Płaca nominalna i realna - czym się różnią?

Wynagrodzenie to jeden z czynników decydujących o satysfakcji z pracy. Poziom zarobków powinien być adekwatny nie tylko do Twoich kwalifikacji, ale również do kosztów życia. Płaca realna to wskaźnik mówiący o tym, ile dóbr można kupić za zarobione pieniądze, a płaca nominalna – to konkretna kwota wypłacona za przepracowany okres.  

Co warto wiedzieć o wynagrodzeniach?

Każda osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę ma prawo do wynagrodzenia w wysokości co najmniej płacy minimalnej. Jej wymiar jest waloryzowany w każdym roku (w 2018 r. wynosi 2100 zł brutto).  

Czym różni się wynagrodzenie brutto od netto?

Pensja pracownika etatowego podlega ochronie. Nie może zostać odebrana. Pracodawca ma prawo obniżyć ją, np. potrącając kary pieniężne przewidziane w art. 108 kodeksu pracy lub należności egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych itd. Istnieją jednak granice potrąceń – równe płacy minimalnej lub jej części.

Potrącenia z wynagrodzenia – ABC

Pracodawca ma prawo obniżyć pensję w drodze porozumienia lub wypowiedzenia zmieniającego.

Jak zmienić warunki umowy o pracę?

Wysokość wynagrodzenia to jeden z czynników motywacyjnych o charakterze materialnym. Do tej grupy należą również premie oraz benefity, takie jak np. służbowe mieszkanie, dostęp do prywatnej opieki medycznej itp. Istnieją także motywatory niematerialne, np. miła atmosfera, pochwały czy samodzielność w działaniu.

Motywacja materialna i niematerialna – na czym polega?

Wynagrodzenie nominalne i realne

Płaca nominalna to wartość wynagrodzenia należnego za przepracowany okres (najczęściej za miesiąc). Jej wysokość zależy m.in. od poziomu inflacji. Wpływają na nią również:

  • przepisy dotyczące minimalnego wynagrodzenia za pracę,
  • kwalifikacje oraz umiejętności pracownika,
  • efekty pracy,
  • poziom bezrobocia oraz inne wskaźniki obrazujące sytuację na rynku pracy,
  • polityka płacowa firmy,

Czym jest polityka płacowa firmy?

  • koniunktura gospodarcza.

Płaca realna to zależność pomiędzy kosztami a zyskami. Z perspektywy pracodawcy wynagrodzenie wypłacane pracownikowi jest wyższe niż to, które ostatecznie do niego trafia. Zatrudniający ponosi dodatkowe koszty, np. składki ZUS.

Przykład:

Adam Nowak, zatrudniony na podstawie umowy o pracę, zarabia 3000 zł brutto. Do jego kieszeni trafia 2157 zł netto. Pensja pana Adama to dla jego szefa wydatek ok. 3600 zł miesięcznie.

Koszty zatrudnienia pracownika - ile płaci pracodawca?

Płaca realna z perspektywy pracownika to przelicznik pozwalający ustalić, ile dóbr można nabyć za określoną kwotę. Jeśli np. ceny produktów rosną, a wysokość wynagrodzenia pozostaje taka sama, płaca realna ulega obniżeniu.   

Płaca nominalna i realna wpływają na siebie. Gdy ceny rosną, a nominalna wartość wynagrodzenia pozostaje taka sama, jego realna wartość maleje. Oznacza to, że za określoną kwotę możesz kupić mniej dóbr niż dotychczas.   

Płaca nominalna i realna – jak wpływają na poziom życia pracownika?

Co dla Ciebie ma największą wartość?