Podwyżka - sprawdź, kiedy warto się o nią ubiegać

Uważasz, że należy Ci się podwyżka, ale nie wiesz, jak się o nią ubiegać? Jeżeli przełożony zbyt długo nie dostrzega Twoich osiągnięć, wykonaj pierwszy krok i skieruj do niego prośbę o podwyżkę.

Jak umotywować prośbę o podwyżkę?

O podwyżkę możemy ubiegać się zawsze. Nie istnieją przepisy określające, który moment jest właściwy. Aby zwiększyć szanse na jej otrzymanie, powinniśmy wiedzieć, jak uzasadnić swoją prośbę. Jakie argumenty przemawiają za rozpoczęciem rozmów z pracodawcą?

1. Wzrost odpowiedzialności lub przyjęcie dodatkowych obowiązków zawodowych

Zmiany organizacyjne w firmie lub realizacja ambitnych projektów – to czynniki, które sprawiają, że poświęcamy na pracę więcej czasu niż wcześniej. Wzrasta także zakres naszej odpowiedzialności. W takiej sytuacji możemy ubiegać się o podwyżkę.

2. Imponujące efekty pracy

Handlowiec, który od dłuższego czasu jest liderem sprzedaży, może oczekiwać wyższego wynagrodzenia. Taki pracownik przyczynia się do rozwoju firmy, co sprawia, że jest dla niej cenny. Do podania o podwyżkę postarajmy się dołączyć np. zestawienia z konkretnego okresu i wyniki sprzedaży.

3. Realizacja przedsięwzięcia ważnego dla firmy

O podwyżkę możemy wnioskować także wtedy, gdy mieliśmy swój wkład w realizację przedsięwzięcia istotnego dla rozwoju przedsiębiorstwa. Chodzi np. o wykonanie projektu, który zadecydował o podpisaniu ważnego kontraktu. Rola współautora także jest warta docenienia.

4. Staż pracy

Praca w oświacie, sądownictwie oraz innych jednostkach budżetowych uprawnia nas do otrzymywania tzw. dodatku za wysługę lat, inaczej nazywanego dodatkiem stażowym. Przedstawiciele innych zawodów także mogą liczyć na otrzymanie tego składnika wynagrodzenia, jeśli zadecyduje o tym pracodawca.  

Jak napisać podanie o podwyżkę wynagrodzenia?

Podanie o podwyżkę ma charakter oficjalny i dlatego powinno spełniać określone wymogi formalne. Zawrzyjmy w nim takie elementy, jak:

  • miejsce i data sporządzenia,
  • imię i nazwisko pracownika,
  • zajmowane stanowisko,
  • dane przełożonego (osoby decyzyjnej),
  • dane adresowe firmy,
  • tytuł („Podanie o podwyżkę wynagrodzenia”),
  • uzasadnienie,
  • odręczny podpis.

Stosowane zwroty oraz styl wypowiedzi muszą być adekwatne do sytuacji, która ma charakter służbowy. Argumenty przytaczane w podaniu starajmy się poprzeć, np. załączając certyfikaty, dyplomy oraz inne dokumenty świadczące o tym, że zdobyliśmy konkretne kwalifikacje. Mimo odpowiedniej formy i uzasadnienia pracodawca nie musi pozytywnie ustosunkować się do naszego podania.

Podwyżka a okres wypowiedzenia

W trakcie okresu wypowiedzenia pracownik nie traci praw gwarantowanych przez kodeks pracy. Przysługują mu także podwyżki, które wynikają z przepisów prawa.