Kariera na uczelni – wszystko, co warto wiedzieć

Komunikatywność i zaangażowanie – to kluczowe cechy w pracy nauczyciela akademickiego. Ważne, żeby osoba, która przekazuje wiedzę i przyczynia się do rozwoju nauki, była pasjonatem.

Jak pokierować swoją karierą po zakończeniu studiów? Część absolwentów wybiera ścieżkę naukową i dydaktyczną. Praca na uczelni to odpowiedzialne zajęcie. W zawodzie wykładowcy liczy się:

  • Dociekliwość

Rozwiązywanie problemów teoretycznych i dowodzenie słuszności przyjętych tez – to kluczowe zajęcia pracownika naukowego. Trudno wykonywać obowiązki wykładowcy, gdy nie jest się żywo zainteresowanym wybraną dziedziną.

  • Zaangażowanie i dokładność

Osoba, która pracuje na uczelni, zajmuje się nie tylko prowadzeniem zajęć. Do jej zadań należy również publikowanie artykułów naukowych i książek, a także wypełnianie dokumentacji, sprawdzanie prac studentów, przygotowywanie konferencji naukowych itd.

  • Umiejętność planowania

Łączenie wielu różnorodnych zadań wymaga doskonałej organizacji pracy, samodyscypliny i umiejętności wyznaczania sobie celów.

Jakie są Twoje cele zawodowe? Określ je!

  • Potrzeba rozwoju

Osiąganie kolejnych etapów rozwoju zawodowego zapewnia satysfakcję, jeżeli wynika z Twoich wewnętrznych potrzeb, a nie np. z oczekiwań otoczenia. Gdy pracujesz po to, by stawać się coraz lepszym fachowcem i ekspertem w swojej dziedzinie, to Twój entuzjazm może zwiększać motywację studentów i innych pracowników naukowych.

  • Talent dydaktyczny

Dobry nauczyciel nie tylko posiada rozległą wiedzę, którą stale uzupełnia. Ważne, by potrafił ją przekazać w rzeczowy i interesujący sposób. Choć kompetencje miękkie można rozwijać, niezmiernie ważne są naturalne predyspozycje. Nie każdy człowiek czuje się dobrze, prowadząc wykłady dla kilkuset osób.

  • Komunikatywność

Nauczyciel akademicki powinien wyrażać się jasno i precyzyjnie. Ważne również, by chciał i potrafił zrozumieć studentów i wykazywał otwartość na ich argumenty i pomysły. To szczególnie istotne w przypadku promotorów prac naukowych.

Co to znaczy: być komunikatywnym?

  • Umiejętność logicznego myślenia

Analizowanie różnych treści i dowodzenie słuszności tez wymaga dużej dyscypliny umysłowej. Prowadzenie polemiki z innymi specjalistami powinno być wolne od emocji, uporządkowane i logiczne.

Nauczyciel akademicki – zarobki

Wynagrodzenie wykładowcy zależy m.in. od stopnia naukowego. Znaczenie ma również liczba przepracowanych godzin dydaktycznych (każda z nich liczy 45 minut). Pracownicy uczelni państwowej mają też prawo do dodatków m.in. za: pracę w godzinach nadliczbowych, udział w działaniach komisji rekrutacyjnej czy pełnienie funkcji promotora w przewodzie doktorskim. Zasady ustalania wynagrodzeń wykładowców wynikają z rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń (…) dla pracowników uczelni publicznej (http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20160002063).

Ile zarabia nauczyciel akademicki?