Kto może pracować w ramach kontraktu managerskiego? - zarobki.pracuj.pl
 • Indywidualny raport zarobki
 • Kalkulator netto-brutto
 • Przeciętne zarobki na stanowisku
 • Kreator CV
Autor wpisu Pracuj.pl

Kontrakt managerski, zwany także umową o zarządzanie, jest umową cywilnoprawną, na mocy której powierza się zarządzanie przedsiębiorstwem osobie fizycznej lub innemu podmiotowi gospodarczemu. Źródłem prawnym dla umów kontraktowych jest zasada swobody umów, opisana w art. 353 kodeksu cywilnego. Ten typ zatrudnienia jest popularny zarówno wśród właścicieli prywatnych firm, jak i w przedsiębiorstwach państwowych oraz jednoosobowych spółkach Skarbu Państwa.

https://zielonalinia.gov.pl/-/kontrakt-menedzerski-59770

Co powinien zawierać kontrakt managerski?

Kontrakt managerski to dokument, w odniesieniu do którego stosuje się przepisy kodeksu cywilnego. Może być kształtowany właściwie w dowolny sposób, oczywiście pod warunkiem, że zawarte w nim zapisy nie będą stały w sprzeczności z obowiązującym prawem. Zarówno podmiot oddający przedsiębiorstwo w zarząd, jak i osoba przyjmująca takie zlecenie, mają możliwość negocjowania warunków kontraktu w sposób najbardziej odpowiedni dla własnych interesów. Dokument ten reguluje kwestie, takie jak:

 • przedmiot umowy,
 • prawa i obowiązki managera,
 • zadania managera oraz kryteria, na podstawie których będzie oceniana efektywność wykonanej przez niego pracy,
 • składniki wynagrodzenia oraz dodatkowe świadczenia otrzymywane przez managera,
 • odpowiedzialność za wykonanie powierzonych zadań,
 • sposoby rozwiązania kontraktu,
 • zakaz konkurencji,
 • tajemnica przedsiębiorstwa.

Kontrakt menadżerski – co warto wiedzieć przed podpisaniem?

Rodzaje kontraktów managerskich

Istnieją cztery rodzaje kontraktów managerskich. W zależności od tego, jaki podmiot zleca osobie fizycznej lub innemu podmiotowi gospodarczemu zarządzanie przedsiębiorstwem, rozróżnia się:

 • kontrakt managerski w przedsiębiorstwach państwowych – jest to wyjątkowy rodzaj umowy kontraktowej, bo w odniesieniu do niej stosuje się nie przepisy kodeksu cywilnego, a ustawy o przedsiębiorstwach państwowych. Zgodnie z nimi osobą zarządzającą może zostać osoba fizyczna lub prawna, a do jej zadań należy wdrażanie i przeprowadzanie programu restrukturyzacji przedsiębiorstwa oraz bieżące zarządzanie.
 • kontrakt managerski w prywatnych spółkach kapitałowych – jest to umowa nienazwana, więc przy każdorazowym jej zawieraniu konieczne jest precyzyjne określenie wzajemnych zobowiązań i oczekiwań podmiotu oddającego przedsiębiorstwo w zarząd i osoby podejmującej się realizacji tego zadania.
 • kontrakt managerski w jednoosobowych spółkach Skarbu Państwa – przy jego zawieraniu wymaga się sporządzenia planu restrukturyzacji oraz przygotowania i przeprowadzenia prywatyzacji.
 • umowa o zarządzanie majątkiem Narodowych Funduszy Inwestycyjnych.

Kontrakt managerski – kalkulator wynagrodzenia

Wynagrodzenie managera zatrudnionego na podstawie kontraktu jest opodatkowane na zasadach ogólnych określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. Z wielu względów taka forma współpracy jest korzystna dla zarządcy. Zapewnia dużą swobodę działania i nie narzuca sztywnych ram. Wymaga jednak sporej odpowiedzialności i konsekwencji w realizowaniu powierzonych zadań.

Porównaj zarobki z innymi na Twoim stanowisku

Wypełnij ankietę, a w ciągu 5 minut otrzymasz od nas darmowy indywidualny raport o Twoich zarobkach. Tylko Ty masz dostęp do swojego raportu.

Porównaj teraz zarobki na Twoim stanowisku

Zaktualizuj informacje w swojej ankiecie i zobacz czy nadal zarabiasz odpowiednio.

Dawno wypełniona ankieta?
Porównaj teraz zarobki na swoim stanowisku

W ciągu roku wiele mogło się zmienić. Zaktualizuj informacje w ankiecie i porównaj swoje zarobki z innymi.

Narzędzia

 • Indywidualny raport zarobki
 • Kalkulator netto-brutto
 • Przeciętne zarobki na stanowisku
 • Kreator CV

Artykuły o podobnej tematyce

 • 12.08.2019
  Dyżur domowy – co to takiego?

  Wszystkie kwestie dotyczące dyżuru domowego sprecyzowane są w kodeksie pracy. Wynika z niego, że pracodawca w określonych sytuacjach ma prawo zobowiązać swojego podwładnego do pozostawania w gotowości do pracy poza ustalonymi godzinami. Dyżur może być pełniony zarówno na obszarze zakładu pracy, jak i w innym, wyznaczonym przez przełożonego miejscu. 

12.08.2019
Dyżur domowy – co to takiego?

Wszystkie kwestie dotyczące dyżuru domowego sprecyzowane są w kodeksie pracy. Wynika z niego, że pracodawca w określonych sytuacjach ma prawo zobowiązać swojego podwładnego do pozostawania w gotowości do pracy poza ustalonymi godzinami. Dyżur może być pełniony zarówno na obszarze zakładu pracy, jak i w innym, wyznaczonym przez przełożonego miejscu. 

Najnowsze w kategorii: Porady zarobkowe

 • 10.06.2021
  Jak negocjować wynagrodzenie?

  Strategia negocjacji wymaga znajomości własnych oczekiwań i stawek obowiązujących w danej branży. Warto podejść do zagadnienia w sposób merytoryczny i profesjonalny. Podczas rekrutacji nie mów wprost o tym, jakie zarobki oferuje Twój obecny pracodawca. Unikaj też krytykowania poprzednich miejsc zatrudnienia i funkcjonujących w nich systemów wynagrodzeń. W obecnej pracy również przestrzegaj zasad skutecznych negocjacji, aby zyskać wymarzoną podwyżkę.

 • 27.05.2021
  E-learning – na czym polega i jakie są zarobki w tej branży?

  Rozwój cyfryzacji, a także sytuacja związana z pandemią koronawirusa sprawiły, że nauczanie przeniosło się głównie do świata internetowego. Z platform e-learningowych korzystają już nie tylko prywatne firmy szkoleniowe, lecz także placówki publiczne. Praca związana z obsługą narzędzi e-learningowych jest więc coraz powszechniej dostępna i coraz bardziej opłacalna.

 • 17.02.2021
  Najpopularniejsze języki na rynku pracy – jaki drugi język obcy wybrać?

  Polscy pracownicy mają świadomość, że aby dobrze zarabiać, warto znać więcej niż jeden język obcy. Według badań przeprowadzonych przez IBRiS 86% Polaków uważa, że znajomość drugiego języka obcego znacznie ułatwiłaby im znalezienie dobrze płatnej pracy. Niestety ta świadomość nie idzie w parze z dalszymi działaniami. Aktywnym uczeniem się drugiego języka obcego może się poszczycić zaledwie 3% badanych. Tymczasem sposobów na naukę języka jest bardzo dużo. Jakie języki warto szczególnie wziąć pod uwagę i jak rozwijać zdolność porozumiewania się nimi?

10.06.2021
Jak negocjować wynagrodzenie?

Strategia negocjacji wymaga znajomości własnych oczekiwań i stawek obowiązujących w danej branży. Warto podejść do zagadnienia w sposób merytoryczny i profesjonalny. Podczas rekrutacji nie mów wprost o tym, jakie zarobki oferuje Twój obecny pracodawca. Unikaj też krytykowania poprzednich miejsc zatrudnienia i funkcjonujących w nich systemów wynagrodzeń. W obecnej pracy również przestrzegaj zasad skutecznych negocjacji, aby zyskać wymarzoną podwyżkę.

27.05.2021
E-learning – na czym polega i jakie są zarobki w tej branży?

Rozwój cyfryzacji, a także sytuacja związana z pandemią koronawirusa sprawiły, że nauczanie przeniosło się głównie do świata internetowego. Z platform e-learningowych korzystają już nie tylko prywatne firmy szkoleniowe, lecz także placówki publiczne. Praca związana z obsługą narzędzi e-learningowych jest więc coraz powszechniej dostępna i coraz bardziej opłacalna.

17.02.2021
Najpopularniejsze języki na rynku pracy – jaki drugi język obcy wybrać?

Polscy pracownicy mają świadomość, że aby dobrze zarabiać, warto znać więcej niż jeden język obcy. Według badań przeprowadzonych przez IBRiS 86% Polaków uważa, że znajomość drugiego języka obcego znacznie ułatwiłaby im znalezienie dobrze płatnej pracy. Niestety ta świadomość nie idzie w parze z dalszymi działaniami. Aktywnym uczeniem się drugiego języka obcego może się poszczycić zaledwie 3% badanych. Tymczasem sposobów na naukę języka jest bardzo dużo. Jakie języki warto szczególnie wziąć pod uwagę i jak rozwijać zdolność porozumiewania się nimi?