Ojcowie na urlopach – ABC

Ojciec, który jest aktywny zawodowo, zyskuje dodatkowe prawa umożliwiające spędzanie więcej czasu z dziećmi. Może na przykład korzystać z urlopów: „tacierzyńskiego”, rodzicielskiego, ojcowskiego i wychowawczego. Niemal 1/3 pracowników tego nie robi.

Narodziny dziecka – prawa pracującego ojca

Pracownik etatowy, który został ojcem, może skorzystać m.in. z 2-dniowego urlopu okolicznościowego należnego w związku z narodzinami dziecka. Przysługuje mu także możliwość wykorzystania części urlopu macierzyńskiego, z której zrezygnowała matka. Dodatkowe wolne tygodnie przeznaczone na opiekę nad dzieckiem należą się także w ramach urlopów: rodzicielskiego, ojcowskiego i wychowawczego.  

8 praw ojca w pracy

 
29% ojców zrezygnowało z uprawnień przysługujących w związku z narodzinami dziecka. Tak wynika z raportu Pracuj.pl Rodzice w pracy. Życie na pełen etat opublikowanego w maju 2018 r. Jak podaje Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, w okresie: od stycznia do czerwca 2018 r., ponad 82 tys. pracowników skorzystało z dwutygodniowego urlopu ojcowskiego.

Ponad 82 tys. pracowników na urlopie ojcowskim

Uprawnienia rodzicielskie zleceniobiorcy

Jako pracownik etatowy nabywasz prawa zarezerwowane dla rodziców aktywnych zawodowo. Gdy wykonujesz obowiązki na podstawie umowy-zlecenia, nie korzystasz np. z urlopu wychowawczego, ale możesz pobierać świadczenia z ubezpieczenia chorobowego. Warunkiem jest opłacanie dobrowolnej składki chorobowej. Jeśli się na to zdecydujesz, Twoje wynagrodzenie będzie niższe, ale zyskasz możliwość korzystania np. z zasiłku macierzyńskiego.

Uprawnienia pracownika-ojca

Stawka netto – umowa-zlecenie – Chcesz sprawdzić, ile zarobisz? Skorzystaj z kalkulatora wynagrodzeń Pracuj.pl.   

Powrót do pracy – powody

Rodzice mogą, ale nie muszą korzystać z większości przywilejów pracowniczych. Wyjątek stanowi urlop macierzyński, który jest obowiązkowy. Urlop rodzicielski, ojcowski albo wychowawczy można przerwać. Część matek i ojców podejmuje taki krok. Niemal połowa (48%) uczestników badania Pracuj.pl zdecydowała się na wcześniejszy powrót do pracy ze względu na niekorzystną sytuację finansową lub chęć rozwoju zawodowego. 26% ankietowanych nie chciało utracić niezależności finansowej. Inne powody to: chęć uniknięcia długiej przerwy w karierze (18%) oraz uzyskiwanie wyższych zarobków niż partner/partnerka (10%).    

Jak łączyć życie rodzinne i zawodowe?

Znajomość własnych praw pozwala rodzicom sprawować opiekę nad dzieckiem bez konieczności rezygnowania z rozwoju zawodowego. Warto korzystać z rozwiązań sprzyjających zachowaniu work-life balance. Chodzi nie tylko o urlopy rodzicielskie, ale również o pracę zdalną, elastyczny czas pracy czy dostęp do firmowego żłobka/ przedszkola. Zanim zdecydujesz się nawiązać współpracę z konkretną firmą, sprawdź, czy możesz liczyć na udogodnienia sprzyjające rozwojowi nie tylko w sferze zawodowej, ale również osobistej.

6 przykładów work-life balance