Motywacja materialna i niematerialna – na czym polega?

Co skuteczniej motywuje do pracy: atrakcyjna pensja, premie i nagrody? A może przyjazna atmosfera, ciekawe zadania i możliwość samodzielnego podejmowania decyzji? Do czynników motywacyjnych należą także benefity, np.  prywatna opieka medyczna czy karty sportowe. Motywatory niematerialne to m.in.  elastyczny czas pracy, wyrażanie zaufania i uznania oraz tworzenie atmosfery i warunków sprzyjających rozwojowi. Warto dokładnie poznać swoje potrzeby i oczekiwania w tym zakresie, jeśli akurat szukasz pierwszej lub nowej pracy.

Czego dowiesz się z artykułu?

Motywacja a wynagrodzenie – czym jest motywacja finansowa?
Motywacja pozapłacowa – jakie środki wyróżniamy?
Płacowe i pozapłacowe czynniki motywacji – co warto wybrać?

Motywacja a wynagrodzenie – czym jest motywacja finansowa?

Gratyfikacja finansowa to bardzo ważny aspekt pracy dla wszystkich zatrudnionych i potencjalnych pracowników. Wiele osób uważa, że wysokość wynagrodzenia w dużej mierze decyduje o atrakcyjności oferty pracy.

Do motywacji płacowej należą:

  • wysokie, odpowiednie dla danego stanowiska, konkurencyjne na rynku wynagrodzenie,
  • atrakcyjny system premii i nagród,
  • dodatki do pensji,
  • udział w zyskach przedsiębiorstwa,
  • obligacje.

Dzięki dobrej pensji, czyli motywowaniu za pomocą płac, możesz pozwolić sobie na życie na takim poziomie, jaki Cię satysfakcjonuje. Dodatkowym benefitem może być z pewnością system premiowania. Zależy on od polityki płacowej, która została przyjęta w miejscu pracy – premie można bowiem przyznawać w sposób ustalony regulaminowo lub uznaniowo. W systemie uznaniowym to pracodawca decyduje indywidualnie, czy i ile pieniędzy może wypłacić pracownikowi dodatkowo w ramach premii. Natomiast w systemie regulaminowym – wysokość i sposób premiowania są określone w regulaminie wynagradzania.

| Jak negocjować wynagrodzenie?

Motywacja pozapłacowa – jakie środki wyróżniamy?

Pozapłacowe czynniki motywacyjne również odgrywają znaczącą rolę. Przykłady motywacji niematerialnych to m.in. elastyczny czas pracy, atrakcyjna ścieżka kariery, możliwość realizowania interesujących i rozwijających zadań czy zaufanie przełożonych.

Osobną grupę tworzą materialne narzędzia motywowania, takie jak np. dopłaty lub finansowanie kursów, szkoleń, a nawet studiów. Inne dodatki do wynagrodzenia to vouchery i bilety na wydarzenia kulturalne, zajęcia sportowe itd. Możesz otrzymać od pracodawcy dodatkowe benefity dla pracowników w postaci mieszkania służbowego, bonów żywieniowych, dostępu do prywatnej opieki medycznej czy dofinansowania studiów podyplomowych. Dzięki takiemu pakietowi świadczeń nie musisz ponosić dodatkowych kosztów związanych np. z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych. Zatrudniający oferują także możliwość użytkowania nowoczesnego sprzętu w trakcie wykonywania obowiązków i wprowadzają w firmie nowoczesne technologie, które usprawniają pracę.

Inne formy motywacji pozapłacowej to np. szacunek okazywany pracownikom, pochwały (również publiczne), system oceny (lub samooceny) pracowników oraz udzielanie informacji zwrotnej. Działania podejmowane przez przełożonych mobilizują pracownika do pracy, zwiększają zaangażowanie i zachęcają do rozwijania umiejętności zawodowych i interpersonalnych.

| Premia uznaniowa, premia regulaminowa – za co i kiedy możesz je otrzymać?

Płacowe i pozapłacowe czynniki motywacji – co warto wybrać?

Trudno jednoznacznie stwierdzić, jakie sposoby płacowego i pozapłacowego motywowania pracowników są odbierane najlepiej. Ocena ich wartości i skuteczności jest subiektywna i zależy od sytuacji życiowej oraz preferencji pracownika. Dlatego też coraz więcej firm daje zatrudnionym swobodę w zakresie doboru dodatkowych świadczeń. Przed podjęciem decyzji warto rozważyć, co jest dla Ciebie najważniejsze w pracy. Musisz się zastanowić, czy gratyfikacje finansowe są bardziej istotne niż pozapłacowe czynniki motywacji, na które składają się niekiedy bony, prezenty czy różnego rodzaju vouchery. Mogłoby się wydawać, że wybór pieniędzy jest oczywisty, jednak warto rozważyć, czy dostęp do szkoleń oraz voucherów na nowe aktywności nie poszerzy Twoich horyzontów i nie otworzy drogi do znalezienia pasji i nowych zainteresowań.

| Regulamin wynagradzania – ABC

 

Dobór właściwych środków motywacyjnych sprzyja rozwojowi pracownika. Umożliwia odkrycie i wykorzystanie w pełni jego potencjału. Jeśli rozważasz przyjęcie propozycji pracy, weź pod uwagę, w jaki sposób pracodawca motywuje materialnie i niematerialnie do działania. Odpowiednio dobrane środki pomogą w zdobywaniu coraz wyższych kompetencji i w osiągnięciu zawodowego spełnienia.