Nazwy stanowisk w korporacjach – przegląd

CEO, CIO lub CMO – to skróty, pod którymi kryją się: dyrektor generalny, kierownik działu IT oraz pracownik działu marketingu. Chcąc podjąć pracę w korporacji, warto m.in. zapoznać się ze słownictwem, jakiego się tam używa.   

Jak działa korporacja?

Duże, międzynarodowe firmy często funkcjonują jako spółki. Na ich czele stoi zarząd, który wraz z najwyższą kadrą zarządzającą odpowiada za funkcjonowanie całej struktury. Najważniejszym członkiem zarządu jest prezes. Przedsiębiorstwo składa się z różnych działów (sprzedaż, administracja, HR, IT itd.).  

Stanowiska

Rodzaje stanowisk w międzynarodowych firmach

Korporacyjny żargon może być niezrozumiały dla osób, które rozpoczynają karierę. Warto dowiedzieć się, co kryje się pod tajemniczymi nazwami, takimi jak:

 • General Director lub CEO - Chief Executive Manager

Dyrektor generalny koordynuje pracę przedsiębiorstwa, a także opracowuje i wdraża długo- i krótkofalowe plany rozwoju. Ocenia również poziom ich realizacji.   

 • CIO - Chief Information Officer

Dyrektor IT czuwa nad prawidłowym funkcjonowaniem działu IT. Określa strategię, wdraża nowe rozwiązania techniczne, a także kieruje projektami informatycznymi.

 • CFO - Chief Financial Officer

Dyrektor finansowy odpowiada za kondycję finansową firmy. Realizuje również strategię inwestycyjną i sprzedażową ustaloną przez zarząd.  

 • KAM - Key Account Manager

Kierownik ds. kluczowych klientów dba o przebieg współpracy z najważniejszymi kontrahentami przedsiębiorstwa. Kreuje także jego wizerunek i ma wpływ na kształtowanie polityki sprzedażowej.

 • PM – Project Manager

Praca w korporacjach polega m.in. na realizacji projektów. PM dba o to, by przedsięwzięcia tego typu były dokonywane zgodnie z założeniami i terminowo.

 • CMO - Chief Marketing Officer

Dyrektor marketingu opracowuje strategię sprzedażową firmy. Do jego zadań należy także budowanie zespołów zajmujących się realizacją założeń marketingowych.

 • Sales Representative

Osoba zatrudniona na stanowisku przedstawiciela handlowego sprzedaje produkty lub/i usługi oferowane przez przedsiębiorstwo.

 • Law Advisor

W każdej międzynarodowej korporacji funkcjonuje dział prawny, w którym zasiadają radcy. Ich wiedza jest niezbędna np. przy konstruowaniu umów zawieranych z klientami.   

 • Supply Chain Manager

Kierownik zarządzający dostawami organizuje łańcuch dostaw i troszczy się o to, by zamówienia były realizowane poprawnie i terminowo.

 • Health and Safety Inspector  

W przedsiębiorstwie musi znajdować się również specjalista czuwający nad przestrzeganiem zasad z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.

 • CSO - Chief Security Officer

Szef ochrony odpowiada za bezpieczeństwo. Opracowuje i wdraża działania zapobiegające np. wniknięciu niepowołanych osób do firmy lub wyciekowi danych.

Korporacyjne nazwy – po co?

Obecność międzynarodowych korporacji w Polsce nikogo już nie dziwi – tak samo jak przejmowanie specjalistycznego słownictwa. Posługiwanie się anglojęzycznymi nazwami stanowisk może ułatwiać komunikację. Dzięki ujednoliceniu łatwiej uniknąć nieporozumień.

8 kroków do skutecznej komunikacji w firmie