakresu finansów i zarządzania, komunikatywność, doskonale rozwinięte umiejętności interpersonalne, umiejętność delegowania zadań, asertywność, obowiązkowość, odporność na stres, skrupulatność i zdolności przywódcze – to tylko wybrane cechy i zdolności, w które powinien być wyposażony dobry dyrektor zarządzający. Mając wiedzę i doświadczenie wymagane na tym stanowisku, można rozwijać się w niemal nieograniczony sposób.

Kto to jest dyrektor?