Odzież robocza – w jakich zawodach jest potrzebna?

Obowiązek zapewnienia pracownikom odzieży roboczej spoczywa na pracodawcach w przypadku, gdy własne ubrania i obuwie pracownika mogą ulec zniszczeniu lub znacznemu zabrudzeniu podczas wykonywania obowiązków zawodowych. W niektórych zawodach konieczność stosowania specjalnej odzieży jest podyktowana względami sanitarnymi bądź technologicznymi. Powinna ona spełniać standardy związane z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, a także zapewniać komfort.

Pracownicy laboratoriów

Osoby, które pracują w laboratoriach chemicznych, muszą zachować szczególną ostrożność. Mają bowiem kontakt z różnymi substancjami. Oprócz tego, że samo pomieszczenie musi być zaprojektowane i zagospodarowane w odpowiedni sposób, w pracy w laboratorium wymaga się też odpowiedniej odzieży. Klasyfikacja odzieży roboczej jest bardzo złożona i odnosi się zarówno do specyfiki miejsca pracy, jak i prognozowanej długości użytkowania odzieży. W przypadku laboratoriów zastosowanie znajduje odzież do długo- i krótkotrwałego użytkowania. Różnice między tymi typami polegają na tym, że:

  • odzież przeznaczona do długotrwałego użytkowania wykonana jest z trwałych tkanin impregnowanych i powleczonych,
  • odzież przeznaczona do krótkotrwałego użytkowania produkowana jest z włóknin i foli.

Zarówno w laboratoriach, jak i innych miejscach pracy, w których pracownicy są narażeni na kontakt z toksycznymi substancjami (zakłady przetwórcze, zakłady lakiernicze, przemysł ciężki, zakłady wytwórstwa środków ochrony roślin), konieczne jest bardzo restrykcyjne przestrzeganie zasad BHP. Ryzyko związane z doznaniem uszczerbku na zdrowiu jest tam większe niż w innych miejscach pracy.

10 zasad bezpieczeństwa i higieny pracy

Zawody medyczne i służby ratunkowe

Ratownicy medyczni, lekarze pracujący w karetkach pogotowia, strażacy czy ratownicy GOPR to zawody, w których specjalna odzież robocza ma niebagatelny wpływ na bezpieczeństwo i odpowiednie warunki pracy. Szyje się ją ze specjalnych, bardzo wytrzymałych tkanin, odpornych na trudne i różnorodne warunki atmosferyczne. Jest wyposażona w elementy odblaskowe, aby lekarze, strażacy czy ratownicy byli widoczni dla innych osób uczestniczących w akcjach ratunkowych i w ten sposób byli odpowiednio chronieni. Ponadto odzież robocza wykonywana z myślą o pracy w ekstremalnych warunkach może znacznie ograniczyć ryzyko powstawania uszkodzeń ciała, poparzeń czy urazów. Do właściwego wykonywania pracy w służbach ratowniczych konieczny jest też dostęp do specjalistycznych narzędzi i profesjonalnego sprzętu, ułatwiających szybsze i bardziej skuteczne niesienie pomocy. Obowiązek ich dostarczenia również spoczywa na pracodawcy.

Zasady BHP w pracy – to trzeba wiedzieć!

Odpowiednie warunki pracy są podstawą poczucia komfortu pracowników. Uczciwe traktowanie podwładnych polega nie tylko na zapewnieniu bezpiecznych warunków pracy, ale też m.in. terminowym regulowaniu wszystkich należnych świadczeń, takich jak choćby zapłata za urlop niewykorzystany.