Podatek Belki – kiedy pracownik musi zapłacić podatek od zysków kapitałowych?

Każdy, kto pomnaża swoje oszczędności – czy to na lokatach, czy na kontach oszczędnościowych – z pewnością zauważył, że wypłacane odsetki są niższe niż wynikające z oprocentowania depozytu. Podobnie jest z kwotą, którą inwestorzy zarabiają na sprzedaży akcji lub funduszy inwestycyjnych. Wynika to z konieczności opłacenia podatku od dochodów kapitałowych. Sprawdź, ile wynosi podatek Belki oraz kto i w jakich sytuacjach musi go opłacać. Podpowiadamy, czy możliwe jest oszczędzanie bez podatku Belki.

Czego dowiesz się z artykułu?

Podatek Belki – co to jest?
Podatek Belki – od jakiej kwoty i kogo obowiązuje?
Podatek Belki – ile procent?
Podatek Belki – jak obliczyć jego wysokość?
Jak ominąć podatek Belki?

Podatek Belki – co to jest?

Podatek Belki wziął swoją nazwę od nazwiska ministra finansów, który był jego pomysłodawcą (Marek Belka w rządzie Leszka Millera). Został wprowadzony w 2002 roku. Jest to zryczałtowany podatek od dochodów kapitałowych, którym objęte są przychody z kapitałów pieniężnych, takie jak:

  • odsetki od lokat, kont oszczędnościowych i obligacji,
  • przychody z tytułu zbycia akcji, wypłaconej dywidendy, udziału w funduszach inwestycyjnych i zbycia instrumentów pochodnych.

Podatek Belki – od jakiej kwoty i kogo obowiązuje?

Niestety, nie istnieje coś takiego, jak kwota wolna od podatku Belki. Oznacza to, że obowiązek zapłaty powstaje w momencie uzyskania jakiegokolwiek przychodu z lokaty lub też inwestycji w akcje czy obligacje skarbowe. Podatek Belki jest w takich sytuacjach obowiązkowy dla wszystkich osób fizycznych.

| Inwestowanie na giełdzie – czy to dobry sposób na pomnożenie zarobionych pieniędzy?

Podatek Belki – ile procent?

W pierwszych dwóch latach obowiązywania podatku Belki wysokość oprocentowania wypracowanego zysku wynosiła 20%. Od 2004 roku jest to 19%. To oznacza, że jeśli np. w dniu zakończenia lokaty zgłosisz się do banku po odbiór pieniędzy, otrzymasz wpłaconą wcześniej sumę oszczędności oraz odsetki pomniejszone o 19% podatku Belki.

| Oszczędności Polaków – ile jesteśmy w stanie odłożyć z pensji?

Podatek Belki – jak obliczyć jego wysokość?

Stawka podatku Belki jest łatwa do samodzielnego obliczenia, chociaż osoby oszczędzające pieniądze i inwestorzy zwykle nie muszą tego robić samodzielnie – w ich imieniu zajmuje się tym bank lub inna upoważniona do tego instytucja. Jeśli jednak chcesz poznać dokładną wartość podatku, jaka zostanie potrącona z osiągniętych np. dzięki lokacie zysków, wykonaj proste obliczenia według poniższych kroków.

Jak obliczyć podatek Belki?

  • Ustal podstawę opodatkowania, czyli dokładny zysk z odsetek.
  • Odsetki brutto zaokrąglij do jednego grosza w górę.
  • Zaokrągloną kwotę odsetek pomnóż przez 0,19, czyli 19% stawkę podatku.
  • Wynik ponownie zaokrąglij do jednego grosza w górę.

| Zarabiasz i odkładasz? Sprawdź, jak zabezpieczyć oszczędności, gdy rośnie inflacja

Jak ominąć podatek Belki?

Zastanawiasz się, jak uniknąć podatku Belki? Niestety, nie jest to proste. Taką możliwość daje skorzystanie z Pracowniczych Planów Kapitałowych – ale jedynie w określonych okolicznościach. Zwolnieniu z podatku Belki podlegają tylko kwoty ograniczone limitem rocznych wpłat (w 2022 roku 17 766 zł) oraz wiekiem posiadacza konta – wypłata środków nie może nastąpić przed ukończeniem 60. roku życia.

W razie wycofania środków przed 60. rokiem życia trzeba liczyć się ze związanym z PPK podatkiem Belki. Uczestnik otrzymuje zatem pełny zwrot środków ze swoich wpłat, a także 70% środków z wpłat sfinansowanych przez pracodawcę po pomniejszeniu o 19%.

| Pracownicze Plany Kapitałowe – jak płacenie składek wpływa na wynagrodzenie?

Wiesz już sporo na temat podatku Belki od kiedy obowiązuje, jakie przychody są nim objęte i czy można go uniknąć. Planuj oszczędzanie i inwestycje, aby nie rozczarować się wysokością wypracowanego zysku. Póki co, nie zanosi się na likwidację podatku Belki, więc warto zawsze brać go pod uwagę.