Motywacja płacowa czy pozapłacowa – co wybrać?

Co skuteczniej motywuje do pracy: atrakcyjna pensja, premie i nagrody? A może przyjazna atmosfera, ciekawe zadania i możliwość samodzielnego podejmowania decyzji? Zanim postanowimy zmienić miejsce zatrudnienia, warto dokładnie poznać swoje potrzeby i oczekiwania.

Płacowe czynniki motywacji

Gratyfikacja finansowa – to ważny dla pracowników aspekt. Do płacowych środków motywowania personelu należą: wysokie wynagrodzenie, atrakcyjny system premii i nagród, udział w zyskach przedsiębiorstwa oraz obligacje. Otrzymując dobrą pensję, możemy pozwolić sobie na życie na takim poziomie, jaki nas satysfakcjonuje. Warto jednak wziąć pod uwagę, że miła atmosfera w miejscu pracy jest niemal tak samo istotna jak gratyfikacja finansowa. Dzięki życzliwym relacjom z przełożonymi i współpracownikami, możemy poświęcić swój czas na rozwój zawodowy, nie tracąc energii na rozwiązywanie niepotrzebnych konfliktów.   

Motywowanie pozapłacowe – przykłady

Pozafinansowe formy motywowania również odgrywają znaczącą rolę. Przykłady pozapłacowych działań motywacyjnych to m.in. elastyczny czas pracy, atrakcyjna ścieżka kariery, możliwość realizowania interesujących i rozwijających zadań czy zaufanie przełożonych. W tej grupie znajdują się również gratyfikacje o charakterze materialnym, takie jak np. dopłaty lub finansowanie kursów, szkoleń, a nawet studiów. Inne dodatki do wynagrodzenia to vouchery i bilety na wydarzenia kulturalne, zajęcia sportowe itd. Możemy otrzymać od pracodawcy mieszkanie służbowe, bony żywieniowe czy dostęp do prywatnej opieki medycznej. Dzięki takiemu pakietowi świadczeń nie musimy ponosić dodatkowych kosztów, chcąc np. podnieść swoje kwalifikacje zawodowe lub zadbać o zdrowie bądź kondycję.      

Świadomy wybór kluczem do efektywności

Trudno jednoznacznie stwierdzić, jakie czynniki motywacyjne są najkorzystniejsze. Ocena ich wartości i skuteczności jest subiektywna i zależy od sytuacji życiowej oraz preferencji pracownika. Dlatego też coraz więcej firm daje zatrudnionym swobodę w zakresie wybierania dodatkowych świadczeń. Przed podjęciem decyzji warto rozważyć, co jest dla nas najważniejsze w pracy. Mając taką wiedzę, będziemy mogli dokonać rozsądnego wyboru – uwzględniając działania zarówno o charakterze materialnym, jak i pozafinansowym.

Motywacja materialna i niematerialna - na czym polega?