Okres wyczekiwania – na czym polega?

Okres wyczekiwania to czas, po którym nabywa się prawo do zasiłku chorobowego. W przypadku osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę okres wyczekiwania na chorobowe wynosi 30 dni nieprzerwanego podlegania ubezpieczeniu społecznemu, a w odniesieniu do zleceniobiorców – 90 dni. Dowiedz się, kiedy ZUS wypłaca L4 i w jakich sytuacjach nie obowiązuje okres wyczekiwania na wynagrodzenie chorobowe.

Czego dowiesz się z artykułu?

Kiedy ZUS płaci chorobowe? Obowiązujące składki
Wynagrodzenie chorobowe a okres wyczekiwania
Okres wyczekiwania na wynagrodzenie chorobowe – kiedy nie obowiązuje?

Jeśli właśnie zacząłeś pracę i płacisz składki na ubezpieczenie chorobowe (umowa-zlecenie zakłada dobrowolne składki, umowa o pracę – obowiązkowe), z pewnością zastanawiasz się, jaki obowiązuje Cię okres wyczekiwania na zasiłek chorobowy. Warto wiedzieć, kiedy ZUS płaci za zwolnienie.

Kiedy ZUS płaci chorobowe? Obowiązujące składki

Od wynagrodzenia otrzymywanego na podstawie umowy o pracę odprowadza się zaliczkę na podatek dochodowy, a także składki na ubezpieczenie społeczne (emerytalne, rentowe, chorobowe, wypadkowe) i zdrowotne. Część z nich pokrywa pracownik, a część pracodawca. Wysokość składek wynika z ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych i wynosi:

 • 19,52% podstawy wymiaru składki – ubezpieczenie emerytalne,
 • 8% podstawy wymiaru składki – ubezpieczenie rentowe,
 • 2,45% podstawy wymiaru składki – ubezpieczenie chorobowe,
 • 0,4%-3,6% podstawy wymiaru składki – ubezpieczenie wypadkowe,
 • 9% pensji pomniejszonej o składki na ubezpieczenie społeczne – ubezpieczenie zdrowotne.

Aby obliczyć wysokość wynagrodzenia netto, należy odjąć wartość składek i podatku dochodowego od pensji brutto. Wynik można potwierdzić za pomocą kalkulatora wynagrodzeń Pracuj.pl.

Wynagrodzenie chorobowe a okres wyczekiwania

Składka na ubezpieczenie chorobowe jest finansowana przez pracownika. Wykonując swoje obowiązki na podstawie umowy o pracę, opłaca się ją obowiązkowo. W przypadku zleceniobiorców obowiązek opłacania składek ZUS występuje do wartości wynagrodzenia minimalnego (w 2020 roku – 2600 zł). Świadczenia, które mogą być wypłacane osobom ubezpieczonym, to:

 • zasiłek chorobowy,
 • zasiłek opiekuńczy,
 • zasiłek macierzyński,
 • świadczenie rehabilitacyjne.

Prawo do zasiłku macierzyńskiego i opiekuńczego nabywa się od pierwszego dnia podlegania ubezpieczeniu. Zasiłek chorobowy można pobierać po upływie okresu wyczekiwania na chorobowe, który wynosi:

 • 30 dni ubezpieczenia chorobowego – dla osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę,
 • 90 dni – okres wyczekiwania umowa-zlecenie, dla zleceniobiorców, którzy dobrowolnie opłacają składkę na ubezpieczenie chorobowe.

Przerwa pomiędzy poszczególnymi okresami ubezpieczenia nie powinna przekraczać 30 dni. Może trwać dłużej, jeśli była spowodowana urlopem bezpłatnym, wychowawczym albo odbywaniem czynnej służby wojskowej przez żołnierza niezawodowego.

|Zwolnienie lekarskie – co należy o nim wiedzieć?

Pracownicy, którzy podlegają ubezpieczeniu chorobowemu krócej niż przez 30 dni (zatrudnieni na podstawie umowy o pracę) lub 90 dni (wykonujący pracę na podstawie umowy-zlecenia), nie mogą pobierać zasiłku chorobowego. Prawo do świadczenia można nabyć w trakcie choroby, ponieważ okres wskazany w zwolnieniu lekarskim również wlicza się do okresu wyczekiwania na wynagrodzenie za czas choroby.

Okres wyczekiwania na wynagrodzenie chorobowe – kiedy nie obowiązuje?

Istnieją grupy ubezpieczonych, którym zasiłek chorobowy należy się bez okresu wyczekiwania. Chodzi np. o absolwentów, którzy zostali objęci ubezpieczeniem chorobowym w ciągu 90 dni od daty ukończenia szkoły lub uzyskania dyplomu. Ofiary wypadków przy pracy lub w drodze do/z pracy otrzymują wynagrodzenie i zasiłek chorobowy niezależnie od tego, jak długo opłacają składkę zdrowotną.

Wyczekiwanie na wynagrodzenie chorobowe nie dotyczy także osób, które są ubezpieczone obowiązkowo i mogą udokumentować co najmniej 10-letni okres ubezpieczenia. Okres wyczekiwania na zasiłek nie obowiązuje także w odniesieniu do byłych posłów i senatorów, o ile ponownie przystąpią do ubezpieczenia w ciągu 90 dni od zakończenia kadencji.

|Dobrowolne ubezpieczenie chorobowe – co daje?

Wiesz już, jakie warunki musisz spełnić, aby otrzymać wynagrodzenie za czas choroby. Okres wyczekiwania zależy od rodzaju Twojej umowy, a także indywidualnych czynników. Pamiętaj o złożeniu do ZUS-u wniosku o wypłatę wynagrodzenia!