Makler giełdowy – jak nim zostać?

Obowiązki na stanowisku maklera mogą różnić się w zależności od tego, jaka jest jego specjalizacja i gdzie jest zatrudniony. Jednakowe są jednak wymagania, które kandydaci muszą spełnić, aby móc wykonywać ten zawód. Drzwi do kariery na giełdzie papierów wartościowych otwiera zdanie egzaminu organizowanego przez Komisję Nadzoru Finansowego i wpisanie na listę maklerów.

https://www.knf.gov.pl/dla_rynku/egzaminy/Maklerzy_papierow_wartosciowych_egzaminy/Informacje_dotyczace_egzaminow

Najważniejsze informacje o zawodzie

W specyfikę zawodu maklera giełdowego wpisane jest bycie członkiem giełdy i wykonywanie ściśle powiązanej z nią pracy. Głównym zadaniem specjalisty zatrudnionego na tym stanowisku jest przekazywanie na giełdę zleceń składanych przez domy maklerskie i indywidualnych klientów. Szczegółowy zakres zadań i wyzwań, z jakimi muszą zmierzyć się maklerzy giełdowi, uzależniony jest od ich pozycji. Wyróżnia się dwa rodzaje tego zawodu:

  • makler front office
  • makler back office

Makler front office pracuje, jak sama nazwa wskazuje, na „pierwszej linii frontu”. Oznacza to, że jest w stałym i bezpośrednim kontakcie z klientami oraz koordynuje działania związane z przyjmowaniem zleceń na zakup i sprzedaż aukcji i ich realizacją na giełdzie. Odpowiedzialny jest on również za weryfikowanie zdolności finansowej klienta. Jeśli posiada stosowne uprawnienia i licencje, może też świadczyć usługi doradcze dotyczące wyboru inwestycji i instrumentów niezbędnych w procesie inwestowania.

Makler back office, zwany maklerem nadzorującym, jest odpowiedzialny za kontrolowanie maklerów front office. Musi on między innymi weryfikować poprawność wpływających na giełdę zleceń, ale też przygotowywać analizy giełdowe i rekomendacje.  

Jaka wiedza i umiejętności liczą się w zawodzie maklera?

Na stanowisku maklera giełdowego sprawdzą się osoby, dla których zasady funkcjonowania giełdy oraz mechanizmy związane z inwestowaniem nie mają żadnych tajemnic. Makler powinien nie tylko wiedzieć, czym są akcje i jakie zasady obowiązują na rynku obrotu papierów wartościowych, ale też wykazywać się odpowiednimi cechami charakteru. Nie jest tajemnicą, że praca w tym zawodzie wiąże się z dużym stresem i odpowiedzialnością. Trzeba więc umieć radzić sobie w nerwowych sytuacjach i podejmować trafne decyzje pod presją czasu. 

Zarobki maklera

Zarobki maklera są zwykle ustalane jako pewien procent wartości transakcji, w których przeprowadzaniu on pośredniczy. Uzyskiwane w ten sposób premie mogą znacząco przewyższać podstawę wynagrodzenia. Jak wynika z danych Pracuj.pl, mediana zarobków na tym stanowisku wynosi 8,8 tys. zł brutto, więc połowa osób pracujących w tym zawodzie osiąga wyższe, a połowa niższe dochody.

Zarobki maklera sprawdzisz na stronie: https://zarobki.pracuj.pl/