Negocjowanie warunków zatrudnienia – sprawdź najważniejsze pojęcia

Spotkanie z rekruterem to czas, gdy możesz negocjować warunki zatrudnienia, m.in. rodzaj umowy, wysokość pensji czy pozapłacowe dodatki do wynagrodzenia. Warto poznać pojęcia, które mogą okazać się istotne w Twojej sytuacji.

Osoba, która po raz pierwszy poszukuje pracy, może czuć się niepewnie. Przed rozmową kwalifikacyjną zapoznaj się z pojęciami, takimi jak:

  • Umowa o pracę

Przepisy dotyczące umowy o pracę znajdują się w dziale II kodeksu pracy. Wynika z nich, że pracodawca może zaoferować Ci kontrakt na okres próbny, na czas określony lub na czas nieokreślony. Podstawa zatrudnienia wpływa m.in. na uprawnienia pracownicze oraz długość okresu wypowiedzenia.  

  • Umowy cywilnoprawne

Firma, w której chcesz pracować, może zaoferować Ci nie tylko umowę o pracę, ale również umowy cywilnoprawne, tzn. umowę-zlecenie (tytuł XXI kodeksu cywilnego) lub umowę o dzieło (tytuł XV kodeksu cywilnego) – np. w zależności od rodzaju zadań, jakie masz wykonywać. W przypadku kontraktów cywilnoprawnych występuje większa swoboda w zakresie ustalania warunków współpracy niż w odniesieniu do stosunku pracy.  

Rodzaje umów w sprawie pracy – przewodnik

  • Wynagrodzenie brutto i netto

Negocjacje finansowe to istotna część rozmowy w sprawie pracy. Określ swoje oczekiwania. Poznaj także składniki wynagrodzenia i dowiedz się, kiedy przysługują premie i dodatki – stałe oraz zmienne. Wyliczenie pensji pracownika to obowiązek pracodawcy. Dobrze jednak, abyś był świadomy, od czego zależy Twoja płaca. Warto także wiedzieć, że pensja brutto to kwota, od której odlicza się składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy. Wynagrodzenie netto to kwota, którą otrzymasz „na rękę”.  

  • Benefity pracownicze

Oprócz wynagrodzenia pracodawca może przyznać Ci świadczenia pozapłacowe, np. darmowe kursy i szkolenia, służbowy samochód czy służbowe mieszkanie. Warto dokładnie uzgodnić zasady korzystania z takich dodatków. Można uwzględnić to w umowie.

  • Praca zmianowa

Kodeks pracy przewiduje różne rozkłady czasu pracy, np. zmianowy. Można stosować go w ramach wszystkich systemów (akordowego, prowizyjnego itd.). Charakteryzuje się on tym, że pracownik wykonuje obowiązki w zmiennych godzinach. W jednym tygodniu np. od 6.00 do 14.00, w kolejnym – od 14.00 do 22.00, a w następnym – od 22.00 do 6.00. Dodatkowe informacje znajdziesz na stronie MRPiPS.

Zmianowy czas pracy – ABC

  • Praca w pełnym wymiarze godzin

Przepisy dotyczące wymiaru czasu pracy znajdują się w dziale VI kodeksu pracy. Wynika z nich m.in., że norma dobowa przy zatrudnieniu na pełny etat wynosi 8 godzin. Możesz pracować także na pół etatu, spędzając w firmie 4 godziny w ciągu dnia. Od wymiaru etatu zależy m.in. czas trwania urlopu wypoczynkowego (art. 154 par. 2 kodeksu pracy).

  • Nadgodziny

Pracodawca może polecić Ci kontynuowanie pracy po przekroczeniu normy dobowej lub tygodniowej. Gdy pracujesz w nadgodzinach, zyskujesz prawo do rekompensaty w formie dodatku pieniężnego lub czasu wolnego, za który otrzymasz wynagrodzenie. Tak wynika z rozdziału 5 kodeksu pracy.   

  • Zakaz konkurencji

Zgodnie z art. 101 kodeksu pracy szef ma prawo zobowiązać Cię do rezygnacji z prowadzenia działalności konkurencyjnej w okresie zatrudnienia. Jeśli pracodawcy zależy na tym, by zakaz obowiązywał także po wygaśnięciu lub rozwiązaniu umowy o pracę, powinien wypłacić Ci odszkodowanie.