Jakie kary może nałożyć pracodawca za nieprzestrzeganie przepisów - zarobki.pracuj.pl
 • Indywidualny raport zarobki
 • Kalkulator netto-brutto
 • Przeciętne zarobki na stanowisku
 • Kreator CV
Autor wpisu Pracuj.pl

Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy jest obowiązkiem zarówno pracodawców, jak i pracowników. Obu stronom powinno zależeć, aby w miejscu zatrudnienia panowały warunki sprzyjające bezpiecznej pracy. Wszyscy pracownicy powinni też zdawać sobie sprawę, że pośrednio na ich barkach spoczywa odpowiedzialność za zdrowie i życie współpracowników.

Znajomość przepisów BHP to podstawa

Aby móc wymagać od pracownika stosowania się do przepisów BHP, pracodawca musi najpierw zadbać o odpowiednie przeszkolenie podwładnego w tym zakresie. Każdy nowo zatrudniony pracownik musi przejść odpowiedni kurs. Obligatoryjne jest również uczestnictwo w okresowych szkoleniach i egzaminach sprawdzających poziom wiedzy z zakresu przepisów BHP obowiązujących w danym zakładzie pracy. 

Bezpieczeństwo i higiena pracy – obowiązki pracodawcy i pracownika

Co grozi pracownikowi za nieprzestrzeganie zasad BHP?

Pracownik, który podchodzi lekceważąco do zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, musi liczyć się z tym, że mogą go za to spotkać przykre konsekwencje. O tym, jakiego rodzaju kary pracodawca ma prawo nałożyć na pracownika, mówi art. 108 kodeksu pracy. Z tego dokumentu można się dowiedzieć, że pracownikowi zachowującemu się w sposób naruszający przepisy BHP grożą kary:

 • upomnienia,
 • nagany,
 • pieniężne.

Kara upomnienia i nagany

Karę upomnienia i nagany pracodawca może nałożyć na pracownika w sytuacji, gdy ten nie przestrzega ustalonej organizacji i porządku w procesie pracy, nie stosuje się do przepisów BHP i przepisów przeciwpożarowych i nie potwierdza przybycia i przebywania w miejscu pracy. Pracodawca może wyciągnąć konsekwencje również wtedy, gdy podwładny nie powiadamia o swojej nieobecności w pracy w sposób, jaki obowiązuje w danej organizacji.

Za co można dostać naganę?

Kary pieniężne

Potrącenia z wynagrodzenia to uzasadniona forma ukarania pracownika w sytuacjach, gdy:

 • pracownik nie przestrzega przepisów BHP i ppoż,
 • przychodzi do pracy pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających,
 • spożywa alkohol w miejscu pracy,
 • opuszcza miejsce pracy bez usprawiedliwienia.

Wysokość kary pieniężnej, jaką pracodawca może nałożyć na pracownika w przypadku wystąpienia opisanych powyżej sytuacji, również została określona w art. 108 kodeksu pracy. Z przepisów wynika, że kara za jedno przekroczenie i każdą jednodniową nieusprawiedliwioną nieobecność w pracy nie może być większa niż jednodniowe wynagrodzenie pracownika. Łącznie kary pieniężne nie mogą wynosić więcej niż 10% wynagrodzenia pozostającego do wypłaty po dokonaniu potrąceń, o których mowa w art. 87 § 1 pkt. 1-3.

Szacunek do pracy i współpracowników przejawia się między innymi dbaniem o przestrzeganie przepisów mających zapewnić wszystkim bezpieczeństwo. 

Porównaj zarobki z innymi na Twoim stanowisku

Wypełnij ankietę, a w ciągu 5 minut otrzymasz od nas darmowy indywidualny raport o Twoich zarobkach. Tylko Ty masz dostęp do swojego raportu.

Porównaj teraz zarobki na Twoim stanowisku

Zaktualizuj informacje w swojej ankiecie i zobacz czy nadal zarabiasz odpowiednio.

Dawno wypełniona ankieta?
Porównaj teraz zarobki na swoim stanowisku

W ciągu roku wiele mogło się zmienić. Zaktualizuj informacje w ankiecie i porównaj swoje zarobki z innymi.

Narzędzia

 • Indywidualny raport zarobki
 • Kalkulator netto-brutto
 • Przeciętne zarobki na stanowisku
 • Kreator CV

Artykuły o podobnej tematyce

Najnowsze w kategorii: Porady zarobkowe

 • 15.07.2020
  Zarobki a zdolność kredytowa

  Sprawdzenie zdolności kredytowej jest pierwszym krokiem w procesie kupna mieszkania lub domu. Pracownicy banku, zanim wypłacą Ci pieniądze, dokładnie zweryfikują, czy według ich zasad będziesz w stanie spłacać raty w ustalonej wysokości. Zanim wybierzesz się do placówki, dowiedz się, jakie kryteria będą brane pod uwagę, i oblicz zdolność kredytową na własną rękę. W różnych bankach wymogi mogą być nieco inne, ale nic nie stoi na przeszkodzie, aby samodzielnie oszacować wysokość ewentualnego kredytu.

 • 14.07.2020
  Czy ambitni zarabiają więcej?

  Ambicja – to ona sprawia, że ciągle chcesz od życia więcej, pragniesz zdobywać kolejne szczyty kariery zawodowej i nie spoczywasz na laurach. Ale to także ona bywa powodem tego, że mocniej przeżywasz niepowodzenia w pracy i czasami czujesz zmęczenie ciągłym dążeniem do doskonałości. Pracodawcy w większości ją cenią, ale czy ambicja jest też warunkiem zarabiania dobrych pieniędzy? A może warto sobie odpuścić ciągły pęd, bo w gruncie rzeczy nie ma ona związku z wysokością Twojej pensji? Przeczytaj, aby się dowiedzieć!

 • 06.04.2020
  Zarządzanie czasem w pracy – jak zwiększyć efektywność i zarobki?

  Jeśli chcesz wykonywać zadania sprawniej i efektywniej, sięgnij po sprawdzone techniki. Czas jest zasobem, którego nie można odzyskać, dlatego tak ważne jest, by umieć dobrze go wykorzystywać. Zastosuj na przykład metodę ALPEN, prawo Parkinsona albo koncepcję SMART. A na początek… „zjedz tę żabę”!

15.07.2020
Zarobki a zdolność kredytowa

Sprawdzenie zdolności kredytowej jest pierwszym krokiem w procesie kupna mieszkania lub domu. Pracownicy banku, zanim wypłacą Ci pieniądze, dokładnie zweryfikują, czy według ich zasad będziesz w stanie spłacać raty w ustalonej wysokości. Zanim wybierzesz się do placówki, dowiedz się, jakie kryteria będą brane pod uwagę, i oblicz zdolność kredytową na własną rękę. W różnych bankach wymogi mogą być nieco inne, ale nic nie stoi na przeszkodzie, aby samodzielnie oszacować wysokość ewentualnego kredytu.

14.07.2020
Czy ambitni zarabiają więcej?

Ambicja – to ona sprawia, że ciągle chcesz od życia więcej, pragniesz zdobywać kolejne szczyty kariery zawodowej i nie spoczywasz na laurach. Ale to także ona bywa powodem tego, że mocniej przeżywasz niepowodzenia w pracy i czasami czujesz zmęczenie ciągłym dążeniem do doskonałości. Pracodawcy w większości ją cenią, ale czy ambicja jest też warunkiem zarabiania dobrych pieniędzy? A może warto sobie odpuścić ciągły pęd, bo w gruncie rzeczy nie ma ona związku z wysokością Twojej pensji? Przeczytaj, aby się dowiedzieć!

06.04.2020
Zarządzanie czasem w pracy – jak zwiększyć efektywność i zarobki?

Jeśli chcesz wykonywać zadania sprawniej i efektywniej, sięgnij po sprawdzone techniki. Czas jest zasobem, którego nie można odzyskać, dlatego tak ważne jest, by umieć dobrze go wykorzystywać. Zastosuj na przykład metodę ALPEN, prawo Parkinsona albo koncepcję SMART. A na początek… „zjedz tę żabę”!