Niewykorzystany urlop? Sprawdź, co przysługuje Ci w zamian

Coroczny urlop to czas na regenerację sił. Regularne przerwy od pracy pozwalają nabrać dystansu i zatęsknić za wyzwaniami zawodowymi. Nawet jeśli nie planujesz skorzystać ze swoich praw, musisz to zrobić. W przeciwnym razie pracodawca może otrzymać karę finansową.

Nie wykorzystałeś urlopu wypoczynkowego – co dalej?

Zdarzają się sytuacje, kiedy w danym roku skorzystanie z wolnych dni jest niemożliwe (np. wtedy, gdy stosunek pracy ulega rozwiązaniu). W takim przypadku pracownikowi przysługuje ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop wypoczynkowy. Nie można jednak wypłacać świadczenia pieniężnego, kiedy umowa o pracę nadal obowiązuje i bez przeszkód można udzielić dni wolnych. Ekwiwalent wypłaca się wyłącznie wtedy, gdy pracownik nie może skorzystać z urlopu wypoczynkowego w okresie wypowiedzenia lub przed wygaśnięciem stosunku pracy.   

Jak wyliczyć ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy?

Odwołanie z urlopu

Urlop wypoczynkowy jest obowiązkowy. Pracodawca ma jednak prawo w wyjątkowych sytuacjach przerwać Twój wypoczynek i nakazać Ci stawienie się w pracy. Należy zastosować się do polecenia służbowego, nawet jeśli podejrzewasz, że nie jest ono uzasadnione. Ewentualne spory rozstrzyga sąd pracy. Z drugiej strony, szef powinien zwrócić koszty, jakie poniosłeś w związku ze zmianą planów (dojazd, zakwaterowanie itd.) i umożliwić skorzystanie z dni wolnych w późniejszym terminie.   

Czy w czasie urlopu można pracować?

Nie istnieje przepis zabraniający wykonywania pracy w trakcie urlopu wypoczynkowego. Nie możesz tylko realizować zadań na rzecz własnego pracodawcy – nawet jeśli robiłbyś to na podstawie umów cywilnoprawnych. Warto jednak pamiętać, że istnieją liczne powody, dla których dobrze jest odpoczywać, m.in. wzrost wydajności, więcej energii, lepsze samopoczucie, relacje z bliskimi.

Co zrobić, gdy pracodawca nie udziela urlopu?

Jeśli np. miałeś prawo do 26 dni urlopu za 2017 r., pracodawca powinien przyznać Ci dni wolne do 30 września 2018 r. Przekroczenie tej daty pociąga za sobą konsekwencje finansowe dla szefa. W razie kontroli PIP może on otrzymać grzywnę, której minimalna wysokość to 1000 zł. Jeśli w Twoim zakładzie pracy dochodzi do łamania praw pracowniczych, możesz to zgłosić do Państwowej Inspekcji Pracy.

Urlopy dla rodziców – czy trzeba z nich korzystać?

Pracując na etacie, masz prawo także do urlopów przysługujących w związku z narodzinami dziecka, tzn. do urlopu macierzyńskiego, rodzicielskiego, ojcowskiego i wychowawczego. Tylko urlop macierzyński jest obowiązkowy. Jeśli jesteś matką, powinnaś wykorzystać co najmniej 14 z 20 wolnych tygodni. Możesz wrócić do pracy wcześniej, ale pod warunkiem, że ojciec dziecka ma prawo do urlopu macierzyńskiego.  

Przejęcie urlopu macierzyńskiego przez ojca – na jakich zasadach?

W przypadku pozostałych urlopów obowiązuje dobrowolność. Rodzic może wrócić do pracy po zakończeniu urlopu macierzyńskiego. Nie oznacza to jednak, że nie będzie mógł skorzystać z pozostałych urlopów. Takie prawo przysługuje do końca roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 6 lat.  

Urlopy dla rodziców – statystyki