Polacy pracują mniej niż Austriacy, ale więcej niż Duńczycy i Włosi

Przeciętnie Europejczycy pracowali 40,3 godz. tygodniowo w 2016 r. Najbardziej zapracowanym narodem byli Islandczycy i Brytyjczycy, a mieszkańcy Danii spędzali najmniej czasu w pracy. Tak wynika z danych Europejskiego Urzędu Statystycznego.

Kto pracuje dłużej – kobiety czy mężczyźni?

W 2016 r. europejscy mężczyźni pracowali nieco dłużej niż kobiety. W ciągu tygodnia poświęcali średnio 41 godzin na aktywność zawodową. Panie pracowały przeciętnie 39,3 godz. na tydzień.

8 zawodów najchętniej wybieranych przez kobiety w 2017 r.

Jak długo pracują i ile zarabiają Europejczycy?

W 2016 r. spośród wszystkich narodów należących do Unii Europejskiej Brytyjczycy spędzali w pracy najwięcej czasu – 42,3 godziny tygodniowo. Oprócz Wielkiej Brytanii w czołówce najbardziej zapracowanych narodów Europy znalazły się:

  • Cypr - 41,7 godz. tygodniowo
  • Austria – 41,4 godz. tygodniowo
  • Grecja - 41,2 godz. tygodniowo
  • Polska - 41,1 godz. tygodniowo
  • Portugalia - 41,1 godz. tygodniowo

Zestawienie otworzyła Islandia - kraj europejski, który nie należy do Unii. Islandczycy pracowali niemal 45 godzin w tygodniu.

Najmniej czasu spędzali w pracy mieszkańcy państw, takich jak:

  • Dania – 37,8 godz. tygodniowo
  • Włochy – 38,8 godz. tygodniowo
  • Holandia i Francja – 39 godz. tygodniowo
  • Finlandia i Irlandia – 39,1 godz. tygodniowo

Duńczycy, którzy w 2016 r. pracowali najmniej, w 2010 r. otrzymywali najwyższe pensje. 25 euro – tyle wynosiła wysokość wynagrodzenia za godzinę pracy. Na drugim miejscu znalazła się Irlandia – ze stawką 18,30 euro za godzinę pracy, a na trzecim – Luksemburg – 17,80 euro za godzinę pracy.

Mediana zarobków w Europie

W 2014 r. Duńczycy wciąż zarabiali najlepiej – 25,52 euro za godzinę. Na kolejnych miejscach znaleźli się: Irlandczycy – 20,16 euro za godzinę, Szwedzi – 18,46 euro za godzinę, Luksemburczycy – 18,38 euro za godzinę, Belgowie – 17,32 euro za godzinę, a Finowie – 17,24 euro za godzinę.

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Wages_and_labour_costs/pl#Mediana_zarobk.C3.B3w

Bezrobocie w Europie

Europejski Urząd Statystyczny co trzy miesiące ogłasza, jakie jest bezrobocie w krajach Starego Kontynentu. W czerwcu 2018 r. Polska znalazła się w czołówce krajów o najniższym wskaźniku osób nieaktywnych zawodowo, osiągając wynik 3,7%. W pierwszej trójce zestawienia były: Czechy (2,4%), Niemcy (3,4%) i Węgry (3,6%). Największy odsetek osób bezrobotnych odnotowano w krajach, takich jak: Grecja (20,2%), Hiszpania (15,2%) i Włochy (10,9%).   

Jakie jest bezrobocie w Europie?

Dane GUS i Eurostat – dlaczego się różnią?

Wskaźnik bezrobocia publikowany przez GUS zwykle jest wyższy niż dane podawane przez Europejski Urząd Statystyczny. Różnica wynika z zastosowania odmiennych metodologii. GUS podaje stopę bezrobocia rejestrowanego, tzn. w swoich obliczeniach bierze pod uwagę osoby bezrobotne zarejestrowane w urzędach pracy. Eurostat analizuje wyniki badania siły roboczej BAEL.