Kafeteryjny system wynagrodzeń - na czym polega?

Wysokość pensji zależy m.in. od systemu wynagradzania, jaki obowiązuje w danej firmie. Twoje wynagrodzenie może być stałe lub różnić się w poszczególnych miesiącach, np. w zależności od liczby zawartych umów albo wyprodukowanych przedmiotów. O wartości pensji decydują również dodatkowe elementy, np. benefity typowe dla systemu kafeteryjnego.  

Jakie są zasady wypłacania pensji?

Osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę ma prawo do wynagrodzenia. Nie możesz zrezygnować z pensji ani przekazać jej innej osobie. Kwota, jaką otrzymujesz, powinna być adekwatna do Twoich kwalifikacji, rodzaju wykonywanych obowiązków itd. Wynagrodzenie jest wypłacane z dołu, tzn. po przepracowaniu konkretnego okresu. Pracodawca ma obowiązek wypłacić należność najpóźniej do 10. dnia kolejnego miesiąca. Niezbędne jest konkretne określenie daty, np. do 4. dnia.

Przykład:

We wrześniu zarobiłeś 5000 zł brutto. Ta suma powinna wpłynąć na Twoje konto do 4. października.    

Zasady wypłaty wynagrodzenia za pracę

Wynagrodzenie pracownika etatowego jest pomniejszane o obowiązkowe składki na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne oraz o zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Czym różni się wynagrodzenie brutto od netto?

Systemy wynagradzania – co warto wiedzieć?

Wysokość pensji zależy również od systemu wynagradzania. Jeśli np. pracujesz na akord, Twoje wynagrodzenie ma ścisły związek z efektywnością. Aby uzyskać atrakcyjne zarobki, konieczne jest wypracowanie norm określonych przez pracodawcę.   

Akordowy system wynagradzania - zalety i wady

6 form wynagradzania pracowników

Niezależnie od systemu wynagradzania, jaki obowiązuje w firmie, pracownik etatowy ma prawo do płacy minimalnej. Jeśli zarabiasz mniej niż 2100 zł brutto (stan na 2018 r.), możesz zawiadomić Państwową Inspekcję Pracy lub zgłosić pracodawcę do sądu pracy.

Płaca minimalna w 2018 r.

Czym charakteryzuje się kafeteryjny system wynagrodzeń?

W systemie kafeteryjnym pensja jest wypłacana częściowo w formie pieniężnej, a częściowo – w rzeczowej. Pracodawcy przyznają korzyści pozapłacowe, takie jak np. służbowe mieszkanie, ubezpieczenie na życie, karnet sportowy itd. Forma kafeteryjna działa motywująco. Pracownik decyduje o tym, jakie składniki dołączyć do swojego wynagrodzenia. Dzięki temu czuje, że może zaspokoić swoje najistotniejsze potrzeby. System kafeteryjny to dodatkowa forma wynagradzania. Może być połączony np. z systemem premiowym.  

Benefity - czyli co motywuje pracowników?

Do najczęściej oferowanych benefitów należą: dostęp do prywatnej opieki medycznej, służbowy samochód i telefon do celów prywatnych, rabaty pracownicze oraz karnety na zajęcia sportowe.  

Karta MultiSport – wszystko, co warto wiedzieć

Znajdź firmę, która zaoferuje Ci to, czego potrzebujesz.