Najczęstsze wymagania na stanowisko inżyniera produkcji

Organizowanie i nadzorowanie procesu produkcji to odpowiedzialne i stresujące zadanie. Osoba pracująca na stanowisku: inżynier produkcji, powinna posiadać nie tylko odpowiednie wykształcenie, ale również szerokie kompetencje – twarde i miękkie.

Fabryka to specyficzne środowisko pracy. Przedsiębiorstwa zajmujące się wytwarzaniem produktów często działają w systemie ciągłym. Przerwa w pracy może wiązać się ze znacznymi stratami finansowymi. Z tego powodu inżynier produkcji powinien spełniać wysokie wymagania, takie jak:  

  • Wyższe wykształcenie techniczne

Inżynieria produkcji, inżynieria materiałowa, mechanika i budowa maszyn, mechatronika – to przykładowe kierunki studiów przygotowujące do pracy inżyniera w zakładzie produkcyjnym. Oprócz kwalifikacji pracodawcy wymagają również doświadczenia. W przypadku młodszego inżyniera często wystarcza roczny staż pracy. Przy samodzielnym stanowisku potrzebne są zwykle co najmniej trzy lata pracy.

  • Znajomość języka angielskiego

Dokumentację techniczną często wypełnia się w języku angielskim. Inżynier powinien więc rozwijać umiejętności językowe, koncentrując się na słownictwie fachowym.

Języki obce w pracy

  • Umiejętność obsługi komputera

Osoba zatrudniona na stanowisku inżyniera często tworzy zestawienia, podsumowania itp. Ważne, by kandydat dobrze znał program MS Excel.

  • Umiejętność organizowania procesu produkcji

Kandydat musi znać procedury, aby zapewnić ciągłość pracy w zakładzie. Ważne, by wykazywał się również znajomością systemów informatycznych usprawniających organizację.

  • Wiedza techniczna

Inżynier produkcji powinien obsługiwać, a także - gdy to konieczne - programować maszyny używane w przedsiębiorstwie.

  • Umiejętność zarządzania zasobami produkcyjnymi

Produkcja przebiega sprawnie, jeśli w firmie nie brakuje surowców. Inżynier produkcji czuwa nad wielkością i terminami zamówień.

  • Kompetencje miękkie

Wykonywanie licznych i odpowiedzialnych zadań nie byłoby możliwe bez umiejętności interpersonalnych oraz cech, takich jak: odpowiedzialność, rzetelność, precyzja, odporność na stres. Ważne są również: umiejętności negocjacyjne, otwartość na nowinki techniczne oraz umiejętność współpracy.

Zarządzanie i inżynieria produkcji – zarobki

5000 zł brutto – tyle w 2017 r. wynosiła mediana płac na stanowisku inżyniera produkcji. Połowa pracowników uzyskiwała niższe, a połowa – wyższe wynagrodzenie.

Najlepiej wynagradzani specjaliści zarabiali ponad 8000 zł brutto. Pracownicy otrzymywali także benefity, np.: dofinansowanie zajęć sportowych (39%), dostęp do prywatnej opieki medycznej (29%), dofinansowanie szkoleń / kursów (25%) i ubezpieczenie na życie (22%). Inżynier może awansować na stanowisko kierownika produkcji. Awans wiąże się z podwyżką. 10 500 zł brutto – tyle w 2017 r. wynosiły przeciętne miesięczne zarobki osoby pełniącej funkcję kierowniczą. Znaczna część pracowników korzystała dodatkowo z przywilejów pozapłacowych, takich jak: służbowy telefon do celów prywatnych (48%), prywatna opieka medyczna (26%), ubezpieczenie na życie (23%) i dofinansowanie zajęć sportowych (21%).    

5 powodów, dla których warto zostać inżynierem produkcji

Dobra pensja daje szczęście, bo…