Kto może pracować w ramach kontraktu managerskiego? - zarobki.pracuj.pl
 • Indywidualny raport zarobki
 • Kalkulator netto-brutto
 • Przeciętne zarobki na stanowisku
 • Kreator CV
Autor wpisu Pracuj.pl

Kontrakt managerski, zwany także umową o zarządzanie, jest umową cywilnoprawną, na mocy której powierza się zarządzanie przedsiębiorstwem osobie fizycznej lub innemu podmiotowi gospodarczemu. Źródłem prawnym dla umów kontraktowych jest zasada swobody umów, opisana w art. 353 kodeksu cywilnego. Ten typ zatrudnienia jest popularny zarówno wśród właścicieli prywatnych firm, jak i w przedsiębiorstwach państwowych oraz jednoosobowych spółkach Skarbu Państwa.

https://zielonalinia.gov.pl/-/kontrakt-menedzerski-59770

Co powinien zawierać kontrakt managerski?

Kontrakt managerski to dokument, w odniesieniu do którego stosuje się przepisy kodeksu cywilnego. Może być kształtowany właściwie w dowolny sposób, oczywiście pod warunkiem, że zawarte w nim zapisy nie będą stały w sprzeczności z obowiązującym prawem. Zarówno podmiot oddający przedsiębiorstwo w zarząd, jak i osoba przyjmująca takie zlecenie, mają możliwość negocjowania warunków kontraktu w sposób najbardziej odpowiedni dla własnych interesów. Dokument ten reguluje kwestie, takie jak:

 • przedmiot umowy,
 • prawa i obowiązki managera,
 • zadania managera oraz kryteria, na podstawie których będzie oceniana efektywność wykonanej przez niego pracy,
 • składniki wynagrodzenia oraz dodatkowe świadczenia otrzymywane przez managera,
 • odpowiedzialność za wykonanie powierzonych zadań,
 • sposoby rozwiązania kontraktu,
 • zakaz konkurencji,
 • tajemnica przedsiębiorstwa.

Kontrakt menadżerski – co warto wiedzieć przed podpisaniem?

Rodzaje kontraktów managerskich

Istnieją cztery rodzaje kontraktów managerskich. W zależności od tego, jaki podmiot zleca osobie fizycznej lub innemu podmiotowi gospodarczemu zarządzanie przedsiębiorstwem, rozróżnia się:

 • kontrakt managerski w przedsiębiorstwach państwowych – jest to wyjątkowy rodzaj umowy kontraktowej, bo w odniesieniu do niej stosuje się nie przepisy kodeksu cywilnego, a ustawy o przedsiębiorstwach państwowych. Zgodnie z nimi osobą zarządzającą może zostać osoba fizyczna lub prawna, a do jej zadań należy wdrażanie i przeprowadzanie programu restrukturyzacji przedsiębiorstwa oraz bieżące zarządzanie.
 • kontrakt managerski w prywatnych spółkach kapitałowych – jest to umowa nienazwana, więc przy każdorazowym jej zawieraniu konieczne jest precyzyjne określenie wzajemnych zobowiązań i oczekiwań podmiotu oddającego przedsiębiorstwo w zarząd i osoby podejmującej się realizacji tego zadania.
 • kontrakt managerski w jednoosobowych spółkach Skarbu Państwa – przy jego zawieraniu wymaga się sporządzenia planu restrukturyzacji oraz przygotowania i przeprowadzenia prywatyzacji.
 • umowa o zarządzanie majątkiem Narodowych Funduszy Inwestycyjnych.

Kontrakt managerski – kalkulator wynagrodzenia

Wynagrodzenie managera zatrudnionego na podstawie kontraktu jest opodatkowane na zasadach ogólnych określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. Z wielu względów taka forma współpracy jest korzystna dla zarządcy. Zapewnia dużą swobodę działania i nie narzuca sztywnych ram. Wymaga jednak sporej odpowiedzialności i konsekwencji w realizowaniu powierzonych zadań.

Porównaj zarobki z innymi na Twoim stanowisku

Wypełnij ankietę, a w ciągu 5 minut otrzymasz od nas darmowy indywidualny raport o Twoich zarobkach. Tylko Ty masz dostęp do swojego raportu.

Porównaj teraz zarobki na Twoim stanowisku

Zaktualizuj informacje w swojej ankiecie i zobacz czy nadal zarabiasz odpowiednio.

Dawno wypełniona ankieta?
Porównaj teraz zarobki na swoim stanowisku

W ciągu roku wiele mogło się zmienić. Zaktualizuj informacje w ankiecie i porównaj swoje zarobki z innymi.

Narzędzia

 • Indywidualny raport zarobki
 • Kalkulator netto-brutto
 • Przeciętne zarobki na stanowisku
 • Kreator CV

Artykuły o podobnej tematyce

 • 12.08.2019
  Dyżur domowy – co to takiego?

  Wszystkie kwestie dotyczące dyżuru domowego sprecyzowane są w kodeksie pracy. Wynika z niego, że pracodawca w określonych sytuacjach ma prawo zobowiązać swojego podwładnego do pozostawania w gotowości do pracy poza ustalonymi godzinami. Dyżur może być pełniony zarówno na obszarze zakładu pracy, jak i w innym, wyznaczonym przez przełożonego miejscu. 

 • 23.03.2019
  Jak napisać podanie o awans?

  Pisząc podanie o awans, warto zadbać o formę dokumentu. Największe znaczenie ma jednak treść. O tym, czy zajmiesz wyższe stanowisko, zadecyduje przede wszystkim Twoje przygotowanie, dorobek zawodowy i kwalifikacje. Im rzetelniej przedstawisz je w liście, tym większe szanse, że Twoja prośba zostanie spełniona.  

12.08.2019
Dyżur domowy – co to takiego?

Wszystkie kwestie dotyczące dyżuru domowego sprecyzowane są w kodeksie pracy. Wynika z niego, że pracodawca w określonych sytuacjach ma prawo zobowiązać swojego podwładnego do pozostawania w gotowości do pracy poza ustalonymi godzinami. Dyżur może być pełniony zarówno na obszarze zakładu pracy, jak i w innym, wyznaczonym przez przełożonego miejscu. 

23.03.2019
Jak napisać podanie o awans?

Pisząc podanie o awans, warto zadbać o formę dokumentu. Największe znaczenie ma jednak treść. O tym, czy zajmiesz wyższe stanowisko, zadecyduje przede wszystkim Twoje przygotowanie, dorobek zawodowy i kwalifikacje. Im rzetelniej przedstawisz je w liście, tym większe szanse, że Twoja prośba zostanie spełniona.  

Najnowsze w kategorii: Porady zarobkowe

 • 06.09.2019
  Umowy dla osób do 26. roku życia. Sprawdź, ile zarobisz po zmianie ustawy

  Zleceniobiorcy do 26 roku życia, którzy posiadają status ucznia lub studenta, są zwolnieni ze składek ZUS. Taki przywilej nie przysługuje innym grupom zatrudnionych. W wyniku zmiany ustawy o podatku dochodowym wzrośnie wynagrodzenie netto wielu młodych wykonawców zleceń i pracowników etatowych, ponieważ nie będzie pomniejszane o zaliczkę na podatek dochodowy.

 • 22.08.2019
  Specjalista SEO – jak nim zostać?

  Aby móc objąć stanowisko specjalisty SEO, trzeba posiadać wiele umiejętności technicznych i specjalistyczną wiedzę, którą zdobywa się przede wszystkim na drodze doświadczenia. Prawdziwi entuzjaści tej dziedziny śledzą zmieniające się trendy i są na bieżąco z pojawiającymi się narzędziami kreacji w Internecie. 

 • 22.08.2019
  Praca zmianowa – co musi zapewnić Ci pracodawca?

  Praca zmianowa ma swoje zalety, ale wiąże się też z wyrzeczeniami i obciążeniem organizmu. Konieczność dostosowywania się do zmieniających się godzin pracy potrafi być stresująca, dlatego pracodawca powinien zapewnić podwładnym odpowiednie warunki.

06.09.2019
Umowy dla osób do 26. roku życia. Sprawdź, ile zarobisz po zmianie ustawy

Zleceniobiorcy do 26 roku życia, którzy posiadają status ucznia lub studenta, są zwolnieni ze składek ZUS. Taki przywilej nie przysługuje innym grupom zatrudnionych. W wyniku zmiany ustawy o podatku dochodowym wzrośnie wynagrodzenie netto wielu młodych wykonawców zleceń i pracowników etatowych, ponieważ nie będzie pomniejszane o zaliczkę na podatek dochodowy.

22.08.2019
Specjalista SEO – jak nim zostać?

Aby móc objąć stanowisko specjalisty SEO, trzeba posiadać wiele umiejętności technicznych i specjalistyczną wiedzę, którą zdobywa się przede wszystkim na drodze doświadczenia. Prawdziwi entuzjaści tej dziedziny śledzą zmieniające się trendy i są na bieżąco z pojawiającymi się narzędziami kreacji w Internecie. 

22.08.2019
Praca zmianowa – co musi zapewnić Ci pracodawca?

Praca zmianowa ma swoje zalety, ale wiąże się też z wyrzeczeniami i obciążeniem organizmu. Konieczność dostosowywania się do zmieniających się godzin pracy potrafi być stresująca, dlatego pracodawca powinien zapewnić podwładnym odpowiednie warunki.