Praca podczas urlopu – czy jej wykonywanie jest dozwolone? - zarobki.pracuj.pl
 • Indywidualny raport zarobki
 • Kalkulator netto-brutto
 • Przeciętne zarobki na stanowisku
 • Kreator CV
Autor wpisu Pracuj.pl

Każdemu pracownikowi przysługuje prawo do nieprzerwanego, płatnego urlopu wypoczynkowego, który powinien być przeznaczony na regenerację. W przepisach nie ma informacji na temat braku możliwości wykonywania obowiązków pracowniczych podczas urlopu, natomiast znajduje się tam wzmianka o zakazie konkurencji. Zgodnie z kodeksem pracy możliwa jest praca na rzecz innego pracodawcy w trakcie urlopu bezpłatnego. 

Prawo pracownika do urlopu wypoczynkowego

Pracownik ma prawo do corocznego, nieprzerwanego urlopu wypoczynkowego, za który przysługuje mu wynagrodzenie – świadczy o tym art. 152 § 1 kodeksu pracy. Co istotne, nie ma możliwości zrzeczenia się tego prawa. W przypadku osoby, która podejmuje pracę po raz pierwszy, prawo do urlopu wypoczynkowego uzyskuje się z upływem każdego miesiąca pracy w wymiarze 1/12 urlopu przysługującego po przepracowaniu całego roku kalendarzowego. Wynika to z art. 153 § 1 wspomnianej ustawy.

Urlop wypoczynkowy - oto dowody, dlaczego warto z niego korzystać

Wymiar urlopu wypoczynkowego

Długość urlopu wypoczynkowego jest uzależniona od czasu zatrudnienia. Na 20 dni odpoczynku mogą liczyć pracownicy zatrudnieni krócej niż 10 lat, natomiast osoby, które świadczą pracę co najmniej 10 lat, mają prawo do urlopu wypoczynkowego trwającego 26 dni – mówi o tym art. 154 § 1 kodeksu pracy. Do okresu zatrudnienia wlicza się:

 • maksymalnie 3 lata – z tytułu ukończenia zasadniczej lub innej równorzędnej szkoły zawodowej;
 • maksymalnie 5 lat – z tytułu ukończenia średniej szkoły zawodowej;
 • 5 lat – z tytułu ukończenia średniej szkoły zawodowej dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych;
 • 4 lata – z tytułu ukończenia średniej szkoły ogólnokształcącej;
 • 6 lat – z tytułu ukończenia szkoły policealnej;
 • 8 lat – z tytułu ukończenia szkoły wyższej.

Wyżej wymienione okresy nie podlegają sumowaniu podczas ustalania wymiaru urlopu wypoczynkowego.

Czy pracownik może wykonywać pracę podczas urlopu?

W przepisach prawa pracy nie została zawarta informacja na temat zakazu wykonywania obowiązków pracowniczych w trakcie urlopu. Pracownik nie może jednak wykonywać pracy u tego samego pracodawcy, który udziela ma urlopu wypoczynkowego. Warto pamiętać też o tym, że art. 1011 § 1 kodeksu pracy opisuje zakaz konkurencji. Oznacza to, że pracownik nie może prowadzić działalności konkurencyjnej wobec pracodawcy ani świadczyć pracy w ramach stosunku pracy lub na innej podstawie na rzecz firmy prowadzącej taką działalność. 

Praca u innego pracodawcy podczas urlopu bezpłatnego

Według art. 1741 § 1 kodeksu pracy pracodawca może udzielić pracownikowi bezpłatnego urlopu w celu wykonywania pracy u innego pracodawcy przez okres ustalony w porozumieniu zawartym pomiędzy pracodawcami. Co istotne, pracownik musi wyrazić na piśmie swoją zgodę na przedstawione rozwiązanie. Należy pamiętać o tym, że wykonując obowiązki na rzecz właściciela drugiej firmy, także trzeba odprowadzić odpowiedni procent podatku od wynagrodzenia. Pensja brutto, do której zaliczane są np. premie i nadgodziny, pomniejszana jest m.in. o podatek dochodowy, ubezpieczenie zdrowotne i ubezpieczenie społeczne. 

Urlop bezpłatny w pytaniach i odpowiedziach

Porównaj zarobki z innymi na Twoim stanowisku

Wypełnij ankietę, a w ciągu 5 minut otrzymasz od nas darmowy indywidualny raport o Twoich zarobkach. Tylko Ty masz dostęp do swojego raportu.

Porównaj teraz zarobki na Twoim stanowisku

Zaktualizuj informacje w swojej ankiecie i zobacz czy nadal zarabiasz odpowiednio.

Dawno wypełniona ankieta?
Porównaj teraz zarobki na swoim stanowisku

W ciągu roku wiele mogło się zmienić. Zaktualizuj informacje w ankiecie i porównaj swoje zarobki z innymi.

Narzędzia

 • Indywidualny raport zarobki
 • Kalkulator netto-brutto
 • Przeciętne zarobki na stanowisku
 • Kreator CV

Artykuły o podobnej tematyce

 • 01.10.2019
  Urlop szkoleniowy – kiedy pracodawca powinien Ci go udzielić?

  Do udzielenia urlopu szkoleniowego zobowiązany jest pracodawca, który zgodził się na podnoszenie kwalifikacji zawodowych przez pracownika lub sam zainicjował tego typu działania. Na długość urlopu wpływa rodzaj egzaminu, do jakiego będzie przystępować osoba uzupełniająca swoją wiedzę oraz umiejętności. 

 • 24.09.2019
  Urlop sabbatical - dla kogo będzie dobrym rozwiązaniem?

  Poza przysługującym urlopem w wymiarze dwudziestu lub dwudziestu sześciu dni niektóre firmy oferują także możliwość skorzystania z tak zwanego urlopu sabbatical. Perspektywa kilku miesięcy odpoczynku lub roku spędzonego w dalekich krajach brzmi wspaniale. Czy jednak każdy może pozwolić sobie na taką przerwę?

01.10.2019
Urlop szkoleniowy – kiedy pracodawca powinien Ci go udzielić?

Do udzielenia urlopu szkoleniowego zobowiązany jest pracodawca, który zgodził się na podnoszenie kwalifikacji zawodowych przez pracownika lub sam zainicjował tego typu działania. Na długość urlopu wpływa rodzaj egzaminu, do jakiego będzie przystępować osoba uzupełniająca swoją wiedzę oraz umiejętności. 

24.09.2019
Urlop sabbatical - dla kogo będzie dobrym rozwiązaniem?

Poza przysługującym urlopem w wymiarze dwudziestu lub dwudziestu sześciu dni niektóre firmy oferują także możliwość skorzystania z tak zwanego urlopu sabbatical. Perspektywa kilku miesięcy odpoczynku lub roku spędzonego w dalekich krajach brzmi wspaniale. Czy jednak każdy może pozwolić sobie na taką przerwę?

Najnowsze w kategorii: Porady zarobkowe

 • 06.10.2019
  6 cech, które musi posiadać każdy manager restauracji

  Klient, który odwiedza lokal gastronomiczny, liczy nie tylko na pyszne jedzenie, ale również na wysoki poziom obsługi oraz przyjemną atmosferę. Manager restauracji dba o to, by goście byli zadowoleni i chętnie powracali. Aby dobrze realizować swoje obowiązki, należy postawić na profesjonalizm i doskonałą organizację pracy.

 • 04.10.2019
  Czy zleceniobiorca może pracować w niedzielę?

  Pracujesz w sklepie i wykonujesz obowiązki na podstawie umowy-zlecenia? Ustawowy zakaz handlu w niektóre niedziele dotyczy także Ciebie, chyba że pracujesz np. w punkcie handlowym na dworcu lub sprzedajesz na jarmarku.

 • 06.09.2019
  Umowy dla osób do 26. roku życia. Sprawdź, ile zarobisz po zmianie ustawy

  Zleceniobiorcy do 26 roku życia, którzy posiadają status ucznia lub studenta, są zwolnieni ze składek ZUS. Taki przywilej nie przysługuje innym grupom zatrudnionych. W wyniku zmiany ustawy o podatku dochodowym wzrośnie wynagrodzenie netto wielu młodych wykonawców zleceń i pracowników etatowych, ponieważ nie będzie pomniejszane o zaliczkę na podatek dochodowy.

06.10.2019
6 cech, które musi posiadać każdy manager restauracji

Klient, który odwiedza lokal gastronomiczny, liczy nie tylko na pyszne jedzenie, ale również na wysoki poziom obsługi oraz przyjemną atmosferę. Manager restauracji dba o to, by goście byli zadowoleni i chętnie powracali. Aby dobrze realizować swoje obowiązki, należy postawić na profesjonalizm i doskonałą organizację pracy.

04.10.2019
Czy zleceniobiorca może pracować w niedzielę?

Pracujesz w sklepie i wykonujesz obowiązki na podstawie umowy-zlecenia? Ustawowy zakaz handlu w niektóre niedziele dotyczy także Ciebie, chyba że pracujesz np. w punkcie handlowym na dworcu lub sprzedajesz na jarmarku.

06.09.2019
Umowy dla osób do 26. roku życia. Sprawdź, ile zarobisz po zmianie ustawy

Zleceniobiorcy do 26 roku życia, którzy posiadają status ucznia lub studenta, są zwolnieni ze składek ZUS. Taki przywilej nie przysługuje innym grupom zatrudnionych. W wyniku zmiany ustawy o podatku dochodowym wzrośnie wynagrodzenie netto wielu młodych wykonawców zleceń i pracowników etatowych, ponieważ nie będzie pomniejszane o zaliczkę na podatek dochodowy.