Paski wynagrodzeń – wszystko, co należy wiedzieć - zarobki.pracuj.pl
 • Indywidualny raport zarobki
 • Kalkulator netto-brutto
 • Przeciętne zarobki na stanowisku
 • Kreator CV
Autor wpisu Pracuj.pl

Kodeks pracy nie nakłada na pracodawcę obowiązku wydawania tzw. pasków wynagrodzeń, w których są wyszczególnione składniki pensji pracownika. Taka powinność może wynikać z regulacji wewnątrzzakładowych, np. z układu zbiorowego.  

Składniki wynagrodzenia

Prawo do wynagrodzenia stanowi jedno z najważniejszych praw pracowniczych. Nie możemy z niego zrezygnować. Zgodnie z kodeksem pracy wysokość pensji powinna być adekwatna do rodzaju i ilości pracy, a także do kwalifikacji niezbędnych do jej wykonywania. Wymiar płacy nie może być niższy niż minimalne wynagrodzenie za pracę, którego wysokość jest zatwierdzana przez Radę Ministrów.

Wynagrodzenie składa się z płacy zasadniczej, a także z dodatków – obowiązkowych i fakultatywnych. Pracodawca ma obowiązek wypłacać dodatek m.in. za pracę w godzinach nadliczbowych. Od jego woli zależy, czy przyzna nam dodatek np. za pracę w warunkach szkodliwych. Po spełnieniu wymagań – wskazanych w regulacjach wewnątrzzakładowych – możemy otrzymać również premię. Nagroda to składnik wynagrodzenia, który pracodawca przyznaje według własnego uznania.    

Płaca brutto i płaca netto

Wysokość pensji w umowie o pracę najczęściej jest wyrażona w kwocie brutto, tak samo jak np. wymiar minimalnego wynagrodzenia. Płaca minimalna w roku 2017 to 2000 zł brutto. Potrącenia z wypłaty, jakich dokonuje pracodawca, to składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, a także zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych. Wysokość poszczególnych składek stanowi określony procent podstawy i wynosi:

 • 9,76% pensji brutto – ubezpieczenie emerytalne,
 • 1,5% pensji brutto – ubezpieczenie rentowe,
 • 2,45% pensji brutto – ubezpieczenie chorobowe,
 • 9% pensji pomniejszonej o składki na ubezpieczenie społeczne – ubezpieczenie zdrowotne.

Zasady ustalania wymiaru składek wynikają z ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19981370887.  

Przychód uzyskiwany z tytułu umowy o pracę lub umów cywilnoprawnych podlega opodatkowaniu. Zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych wpłaca się co miesiąc lub kwartalnie. Zasady, zgodnie z którymi ustala się wysokość zaliczki, wynikają z ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19910800350.  

Wydawanie pasków wynagrodzeń – na jakich zasadach?

Pracownik może zażądać wglądu w dokumentację, na podstawie której oblicza się wymiar jego wynagrodzenia. W przepisach prawa pracy nie występuje wzmianka o obowiązku wydawania tzw. pasków wynagrodzeń – są one źródłem informacji na temat sposobu ustalania wymiaru płacy. Pracodawca musi przekazywać paski, jeśli tak stanowią przepisy wewnątrzzakładowe zawarte w układzie zbiorowym, regulaminie wynagradzania czy regulaminie pracy. Informowanie pracowników o sposobie wyliczania wynagrodzenia nie jest obowiązkiem pracodawcy. Wprowadzenie takiej praktyki można jednak uznać za korzystne. Dzięki niej, łatwiej jest uniknąć nieporozumień, ponieważ pracownik jest na bieżąco informowany o tym, jaka jest i z czego wynika wysokość wynagrodzenia za dany miesiąc.   

Porównaj zarobki z innymi na Twoim stanowisku

Wypełnij ankietę, a w ciągu 5 minut otrzymasz od nas darmowy indywidualny raport o Twoich zarobkach. Tylko Ty masz dostęp do swojego raportu.

Porównaj teraz zarobki na Twoim stanowisku

Zaktualizuj informacje w swojej ankiecie i zobacz czy nadal zarabiasz odpowiednio.

Dawno wypełniona ankieta?
Porównaj teraz zarobki na swoim stanowisku

W ciągu roku wiele mogło się zmienić. Zaktualizuj informacje w ankiecie i porównaj swoje zarobki z innymi.

Narzędzia

 • Indywidualny raport zarobki
 • Kalkulator netto-brutto
 • Przeciętne zarobki na stanowisku
 • Kreator CV

Artykuły o podobnej tematyce

26.10.2018
GUS: 880 tys. osób w szarej strefie

Osoby, które w 2017 r. wykonywały pracę nierejestrowaną, stanowiły 5,4% polskich pracowników. Wśród pracujących w szarej strefie przeważali mężczyźni.

Najnowsze w kategorii: Porady zarobkowe

 • 04.12.2018
  Jak negocjować zarobki na początku drogi zawodowej?

  Młody wiek nie musi oznaczać pustego CV. Możesz mieć doświadczenie, nawet jeśli dotychczas nie byłeś pracownikiem etatowym. Ważne, żebyś przygotował się do konfrontacji z rynkiem pracy i trafnie oszacował wartość kompetencji, jakie posiadasz. Dzięki temu pokonasz lęk przed mówieniem o pieniądzach i unikniesz błędów, które mogłyby ostudzić Twój zapał do działania i rozwoju.

 • 24.10.2018
  Dlaczego warto brać udział w szkoleniach?

  Najlepiej na rynku pracy radzą sobie osoby, które wykazują elastyczność i potrafią dostosować się do dynamicznie zmieniających się realiów. Jeśli stale się rozwijasz, możesz liczyć na wyższą pensję. Zdobywanie nowych umiejętności przynosi również inne korzyści.  

 • 23.10.2018
  5 porad, jak zyskać w oczach pracodawcy i otrzymać nagrodę

  Nagroda za intensywny wysiłek i wyjątkowe zaangażowanie może stanowić dodatkowy bodziec do działania. Nie przesadzaj z przechwalaniem się, ale zadbaj, by Twoje starania zostały dostrzeżone. Przykładaj wagę również do szczegółów, które z pozoru wydają się nieistotne, a mają znaczenie i zostaną docenione przez pracodawcę. Mogą one dotyczyć na przykład łagodzenia napięć w zespole czy wprowadzenia drobnych usprawnień komunikacji w firmie.

04.12.2018
Jak negocjować zarobki na początku drogi zawodowej?

Młody wiek nie musi oznaczać pustego CV. Możesz mieć doświadczenie, nawet jeśli dotychczas nie byłeś pracownikiem etatowym. Ważne, żebyś przygotował się do konfrontacji z rynkiem pracy i trafnie oszacował wartość kompetencji, jakie posiadasz. Dzięki temu pokonasz lęk przed mówieniem o pieniądzach i unikniesz błędów, które mogłyby ostudzić Twój zapał do działania i rozwoju.

24.10.2018
Dlaczego warto brać udział w szkoleniach?

Najlepiej na rynku pracy radzą sobie osoby, które wykazują elastyczność i potrafią dostosować się do dynamicznie zmieniających się realiów. Jeśli stale się rozwijasz, możesz liczyć na wyższą pensję. Zdobywanie nowych umiejętności przynosi również inne korzyści.  

23.10.2018
5 porad, jak zyskać w oczach pracodawcy i otrzymać nagrodę

Nagroda za intensywny wysiłek i wyjątkowe zaangażowanie może stanowić dodatkowy bodziec do działania. Nie przesadzaj z przechwalaniem się, ale zadbaj, by Twoje starania zostały dostrzeżone. Przykładaj wagę również do szczegółów, które z pozoru wydają się nieistotne, a mają znaczenie i zostaną docenione przez pracodawcę. Mogą one dotyczyć na przykład łagodzenia napięć w zespole czy wprowadzenia drobnych usprawnień komunikacji w firmie.