Kontrakt – najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi

Jesteś menedżerem, specjalistą IT lub inżynierem budowy? Możesz podjąć zatrudnienie na podstawie kontraktu. Wybór takiego rozwiązania daje Ci dużą swobodę w zakresie negocjowania warunków pracy. Sprawdź, co warto wiedzieć przed zawarciem umowy.   

Im lepiej znasz swoje prawa, tym większe prawdopodobieństwo, że podejmiesz pracę, która będzie spełniać Twoje oczekiwania. Oto pytania, które warto sobie zadać jeszcze przed zawarciem kontraktu cywilnoprawnego:  

  • Dla kogo kontrakt?

Kontrakt cywilnoprawny to podstawa zatrudnienia oferowana głównie kadrze zarządzającej. Menedżer kontraktowy nie podlega kierownictwu i samodzielnie podejmuje decyzje. Tak wynika z wyroku WSA w Gliwicach, wydanego 14 marca 2011 t. (sygn. akt I SA/GI 503/10).

Kontrakt menadżerski – co warto wiedzieć przed podpisaniem?

Kontrakt jest popularną formą zatrudnienia w branży IT i w budownictwie. Oferuje się go wysoko wykwalifikowanym specjalistom, którzy preferują elastyczne formy zatrudnienia.

  • Kontrakt czy umowa o pracę – co gwarantuje korzystniejsze warunki?

Praca na etacie gwarantuje liczne uprawnienia, np. możliwość skorzystania z urlopu na żądanie lub urlopu ojcowskiego. Przywileje, jakimi cieszą się osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, wynikają z kodeksu pracy. Kwestie dotyczące kontraktów zostały uregulowane w kodeksie cywilnym. W tym przypadku zakres uprawnień wynikających z ustawy jest znacznie węższy. Warunki zatrudnienia zależą przede wszystkim od Twoich kwalifikacji i umiejętności negocjacyjnych.

  • Ile zarobię na kontrakcie?

Wynagrodzenie, jakie otrzymujesz na kontrakcie, może składać się z dwóch części, tzn. z podstawy o stałej wysokości i premii zależnej od wyników. Tak dzieje się np. w przypadku umów zawieranych z menedżerami. Pensja na kontrakcie często jest wyższa niż płaca uzyskiwana z tytułu umowy o pracę.

  • Kalkulator brutto-netto kontrakt – jak obliczyć pensję „na rękę”?

Wynagrodzenie uzyskiwane na kontrakcie podlega opodatkowaniu i ozusowaniu na takich samych zasadach jak umowa-zlecenie. Zawsze pomniejsza się je o zaliczkę na podatek dochodowy, a w większości przypadków również o składki ZUS. Aby ustalić, ile zarobisz, możesz skorzystać z kalkulatora wynagrodzeń Pracuj.pl.  

  • Dodatkowe wynagrodzenie za nadgodziny – czy mogę na nie liczyć?

Osoby zatrudnione na podstawie kontraktu zwykle otrzymują wynagrodzenie zależne od wyników, a nie od liczby przepracowanych godzin. W przypadku umów cywilnoprawnych nie obowiązują również normy czasu pracy, nie można więc mówić o nadgodzinach.  

  • Czy jako pracownik kontraktowy mam prawo do wynagrodzenia za czas choroby?

Osoba zatrudniona na podstawie kontraktu cywilnoprawnego może przystąpić do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego. Opłacanie składki przez co najmniej 90 dni uprawnia do pobierania zasiłku chorobowego z ZUS.

  • Czy pracując na kontrakcie, mogę liczyć na uprawnienia przysługujące rodzicom?

Przystąpienie do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego gwarantuje także prawo do zasiłku macierzyńskiego wypłacanego przez okres odpowiadający urlopowi macierzyńskiemu lub rodzicielskiemu.

Kontrakt cywilnoprawny – co należy wiedzieć?