Mechanika i budowa maszyn – jakie perspektywy zawodowe?

Sterowanie numeryczne, automatyka przemysłowa i  konstrukcja maszyn – to dziedziny, którymi mogą zajmować się absolwenci mechaniki i budowy maszyn. Wynagrodzenie zależy m.in. od stanowiska i doświadczenia zawodowego.

Jak dostać się na studia?

Aby zostać studentem mechaniki i budowy maszyn, należy zdać egzamin maturalny z przedmiotów, takich jak:

  • matematyka,
  • fizyka,
  • informatyka,
  • język obcy.

O przyjęciu lub odrzuceniu decyduje liczba punktów zdobytych podczas rekrutacji. W toku studiów należy zaliczyć m.in. elektrotechnikę i elektronikę, automatykę i robotykę, inżynierię wytwarzania oraz mechanikę analityczną.

Jak wybierać przedmioty na maturze, by dostać się na studia?

Mechanika i budowa maszyn – zarobki

Osoby z wyższym wykształceniem technicznym mają przed sobą atrakcyjne perspektywy zawodowe. Stanowiska, które można objąć po ukończeniu mechaniki i budowy maszyn to m.in.:

  • Operator maszyn CNC

Przeciętna wysokość wynagrodzenia w 2017 r. - 3900 zł brutto

Benefity:

- świadczenia socjalne (23%)

- ubezpieczenie na życie (20%)

- dofinansowanie zajęć sportowych (15%)

- karty pre-paid (11%)

Stosowanie układów sterowania numerycznego (CNC) usprawnia pracę przedsiębiorstw produkcyjnych. Dzięki nim można wytwarzać wiele produktów w krótkim czasie, zachowując ich wysoką jakość.

Ile zarabia operator CNC?

  • Diagnosta samochodowy

Przeciętna wysokość wynagrodzenia w 2017 r. - 4400 zł brutto

Benefity:

- ubezpieczenie na życie (9%)

- prywatna opieka medyczna (8%)

- świadczenia socjalne (8%)

- dofinansowanie zajęć sportowych (6%)

Zastosowanie diagnostyki komputerowej pozwala wykrywać błędy systemowe, a nawet odtwarzać wypadkową historię pojazdu.

  • Mechanik automatyki przemysłowej

Przeciętna wysokość wynagrodzenia w 2017 r. - 4700 zł brutto

Benefity:

- prywatna opieka medyczna (41%)

- świadczenia socjalne (41%)

- ubezpieczenie na życie (34%)

- dofinansowanie zajęć sportowych (23%)

Karta MultiSport – wszystko, co warto wiedzieć

Znajomość budowy maszyn pozwala objąć stanowisko mechanika, który sprawdza stan i dokonuje napraw sprzętu wykorzystywanego w określonej gałęzi przemysłu.

  • Technolog programista CNC

Przeciętna wysokość wynagrodzenia w 2017 r. - 5100 zł brutto

Benefity:

- świadczenia socjalne (26%)

- ubezpieczenie na życie (15%)

- dofinansowanie zajęć sportowych (15%)

- prywatna opieka medyczna (11%)

Programista CNC zajmuje się programowaniem maszyn wykorzystywanych w produkcji.

  • Konstruktor-mechanik

Przeciętna wysokość wynagrodzenia w 2017 r. - 5500 zł brutto

Benefity:

- dofinansowanie zajęć sportowych (25%)

- prywatna opieka medyczna (22%)

- ubezpieczenie na życie (20%)

- dofinansowanie nauki języków obcych (16%)

Praca konstruktora-mechanika polega m.in. na przygotowywaniu dokumentacji technicznej urządzeń i uczestnictwie w ich montażu oraz uruchamianiu.

Dane stanowią wynik analizy ok. 350 000 ankiet wypełnionych przez użytkowników serwisu zarobki.pracuj.pl.

https://zarobki.pracuj.pl/stanowiska

Ukończenie mechaniki i budowy maszyn umożliwia podjęcie pracy nie tylko w przedsiębiorstwach produkcyjnych, ale również w jednostkach atestacyjnych i akredytacyjnych, w instytutach naukowo-badawczych oraz w firmach konsultingowych.