Paski wynagrodzeń – wszystko, co należy wiedzieć - zarobki.pracuj.pl
 • Indywidualny raport zarobki
 • Kalkulator netto-brutto
 • Przeciętne zarobki na stanowisku
 • Kreator CV
Autor wpisu Pracuj.pl

Kodeks pracy nie nakłada na pracodawcę obowiązku wydawania tzw. pasków wynagrodzeń, w których są wyszczególnione składniki pensji pracownika. Taka powinność może wynikać z regulacji wewnątrzzakładowych, np. z układu zbiorowego.  

Składniki wynagrodzenia

Prawo do wynagrodzenia stanowi jedno z najważniejszych praw pracowniczych. Nie możemy z niego zrezygnować. Zgodnie z kodeksem pracy wysokość pensji powinna być adekwatna do rodzaju i ilości pracy, a także do kwalifikacji niezbędnych do jej wykonywania. Wymiar płacy nie może być niższy niż minimalne wynagrodzenie za pracę, którego wysokość jest zatwierdzana przez Radę Ministrów.

Wynagrodzenie składa się z płacy zasadniczej, a także z dodatków – obowiązkowych i fakultatywnych. Pracodawca ma obowiązek wypłacać dodatek m.in. za pracę w godzinach nadliczbowych. Od jego woli zależy, czy przyzna nam dodatek np. za pracę w warunkach szkodliwych. Po spełnieniu wymagań – wskazanych w regulacjach wewnątrzzakładowych – możemy otrzymać również premię. Nagroda to składnik wynagrodzenia, który pracodawca przyznaje według własnego uznania.    

Płaca brutto i płaca netto

Wysokość pensji w umowie o pracę najczęściej jest wyrażona w kwocie brutto, tak samo jak np. wymiar minimalnego wynagrodzenia. Płaca minimalna w roku 2017 to 2000 zł brutto. Potrącenia z wypłaty, jakich dokonuje pracodawca, to składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, a także zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych. Wysokość poszczególnych składek stanowi określony procent podstawy i wynosi:

 • 9,76% pensji brutto – ubezpieczenie emerytalne,
 • 1,5% pensji brutto – ubezpieczenie rentowe,
 • 2,45% pensji brutto – ubezpieczenie chorobowe,
 • 9% pensji pomniejszonej o składki na ubezpieczenie społeczne – ubezpieczenie zdrowotne.

Zasady ustalania wymiaru składek wynikają z ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19981370887.  

Przychód uzyskiwany z tytułu umowy o pracę lub umów cywilnoprawnych podlega opodatkowaniu. Zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych wpłaca się co miesiąc lub kwartalnie. Zasady, zgodnie z którymi ustala się wysokość zaliczki, wynikają z ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19910800350.  

Wydawanie pasków wynagrodzeń – na jakich zasadach?

Pracownik może zażądać wglądu w dokumentację, na podstawie której oblicza się wymiar jego wynagrodzenia. W przepisach prawa pracy nie występuje wzmianka o obowiązku wydawania tzw. pasków wynagrodzeń – są one źródłem informacji na temat sposobu ustalania wymiaru płacy. Pracodawca musi przekazywać paski, jeśli tak stanowią przepisy wewnątrzzakładowe zawarte w układzie zbiorowym, regulaminie wynagradzania czy regulaminie pracy. Informowanie pracowników o sposobie wyliczania wynagrodzenia nie jest obowiązkiem pracodawcy. Wprowadzenie takiej praktyki można jednak uznać za korzystne. Dzięki niej, łatwiej jest uniknąć nieporozumień, ponieważ pracownik jest na bieżąco informowany o tym, jaka jest i z czego wynika wysokość wynagrodzenia za dany miesiąc.   

Porównaj zarobki z innymi na Twoim stanowisku

Wypełnij ankietę, a w ciągu 5 minut otrzymasz od nas darmowy indywidualny raport o Twoich zarobkach. Tylko Ty masz dostęp do swojego raportu.

Porównaj teraz zarobki na Twoim stanowisku

Zaktualizuj informacje w swojej ankiecie i zobacz czy nadal zarabiasz odpowiednio.

Dawno wypełniona ankieta?
Porównaj teraz zarobki na swoim stanowisku

W ciągu roku wiele mogło się zmienić. Zaktualizuj informacje w ankiecie i porównaj swoje zarobki z innymi.

Narzędzia

 • Indywidualny raport zarobki
 • Kalkulator netto-brutto
 • Przeciętne zarobki na stanowisku
 • Kreator CV

Artykuły o podobnej tematyce

 • 03.09.2018
  Co składa się na płacę brutto?

  Wynagrodzenie brutto to płaca zasadnicza oraz dodatki obligatoryjne i fakultatywne przed odliczeniem składek ZUS i zaliczki na podatek dochodowy. Wysokość potrąceń różni się w zależności od rodzaju umowy w sprawie pracy.

 • 29.08.2018
  Ile zarabia elektromechanik samochodowy?

  4300 zł brutto – tyle w 2017 r. wynosiło przeciętne miesięczne wynagrodzenie elektromechanika samochodowego. Pracownicy otrzymywali również benefity, na przykład: ubezpieczenie na życie i świadczenia socjalne.

03.09.2018
Co składa się na płacę brutto?

Wynagrodzenie brutto to płaca zasadnicza oraz dodatki obligatoryjne i fakultatywne przed odliczeniem składek ZUS i zaliczki na podatek dochodowy. Wysokość potrąceń różni się w zależności od rodzaju umowy w sprawie pracy.

29.08.2018
Ile zarabia elektromechanik samochodowy?

4300 zł brutto – tyle w 2017 r. wynosiło przeciętne miesięczne wynagrodzenie elektromechanika samochodowego. Pracownicy otrzymywali również benefity, na przykład: ubezpieczenie na życie i świadczenia socjalne.

Najnowsze w kategorii: Porady zarobkowe

 • 03.09.2018
  Jaką część pensji oddajemy państwu?

  Składki na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych mogą stanowić nawet ok. 30% wynagrodzenia brutto. Wysokość potrącanych kwot zależy głównie od podstawy zatrudnienia.

 • 01.09.2018
  10 nawyków, które poprawią Twoje samopoczucie w pracy

  Ciągłe narzekanie, zazdrość z powodu sukcesów kolegów, odkładanie postanowień na później – to tylko przykłady, w jaki sposób traci się energię i chęć do pracy. Taka postawa wpływa negatywnie nie tylko na Ciebie, ale również na osoby, które Cię otaczają. Warto okazywać życzliwość i uczyć się asertywności oraz systematyczności. Jeśli będziesz wyznaczał sobie realne cele, poczujesz się znacznie lepiej.

03.09.2018
Jaką część pensji oddajemy państwu?

Składki na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych mogą stanowić nawet ok. 30% wynagrodzenia brutto. Wysokość potrącanych kwot zależy głównie od podstawy zatrudnienia.

01.09.2018
10 nawyków, które poprawią Twoje samopoczucie w pracy

Ciągłe narzekanie, zazdrość z powodu sukcesów kolegów, odkładanie postanowień na później – to tylko przykłady, w jaki sposób traci się energię i chęć do pracy. Taka postawa wpływa negatywnie nie tylko na Ciebie, ale również na osoby, które Cię otaczają. Warto okazywać życzliwość i uczyć się asertywności oraz systematyczności. Jeśli będziesz wyznaczał sobie realne cele, poczujesz się znacznie lepiej.