Płaca brutto, płaca netto, czyli na co zwracać uwagę podczas rozmowy o pracę

W ofertach pracy często pojawia się wynagrodzenie brutto. Zdarza się też, że kwestia ta nie jest doprecyzowana. Postarajmy się podczas rekrutacji uściślić, na jakie zarobki możemy liczyć po odjęciu wysokości składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz zaliczki na podatek dochodowy. Jakie dodatkowe zagadnienia warto dookreślić?

1. Płaca brutto i płaca netto

Kwota brutto podawana w ogłoszeniu o pracę lub w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej nie jest naszym rzeczywistym zarobkiem. W przypadku umowy o pracę musimy odliczyć od niej wysokość składek: emerytalnej, rentowej, chorobowej, zdrowotnej i wypadkowej. Zatrudnieni na podstawie umowy zlecenia, dla których ta umowa stanowi jedyny tytuł ubezpieczenia, nie są zobowiązani do opłacania składki chorobowej. Robią to dobrowolnie, po wystąpieniu z odpowiednim wnioskiem.  Wymiar opłat podany jest na stronie internetowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Więcej informacji na ten temat można znaleźć tutaj:
ZUS - Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu oraz ustalania podstawy wymiaru składek

Wynagrodzenie netto to kwota, którą rzeczywiście otrzymujemy po zakończeniu okresu rozliczeniowego. W określeniu różnicy pomiędzy wysokością pensji brutto i netto pomoże nam kalkulator wynagrodzeń Pracuj.pl: https://zarobki.pracuj.pl/kalkulator-wynagrodzen.

2. Czas pracy

Rozmowa kwalifikacyjna to właściwy moment, aby ustalić, w jakim przedziale czasowym jesteśmy zobowiązani pozostawać do dyspozycji pracodawcy. Dziennikarze, informatycy lub menedżerowie często nie pracują w godzinach od 8:00 do 16:00 – obejmuje ich zadaniowy czas pracy. Pozostali pracownicy, zatrudnieni na podstawie umowy o pracę, najczęściej wykonują powierzone im zadania w określonym przedziale czasowym. W takiej sytuacji pracodawca nie ma prawa żądać, by zatrudniony odbierał telefony po godzinach. Doprecyzujmy także, czy praca na naszym stanowisku wiąże się z koniecznością odbywania podróży służbowych, a jeśli tak, to w jakim wymiarze.

3. Szczegółowy zakres obowiązków

Podczas rozmowy o pracę powinniśmy doprecyzować, jakie obowiązki są na określonym stanowisku. Ich zakres najczęściej jest podany w ogłoszeniu, jednak spotkanie z rekruterem pozwala rozwiać ewentualne wątpliwości i uzyskać bardziej szczegółowe informacje. Pamiętajmy, że nie musimy wypełniać poleceń pracodawcy, które są sprzeczne z prawem, a także nie wynikają z treści umowy bądź zagrażają życiu lub zdrowiu. Nie jesteśmy na przykład zobowiązani do wykonywania określonych czynności, jeśli nie posiadamy wymaganych uprawnień. Osoba zatrudniona na stanowisku opiekuna medycznego nie może np. cewnikować pacjenta – to należy do kompetencji pielęgniarki.   

4. Podróże służbowe

W trakcie spotkania z rekruterem ustalmy, czy objęcie danego stanowiska wiąże się z koniecznością wykonywania obowiązków poza siedzibą firmy. Takie informacje pojawiają się w ofercie pracy, jednak możemy uściślić, jak często będziemy wyjeżdżać służbowo.