Manager hotelu – jakie trzeba mieć predyspozycje?

Świetnie zorganizowany, charyzmatyczny, opanowany nawet w kryzysowych sytuacjach – taki powinien być kierownik czy dyrektor hotelu. W tej pracy istotną rolę odgrywa także wiedza biznesowa.  

W pełnieniu funkcji kierowniczych pomagają np. kompetencje zdobyte na studiach z zakresu marketingu i zarządzania. Dużą wagę ma też doświadczenie w branży hotelarskiej i predyspozycje, np.:

  • Charyzma 

Ważne, by osoby, które zarządzają zespołem i występują w imieniu, posiadały charyzmę. Jest ona niezbędna, jeśli pełni się funkcję lidera, wydaje polecenia czy negocjuje warunki umów zawieranych z dostawcami. 

  • Umiejętność nawiązywania relacji

Praca managera hotelu polega w znacznej mierze na kontakcie z ludźmi, dlatego aby dobrze ją wykonywać, warto rozwijać umiejętności interpersonalne, takie jak np. komunikatywność. Istotną rolę odgrywa także kultura osobista. Umiejętność nawiązywania relacji jest niezbędna zarówno w kontakcie z pracownikami, jak i gośćmi hotelu. 

  • Uważność 

Dobry kierownik to ktoś, kto potrafi rozpoznawać i zaspokajać potrzeby nie tylko klientów, ale również pracowników. Empatia stanowi jedną z istotniejszych cech managera hotelu. 

  • Opanowanie 

Praca na tym stanowisku polega m.in. na rozwiązywaniu konfliktów w zespole. Mediator powinien być nie tylko bezstronny, ale również opanowany. Spokój jest niezbędny także w relacjach z niezadowolonymi klientami. Brak dyplomacji może niekorzystnie wpływać na wizerunek hotelu.  

  • Dyskrecja

Ktoś, kto zarządza hotelem, nie powinien plotkować na temat pracowników i gości. Dyskrecja i profesjonalizm mają ogromne znaczenie w branży hotelarskiej. 

5 taktyk, jak radzić sobie z plotkami w pracy

  • Umiejętności organizacyjne

Osoba zarządzająca hotelem podejmuje decyzje dotyczące funkcjonowania firmy. Ważne, by potrafiła przewidywać ich skutki i rozwiązywać problemy organizacyjne. 

  • Łatwość w przyswajaniu języków obcych

Znajomość języków to jedna z kluczowych kompetencji w branży hotelarskiej. Manager hotelu często ma do czynienia z zagranicznymi gośćmi, którzy nie zawsze znają język polski. 

10 cech dobrego kierownika

Dyrektor / manager hotelu – zarobki

12 500 zł brutto – tyle w 2018 r. wynosiło przeciętne miesięczne wynagrodzenie dyrektora hotelu. Znaczna część osób zajmujących to stanowisko mogła liczyć także na benefity, np.: służbowy telefon do celów prywatnych (45%), służbowy samochód do celów prywatnych (30%), świadczenia socjalne (24%), dostęp do prywatnej opieki medycznej (23%). Statystycznie co drugi kierownik recepcji hotelu zarabiał ponad 6000 zł brutto. Wśród dodatków pozapłacowych najczęściej pojawiały się: prywatna opieka medyczna (31%), dofinansowanie zajęć sportowych (31%), dofinansowanie usług turystycznych (25%) i świadczenia socjalne (25%).  

Szukasz pracy? Zwróć uwagę na benefity!

Dane pochodzą z ankiet wypełnionych w 2018 r. przez użytkowników serwisu zarobki.pracuj.pl