Pierwsza umowa o pracę – o czym należy pamiętać?

Rozpoczęcie pierwszej pracy to duże przeżycie. Aby uniknąć błędów, warto zapanować nad emocjami i spojrzeć na relację z pracodawcą przez pryzmat przepisów prawa pracy. Im więcej będziesz wiedzieć, tym pewniej się poczujesz.

Nie bój się zadawać pytań, gdy ubiegasz się o pracę. Dowiedz się, na czym konkretnie ma polegać Twoja praca, kto jest Twoim bezpośrednim zwierzchnikiem, jak liczny jest zespół itd. Zanim rozpoczniesz aktywność zawodową:  

Czym zajmuje się firma, w której masz zamiar pracować? Jak pracownicy oceniają warunki zatrudnienia? Czy w zakładzie pracy zdarzały się przypadki mobbingu? Chcąc rozwiać wątpliwości, możesz np. porozmawiać z osobami, które są albo były zatrudnione w przedsiębiorstwie.  

  • Poznaj swoje prawa i obowiązki

Jako pracownik etatowy masz prawo m.in. do płacy minimalnej, urlopu wypoczynkowego, urlopów dla rodziców czy dodatkowego wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych lub święta. Wykonując obowiązki na podstawie umowy o pracę, musisz wypełniać polecenia zwierzchników (o ile nie są sprzeczne z kodeksem pracy).

Kodeks Pracy – o czym mówi i w czym pomaga?

Pracodawca powinien zawrzeć z Tobą umowę na piśmie. Musi również skierować Cię na szkolenie BHP i badania lekarskie, pokrywając wszystkie koszty. Inne obowiązki związane z zatrudnieniem pracownika to: założenie akt osobowych, prowadzenie ewidencji czasu pracy oraz zgłoszenie pracownika do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

  • Przeczytaj, zanim podpiszesz

Umowa o pracę powinna mieć formę pisemną. Przed złożeniem podpisu upewnij się, że treść dokumentu jest zgodna z prawem oraz ustaleniami poczynionymi w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej. Zareaguj, jeśli dostrzeżesz jakieś nieprawidłowości.  

Umowa o pracę – czy tylko na piśmie?

  • Poproś o egzemplarz podpisanej umowy

Pracodawca ma obowiązek wydać Ci jeden egzemplarz umowy, na którym widnieją podpisy: pracodawcy oraz Twój. Dokument stanowi podstawę dochodzenia ewentualnych roszczeń.

Pracując na etacie, masz prawo do urlopu wypoczynkowego. W pierwszym roku pracy przysługuje Ci część z 20 lub 26 dni. Liczba dni wolnych powinna być proporcjonalna do przepracowanego okresu. Jeśli masz np. 8-letni staż urlopowy i przepracowałeś u danego pracodawcy 6 miesięcy, przysługuje Ci 10 dni urlopu.

Kwota netto - umowa o pracę

Rozmawiając o wynagrodzeniu podczas rekrutacji, pamiętaj o różnicy między kwotą brutto a netto. Jeśli np. płaca brutto wynosi 3500 zł, otrzymasz na konto ok. 2500 zł. Pracodawca odliczy bowiem składki ZUS oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Skorzystaj z kalkulatora wynagrodzeń Pracuj.pl, jeśli chcesz ustalić, ile zarobisz „na rękę”.  

Składki ZUS od umowy o pracę w 2018 roku