Jakie studia podyplomowe pomogą Ci zostać menedżerem?

Zarządzanie zespołem i podejmowanie decyzji, które mogą zaważyć na przyszłości firmy, to zadania wymagające wysokich kwalifikacji i umiejętności. Potrzebną wiedzę można zdobywać m.in. podczas studiów podyplomowych z zakresu zarządzania. O efektywności pracy menedżera decydują też inne czynniki, np. predyspozycje i kompetencje miękkie: komunikatywność, opanowanie i asertywność.  

Studia dla menedżera – co wybrać?

Ważne, by osoba, która kieruje działem lub firmą, posiadała przygotowanie teoretyczne. Chodzi m.in. o wiedzę na temat metod zarządzania przedsiębiorstwem i zasobami ludzkimi. Przydatna jest także znajomość prawa czy podstaw public relations, marketingu i rachunkowości. Dobrze, jeśli kandydat wykazuje się doświadczeniem i znajomością branży. Kierunki studiów podyplomowych, które pozwalają zdobyć wiedzę potrzebną na stanowisku kierowniczym, to np.:

 • Zarządzanie

Studiując zarządzanie, można zgłębiać wiele zagadnień. Program nauki zależy od specjalizacji. W ofertach szkół wyższych znajdują się kierunki, takie jak np.: menedżer motoryzacji, menedżer turystyki i hotelarstwa oraz logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw. Można także ukończyć podyplomowe studia menedżerskie, zdobywając kompetencje z zakresu technik kierowania ludźmi, negocjacji, rozwiązywania konfliktów, zarządzania marką, a także budowania strategii finansowej przedsiębiorstwa.  

 • MBA (master of business administration)      

Absolwent MBA wykazuje się znajomością zagadnień dotyczących np. marketingu i zarządzania finansami oraz produkcją. Taka osoba potrafi także tworzyć strategię rozwoju przedsiębiorstwa. W ramach studiów zdobywa się wiedzę m.in. na temat technik wystąpień publicznych, zarządzania kapitałem ludzkim, komunikacji menedżerskiej, rachunkowości finansowej i zarządczej.   

Efektywność menedżerów zależy w dużym stopniu od motywacji do nauki i rozwoju. Osoby, które zajmują stanowiska kierownicze, mogą zdobywać dodatkowe umiejętności na kursach i szkoleniach. Oto przykładowe kierunki studiów podyplomowych, które również mogą okazać się przydatne:

 • Psychologia biznesu

Dlaczego ludzie dokonują określonych wyborów zakupowych? Jakie mechanizmy psychologiczne wpływają na zachowanie pracowników dużej korporacji? – Psychologia biznesu szuka odpowiedzi na tego typu pytania, a wiedza sprzyja osiąganiu celów biznesowych.

 • Zarządzanie projektami

Realizacja projektów to chleb powszedni w wielu polskich i zagranicznych firmach. Student zarządzania projektami uczy się planować, inicjować i kontrolować takie przedsięwzięcia.

 • Zwinne przywództwo / psychologia przywództwa

W ramach takich kierunków można posłuchać m.in. o tym, jak być charyzmatycznym liderem, który potrafi kierować zespołem składającym się z osób w różnym wieku, różnych narodowości itd.

 • Coaching i mentoring

Umiejętności z zakresu coachingu i mentoringu sprawiają, że menedżer może skutecznie motywować podwładnych do rozwoju, jednocześnie nie narzucając im konkretnych rozwiązań.

 • Negocjacje i mediacje

W pracy menedżera liczą się również umiejętności negocjacyjne. Dzięki nim można osiągać określone cele w relacjach z kontrahentami i podwładnymi.

Studia podyplomowe pozwalają nie tylko zdobyć umiejętności niezbędne na stanowisku kierowniczym. Stanowią także dobry punkt wyjścia do budowania sieci kontaktów. Networking stanowi jeden ze skuteczniejszych sposobów, by rozwijać się zawodowo. Poznając osoby działające w Twojej branży, zyskujesz dostęp do wartościowych i ciekawych informacji.  

7 powodów dlaczego networking jest ważny

Czego nie nauczysz się podczas studiów?

Ubiegając się o posadę menedżera, warto nie tylko zdobywać wiedzę, ale i doskonalić określone cechy oraz umiejętności interpersonalne. Trudno nauczyć się np. komunikatywności, asertywności czy opanowania podczas rocznych studiów podyplomowych. Takie kompetencje ćwiczy się latami. Należy wykorzystywać i doskonalić je zarówno w sytuacjach zawodowych, jak i osobistych.     

10 cech dobrego kierownika

Przeciętne zarobki menedżerów w Polsce

Poziom wynagrodzeń menedżera zależy od wielu czynników, takich jak np. wielkość firmy, liczebność podległego zespołu, doświadczenie oraz uzyskiwane wyniki. Duże znaczenie ma również branża i specyfika pracy:

 • Purchasing Manager – 11 500 zł brutto
 • HR Manager – 11 500 zł brutto
 • Kierownik Zakładu Produkcyjnego – 12 500 zł brutto
 • Supply Chain Manager – 14 000 zł brutto
 • Finance Manager – 15 500 zł brutto

Dane dotyczące wynagrodzeń zostały opracowane na podstawie ankiet wypełnionych w 2017 r. przez użytkowników serwisu zarobki.pracuj.pl.

Ile zarabiają polscy menedżerowie?