Pierwszy rok w pracy – co warto wiedzieć o wynagrodzeniu? - zarobki.pracuj.pl
 • Indywidualny raport zarobki
 • Kalkulator netto-brutto
 • Przeciętne zarobki na stanowisku
 • Kreator CV
Autor wpisu Pracuj.pl

Pracownik zatrudniony w pełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy musi otrzymywać co najmniej 100% minimalnego wynagrodzenia w danym roku. Pensja nie może być niższa nawet w pierwszym roku pracy.

Wynagrodzenie – kodeks pracy

Według art. 13 kodeksu pracy pracownik ma prawo do otrzymywania godziwego wynagrodzenia za pracę. Zgodnie z art. 78 § 1 ustawy wynagrodzenie za pracę powinno być ustalone w taki sposób, by odpowiadało rodzajowi świadczonej pracy oraz kwalifikacjom niezbędnym do jej wykonywania. Wysokość pensji musi również uwzględniać ilość i jakość świadczonej pracy.

Pierwsza praca – prawa nowego pracownika

Wynagrodzenie w pierwszym roku pracy

W ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę zawarte były regulacje dotyczące wysokości wynagrodzenia w pierwszych dwóch latach pracy. Zgodnie z art. 6 ust. 2 pracownik w pierwszym roku pracy nie mógł otrzymywać mniej niż 80% wysokości minimalnego wynagrodzenia, natomiast w drugim roku – mniej niż 90% wysokości minimalnego wynagrodzenia. Ustęp ten został uchylony na mocy ustawy z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw (art. 1 pkt 6 lit. b). Przepisy zawarte w tym dokumencie weszły w życie z dniem 1 stycznia 2017 r. Od tego czasu pracownik zatrudniony w pełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy nie może otrzymywać wynagrodzenia niższego od wynagrodzenia minimalnego – wynika to z art. 6 ust. 1 ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Pensja w pierwszym roku pracy musi wynosić co najmniej tyle, ile wynagrodzenie minimalne w danym roku (w przypadku zatrudnienia w pełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy).

Termin otrzymania wynagrodzenia za pracę

Rozpoczynając karierę zawodową, warto zdawać sobie sprawę z tego, że kodeks pracy reguluje również termin, w którym pracownik powinien otrzymać należną mu pensję. Wypłaty wynagrodzenia dokonuje się minimum raz w miesiącu, w stałym, ustalonym wcześniej terminie. Musi to nastąpić w ciągu pierwszych 10 dni miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, za który pracownikowi przysługuje wynagrodzenie. Jeśli ustalony dzień wypłaty pensji jest wolny od pracy, wynagrodzenie powinno być wypłacone w dniu poprzedzającym. Ustalenia te zostały zawarte w art. 85 ustawy.

Obliczenie wynagrodzenia netto

W umowie o pracę zazwyczaj określona jest kwota wynagrodzenia brutto. Od niej odliczana jest m.in. zaliczka na podatek dochodowy oraz składki ZUS. Wysokość pensji netto można sprawdzić za pomocą kalkulatora Pracuj.pl:

Kalkulator wynagrodzeń

Nieotrzymanie wynagrodzenia w terminie

Wypłacanie pensji w ustalonym wcześniej terminie jest obowiązkiem pracodawcy. Jeżeli nie przekazuje on pracownikowi wynagrodzenia w odpowiednim czasie, podlega karze grzywny w wysokości od 1000 zł do 30 000 zł. Wynika to z art. 282 § 1 pkt 1 kodeksu pracy. Osoba, która nie otrzymała pensji, może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia z powodu ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków wobec pracownika przez pracodawcę (art. 55 § 11).

Pierwsza umowa o pracę – fakty i mity

Porównaj zarobki z innymi na Twoim stanowisku

Wypełnij ankietę, a w ciągu 5 minut otrzymasz od nas darmowy indywidualny raport o Twoich zarobkach. Tylko Ty masz dostęp do swojego raportu.

Porównaj teraz zarobki na Twoim stanowisku

Zaktualizuj informacje w swojej ankiecie i zobacz czy nadal zarabiasz odpowiednio.

Dawno wypełniona ankieta?
Porównaj teraz zarobki na swoim stanowisku

W ciągu roku wiele mogło się zmienić. Zaktualizuj informacje w ankiecie i porównaj swoje zarobki z innymi.

Narzędzia

 • Indywidualny raport zarobki
 • Kalkulator netto-brutto
 • Przeciętne zarobki na stanowisku
 • Kreator CV

Artykuły o podobnej tematyce

 • 18.08.2019
  Kto może pracować w ramach kontraktu managerskiego?

  Kontrakt managerski, zwany także umową o zarządzanie, jest umową cywilnoprawną, na mocy której powierza się zarządzanie przedsiębiorstwem osobie fizycznej lub innemu podmiotowi gospodarczemu. Źródłem prawnym dla umów kontraktowych jest zasada swobody umów, opisana w art. 353 kodeksu cywilnego. Ten typ zatrudnienia jest popularny zarówno wśród właścicieli prywatnych firm, jak i w przedsiębiorstwach państwowych oraz jednoosobowych spółkach Skarbu Państwa.

 • 12.08.2019
  Dyżur domowy – co to takiego?

  Wszystkie kwestie dotyczące dyżuru domowego sprecyzowane są w kodeksie pracy. Wynika z niego, że pracodawca w określonych sytuacjach ma prawo zobowiązać swojego podwładnego do pozostawania w gotowości do pracy poza ustalonymi godzinami. Dyżur może być pełniony zarówno na obszarze zakładu pracy, jak i w innym, wyznaczonym przez przełożonego miejscu. 

18.08.2019
Kto może pracować w ramach kontraktu managerskiego?

Kontrakt managerski, zwany także umową o zarządzanie, jest umową cywilnoprawną, na mocy której powierza się zarządzanie przedsiębiorstwem osobie fizycznej lub innemu podmiotowi gospodarczemu. Źródłem prawnym dla umów kontraktowych jest zasada swobody umów, opisana w art. 353 kodeksu cywilnego. Ten typ zatrudnienia jest popularny zarówno wśród właścicieli prywatnych firm, jak i w przedsiębiorstwach państwowych oraz jednoosobowych spółkach Skarbu Państwa.

12.08.2019
Dyżur domowy – co to takiego?

Wszystkie kwestie dotyczące dyżuru domowego sprecyzowane są w kodeksie pracy. Wynika z niego, że pracodawca w określonych sytuacjach ma prawo zobowiązać swojego podwładnego do pozostawania w gotowości do pracy poza ustalonymi godzinami. Dyżur może być pełniony zarówno na obszarze zakładu pracy, jak i w innym, wyznaczonym przez przełożonego miejscu. 

Najnowsze w kategorii: Porady zarobkowe

 • 18.08.2020
  Samochód służbowy do celów prywatnych – kto za to płaci?

  W swojej codziennej pracy używasz samochodu służbowego, a po godzinach przesiadasz się na prywatne auto? A może nie masz własnego samochodu i dojeżdżanie na zakupy czy do znajomych komunikacją miejską działa Ci na nerwy? Okazuje się, że pracodawca może umożliwić Ci korzystanie z samochodu służbowego do celów prywatnych. Przeczytaj artykuł i dowiedz się, jakie koszty poniesiesz, jeśli wraz z szefem się na to zdecydujecie.

 • 15.07.2020
  Zarobki a zdolność kredytowa

  Sprawdzenie zdolności kredytowej jest pierwszym krokiem w procesie kupna mieszkania lub domu. Pracownicy banku, zanim wypłacą Ci pieniądze, dokładnie zweryfikują, czy według ich zasad będziesz w stanie spłacać raty w ustalonej wysokości. Zanim wybierzesz się do placówki, dowiedz się, jakie kryteria będą brane pod uwagę, i oblicz zdolność kredytową na własną rękę. W różnych bankach wymogi mogą być nieco inne, ale nic nie stoi na przeszkodzie, aby samodzielnie oszacować wysokość ewentualnego kredytu.

 • 14.07.2020
  Czy ambitni zarabiają więcej?

  Ambicja – to ona sprawia, że ciągle chcesz od życia więcej, pragniesz zdobywać kolejne szczyty kariery zawodowej i nie spoczywasz na laurach. Ale to także ona bywa powodem tego, że mocniej przeżywasz niepowodzenia w pracy i czasami czujesz zmęczenie ciągłym dążeniem do doskonałości. Pracodawcy w większości ją cenią, ale czy ambicja jest też warunkiem zarabiania dobrych pieniędzy? A może warto sobie odpuścić ciągły pęd, bo w gruncie rzeczy nie ma ona związku z wysokością Twojej pensji? Przeczytaj, aby się dowiedzieć!

18.08.2020
Samochód służbowy do celów prywatnych – kto za to płaci?

W swojej codziennej pracy używasz samochodu służbowego, a po godzinach przesiadasz się na prywatne auto? A może nie masz własnego samochodu i dojeżdżanie na zakupy czy do znajomych komunikacją miejską działa Ci na nerwy? Okazuje się, że pracodawca może umożliwić Ci korzystanie z samochodu służbowego do celów prywatnych. Przeczytaj artykuł i dowiedz się, jakie koszty poniesiesz, jeśli wraz z szefem się na to zdecydujecie.

15.07.2020
Zarobki a zdolność kredytowa

Sprawdzenie zdolności kredytowej jest pierwszym krokiem w procesie kupna mieszkania lub domu. Pracownicy banku, zanim wypłacą Ci pieniądze, dokładnie zweryfikują, czy według ich zasad będziesz w stanie spłacać raty w ustalonej wysokości. Zanim wybierzesz się do placówki, dowiedz się, jakie kryteria będą brane pod uwagę, i oblicz zdolność kredytową na własną rękę. W różnych bankach wymogi mogą być nieco inne, ale nic nie stoi na przeszkodzie, aby samodzielnie oszacować wysokość ewentualnego kredytu.

14.07.2020
Czy ambitni zarabiają więcej?

Ambicja – to ona sprawia, że ciągle chcesz od życia więcej, pragniesz zdobywać kolejne szczyty kariery zawodowej i nie spoczywasz na laurach. Ale to także ona bywa powodem tego, że mocniej przeżywasz niepowodzenia w pracy i czasami czujesz zmęczenie ciągłym dążeniem do doskonałości. Pracodawcy w większości ją cenią, ale czy ambicja jest też warunkiem zarabiania dobrych pieniędzy? A może warto sobie odpuścić ciągły pęd, bo w gruncie rzeczy nie ma ona związku z wysokością Twojej pensji? Przeczytaj, aby się dowiedzieć!