Kto może pracować w ramach kontraktu managerskiego? - zarobki.pracuj.pl
 • Indywidualny raport zarobki
 • Kalkulator netto-brutto
 • Przeciętne zarobki na stanowisku
 • Kreator CV
Autor wpisu Pracuj.pl

Kontrakt managerski, zwany także umową o zarządzanie, jest umową cywilnoprawną, na mocy której powierza się zarządzanie przedsiębiorstwem osobie fizycznej lub innemu podmiotowi gospodarczemu. Źródłem prawnym dla umów kontraktowych jest zasada swobody umów, opisana w art. 353 kodeksu cywilnego. Ten typ zatrudnienia jest popularny zarówno wśród właścicieli prywatnych firm, jak i w przedsiębiorstwach państwowych oraz jednoosobowych spółkach Skarbu Państwa.

https://zielonalinia.gov.pl/-/kontrakt-menedzerski-59770

Co powinien zawierać kontrakt managerski?

Kontrakt managerski to dokument, w odniesieniu do którego stosuje się przepisy kodeksu cywilnego. Może być kształtowany właściwie w dowolny sposób, oczywiście pod warunkiem, że zawarte w nim zapisy nie będą stały w sprzeczności z obowiązującym prawem. Zarówno podmiot oddający przedsiębiorstwo w zarząd, jak i osoba przyjmująca takie zlecenie, mają możliwość negocjowania warunków kontraktu w sposób najbardziej odpowiedni dla własnych interesów. Dokument ten reguluje kwestie, takie jak:

 • przedmiot umowy,
 • prawa i obowiązki managera,
 • zadania managera oraz kryteria, na podstawie których będzie oceniana efektywność wykonanej przez niego pracy,
 • składniki wynagrodzenia oraz dodatkowe świadczenia otrzymywane przez managera,
 • odpowiedzialność za wykonanie powierzonych zadań,
 • sposoby rozwiązania kontraktu,
 • zakaz konkurencji,
 • tajemnica przedsiębiorstwa.

Kontrakt menadżerski – co warto wiedzieć przed podpisaniem?

Rodzaje kontraktów managerskich

Istnieją cztery rodzaje kontraktów managerskich. W zależności od tego, jaki podmiot zleca osobie fizycznej lub innemu podmiotowi gospodarczemu zarządzanie przedsiębiorstwem, rozróżnia się:

 • kontrakt managerski w przedsiębiorstwach państwowych – jest to wyjątkowy rodzaj umowy kontraktowej, bo w odniesieniu do niej stosuje się nie przepisy kodeksu cywilnego, a ustawy o przedsiębiorstwach państwowych. Zgodnie z nimi osobą zarządzającą może zostać osoba fizyczna lub prawna, a do jej zadań należy wdrażanie i przeprowadzanie programu restrukturyzacji przedsiębiorstwa oraz bieżące zarządzanie.
 • kontrakt managerski w prywatnych spółkach kapitałowych – jest to umowa nienazwana, więc przy każdorazowym jej zawieraniu konieczne jest precyzyjne określenie wzajemnych zobowiązań i oczekiwań podmiotu oddającego przedsiębiorstwo w zarząd i osoby podejmującej się realizacji tego zadania.
 • kontrakt managerski w jednoosobowych spółkach Skarbu Państwa – przy jego zawieraniu wymaga się sporządzenia planu restrukturyzacji oraz przygotowania i przeprowadzenia prywatyzacji.
 • umowa o zarządzanie majątkiem Narodowych Funduszy Inwestycyjnych.

Kontrakt managerski – kalkulator wynagrodzenia

Wynagrodzenie managera zatrudnionego na podstawie kontraktu jest opodatkowane na zasadach ogólnych określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. Z wielu względów taka forma współpracy jest korzystna dla zarządcy. Zapewnia dużą swobodę działania i nie narzuca sztywnych ram. Wymaga jednak sporej odpowiedzialności i konsekwencji w realizowaniu powierzonych zadań.

Porównaj zarobki z innymi na Twoim stanowisku

Wypełnij ankietę, a w ciągu 5 minut otrzymasz od nas darmowy indywidualny raport o Twoich zarobkach. Tylko Ty masz dostęp do swojego raportu.

Porównaj teraz zarobki na Twoim stanowisku

Zaktualizuj informacje w swojej ankiecie i zobacz czy nadal zarabiasz odpowiednio.

Dawno wypełniona ankieta?
Porównaj teraz zarobki na swoim stanowisku

W ciągu roku wiele mogło się zmienić. Zaktualizuj informacje w ankiecie i porównaj swoje zarobki z innymi.

Narzędzia

 • Indywidualny raport zarobki
 • Kalkulator netto-brutto
 • Przeciętne zarobki na stanowisku
 • Kreator CV

Artykuły o podobnej tematyce

 • 12.08.2019
  Dyżur domowy – co to takiego?

  Wszystkie kwestie dotyczące dyżuru domowego sprecyzowane są w kodeksie pracy. Wynika z niego, że pracodawca w określonych sytuacjach ma prawo zobowiązać swojego podwładnego do pozostawania w gotowości do pracy poza ustalonymi godzinami. Dyżur może być pełniony zarówno na obszarze zakładu pracy, jak i w innym, wyznaczonym przez przełożonego miejscu. 

12.08.2019
Dyżur domowy – co to takiego?

Wszystkie kwestie dotyczące dyżuru domowego sprecyzowane są w kodeksie pracy. Wynika z niego, że pracodawca w określonych sytuacjach ma prawo zobowiązać swojego podwładnego do pozostawania w gotowości do pracy poza ustalonymi godzinami. Dyżur może być pełniony zarówno na obszarze zakładu pracy, jak i w innym, wyznaczonym przez przełożonego miejscu. 

Najnowsze w kategorii: Porady zarobkowe

 • 06.04.2020
  Zarządzanie czasem w pracy – jak zwiększyć efektywność i zarobki?

  Jeśli chcesz wykonywać zadania sprawniej i efektywniej, sięgnij po sprawdzone techniki. Czas jest zasobem, którego nie można odzyskać, dlatego tak ważne jest, by umieć dobrze go wykorzystywać. Zastosuj na przykład metodę ALPEN, prawo Parkinsona albo koncepcję SMART. A na początek… „zjedz tę żabę”!

 • 19.02.2020
  Awans – jakie korzyści może zaproponować Ci pracodawca?

  Awans oznacza zmianę stanowiska na bardziej korzystne z perspektywy pracownika. Zazwyczaj kojarzy nam się z otrzymywaniem wyższego wynagrodzenia. Poza lepszą pensją pracodawca może zaoferować nam między innymi zdobycie dodatkowych kompetencji.

 • 19.02.2020
  Negocjowanie podwyżki – 6 książek, które mogą w tym pomóc

  Umiejętność negocjacji ma duże znaczenie nie tylko na stanowiskach kierowniczych i sprzedażowych. To kompetencja niezwykle pomocna w kontaktach pracownika z pracodawcą. Przydaje się podczas rozmów na temat awansu oraz wyższego wynagrodzenia. Sztukę negocjacji można zgłębiać w ramach szkoleń i za pośrednictwem fachowej literatury.

06.04.2020
Zarządzanie czasem w pracy – jak zwiększyć efektywność i zarobki?

Jeśli chcesz wykonywać zadania sprawniej i efektywniej, sięgnij po sprawdzone techniki. Czas jest zasobem, którego nie można odzyskać, dlatego tak ważne jest, by umieć dobrze go wykorzystywać. Zastosuj na przykład metodę ALPEN, prawo Parkinsona albo koncepcję SMART. A na początek… „zjedz tę żabę”!

19.02.2020
Awans – jakie korzyści może zaproponować Ci pracodawca?

Awans oznacza zmianę stanowiska na bardziej korzystne z perspektywy pracownika. Zazwyczaj kojarzy nam się z otrzymywaniem wyższego wynagrodzenia. Poza lepszą pensją pracodawca może zaoferować nam między innymi zdobycie dodatkowych kompetencji.

19.02.2020
Negocjowanie podwyżki – 6 książek, które mogą w tym pomóc

Umiejętność negocjacji ma duże znaczenie nie tylko na stanowiskach kierowniczych i sprzedażowych. To kompetencja niezwykle pomocna w kontaktach pracownika z pracodawcą. Przydaje się podczas rozmów na temat awansu oraz wyższego wynagrodzenia. Sztukę negocjacji można zgłębiać w ramach szkoleń i za pośrednictwem fachowej literatury.