Jakie uprawnienia musi posiadać inspektor BHP?

Odsunięcie od pracy osoby, która stwarza zagrożenie lub wnioskowanie do pracodawcy o nałożenie kary porządkowej z powodu łamania przepisów – to przykładowe zadania, jakie wykonuje inspektor BHP. Aby podjąć pracę w tym zawodzie, niezbędne są uprawnienia.

Kwalifikacje i obowiązki inspektora

Jak wynika z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r., członkowie służby BHP posiadają prawo m.in. do:

  • przeprowadzania kontroli stanu BHP w zakładzie pracy;
  • zlecania usunięcia zagrożeń wypadkowych i uchybień;
  • wnioskowania do pracodawcy o nagradzanie osób, które wyróżniają się w działalności na rzecz poprawy bezpieczeństwa;
  • wnioskowania do pracodawcy o zastosowanie kar porządkowych w związku z łamaniem przepisów BHP,

Kary porządkowe – kiedy można je nakładać?

  • wstrzymania pracy w razie wystąpienia zagrożenia życia pracownika lub innych osób;
  • odsunięcia od pracy osoby wykonującej zadania wzbronione;

Ile kilogramów może dźwigać pracownik?

  • odsunięcia od pracy osoby, która stwarza zagrożenie, np. będąc pod wpływem alkoholu.

Specjalista ds. bezpieczeństwa i higieny pracy znajduje się na liście zawodów regulowanych (http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/regprof/index.cfm?action=regprof&id_regprof=28656). Aby objąć stanowisko inspektora BHP, trzeba posiadać kwalifikacje zdobyte np. w trakcie studiów lub nauki w technikum. Niezbędne jest również kilkuletnie doświadczenie. W tej profesji potrzebne są też inne kompetencje, np. umiejętność obsługi pakietu MS Office. Ważna jest sumienność, opanowanie, asertywność i komunikatywność.

Asertywność w życiu zawodowym – dlaczego jest ważna?

Co to znaczy: być komunikatywnym?

Wypadek przy pracy a rola inspektora BHP

Osoba zatrudniona na stanowisku inspektora BHP jest uprawniona do przeprowadzenia postępowania powypadkowego. Do jej zadań należy:

  • dokonanie kwalifikacji prawnej zdarzenia (czy zdarzenie można uznać za wypadek przy pracy, czy poszkodowany ma prawo do świadczeń z ubezpieczenia wypadkowego itd.);
  • ustalenie, czy występują okoliczności powodujące utratę prawa do odszkodowania (np. umyślne działanie, praca pod wpływem środków odurzających);
  • określenie, co można zrobić, aby podobne zdarzenia nie wystąpiły w przyszłości.

https://www.pip.gov.pl/pl/bhp/wypadek-przy-pracy/postepowanie-powypadkowe/6457,postepowanie-powypadkowe.html

Wypadek przy pracy – jak postąpić?

Ile zarabia inspektor BHP?

Wynagrodzenie pracowników służby BHP zależy m.in. od stanowiska. W 2017 r. inspektorzy BHP zarabiali przeciętnie 4200 zł brutto. Specjaliści ds. BHP, którzy swobodnie posługiwali się językiem obcym w pracy, przeciętnie zarabiali 5700 zł brutto.

Wynagrodzenie brutto w Polsce – od czego zależy?

Choć większość osób pełniących funkcję inspektora stanowili mężczyźni (54%), kobiety także wykonywały ten zawód.

https://zarobki.pracuj.pl/stanowiska