Praca podczas urlopu – czy jej wykonywanie jest dozwolone? - zarobki.pracuj.pl
 • Indywidualny raport zarobki
 • Kalkulator netto-brutto
 • Przeciętne zarobki na stanowisku
 • Kreator CV
Autor wpisu Pracuj.pl

Każdemu pracownikowi przysługuje prawo do nieprzerwanego, płatnego urlopu wypoczynkowego, który powinien być przeznaczony na regenerację. W przepisach nie ma informacji na temat braku możliwości wykonywania obowiązków pracowniczych podczas urlopu, natomiast znajduje się tam wzmianka o zakazie konkurencji. Zgodnie z kodeksem pracy możliwa jest praca na rzecz innego pracodawcy w trakcie urlopu bezpłatnego. 

Prawo pracownika do urlopu wypoczynkowego

Pracownik ma prawo do corocznego, nieprzerwanego urlopu wypoczynkowego, za który przysługuje mu wynagrodzenie – świadczy o tym art. 152 § 1 kodeksu pracy. Co istotne, nie ma możliwości zrzeczenia się tego prawa. W przypadku osoby, która podejmuje pracę po raz pierwszy, prawo do urlopu wypoczynkowego uzyskuje się z upływem każdego miesiąca pracy w wymiarze 1/12 urlopu przysługującego po przepracowaniu całego roku kalendarzowego. Wynika to z art. 153 § 1 wspomnianej ustawy.

Urlop wypoczynkowy - oto dowody, dlaczego warto z niego korzystać

Wymiar urlopu wypoczynkowego

Długość urlopu wypoczynkowego jest uzależniona od czasu zatrudnienia. Na 20 dni odpoczynku mogą liczyć pracownicy zatrudnieni krócej niż 10 lat, natomiast osoby, które świadczą pracę co najmniej 10 lat, mają prawo do urlopu wypoczynkowego trwającego 26 dni – mówi o tym art. 154 § 1 kodeksu pracy. Do okresu zatrudnienia wlicza się:

 • maksymalnie 3 lata – z tytułu ukończenia zasadniczej lub innej równorzędnej szkoły zawodowej;
 • maksymalnie 5 lat – z tytułu ukończenia średniej szkoły zawodowej;
 • 5 lat – z tytułu ukończenia średniej szkoły zawodowej dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych;
 • 4 lata – z tytułu ukończenia średniej szkoły ogólnokształcącej;
 • 6 lat – z tytułu ukończenia szkoły policealnej;
 • 8 lat – z tytułu ukończenia szkoły wyższej.

Wyżej wymienione okresy nie podlegają sumowaniu podczas ustalania wymiaru urlopu wypoczynkowego.

Czy pracownik może wykonywać pracę podczas urlopu?

W przepisach prawa pracy nie została zawarta informacja na temat zakazu wykonywania obowiązków pracowniczych w trakcie urlopu. Pracownik nie może jednak wykonywać pracy u tego samego pracodawcy, który udziela ma urlopu wypoczynkowego. Warto pamiętać też o tym, że art. 1011 § 1 kodeksu pracy opisuje zakaz konkurencji. Oznacza to, że pracownik nie może prowadzić działalności konkurencyjnej wobec pracodawcy ani świadczyć pracy w ramach stosunku pracy lub na innej podstawie na rzecz firmy prowadzącej taką działalność. 

Praca u innego pracodawcy podczas urlopu bezpłatnego

Według art. 1741 § 1 kodeksu pracy pracodawca może udzielić pracownikowi bezpłatnego urlopu w celu wykonywania pracy u innego pracodawcy przez okres ustalony w porozumieniu zawartym pomiędzy pracodawcami. Co istotne, pracownik musi wyrazić na piśmie swoją zgodę na przedstawione rozwiązanie. Należy pamiętać o tym, że wykonując obowiązki na rzecz właściciela drugiej firmy, także trzeba odprowadzić odpowiedni procent podatku od wynagrodzenia. Pensja brutto, do której zaliczane są np. premie i nadgodziny, pomniejszana jest m.in. o podatek dochodowy, ubezpieczenie zdrowotne i ubezpieczenie społeczne. 

Urlop bezpłatny w pytaniach i odpowiedziach

Porównaj zarobki z innymi na Twoim stanowisku

Wypełnij ankietę, a w ciągu 5 minut otrzymasz od nas darmowy indywidualny raport o Twoich zarobkach. Tylko Ty masz dostęp do swojego raportu.

Porównaj teraz zarobki na Twoim stanowisku

Zaktualizuj informacje w swojej ankiecie i zobacz czy nadal zarabiasz odpowiednio.

Dawno wypełniona ankieta?
Porównaj teraz zarobki na swoim stanowisku

W ciągu roku wiele mogło się zmienić. Zaktualizuj informacje w ankiecie i porównaj swoje zarobki z innymi.

Narzędzia

 • Indywidualny raport zarobki
 • Kalkulator netto-brutto
 • Przeciętne zarobki na stanowisku
 • Kreator CV

Artykuły o podobnej tematyce

 • 31.10.2019
  Urlop macierzyński: fakty i mity

  Kobieta zatrudniona na podstawie umowy o pracę musi wykorzystać minimum 14 tygodni urlopu macierzyńskiego po urodzeniu dziecka. Na czas trwania przysługującego urlopu wpływa liczba urodzonych dzieci. Przedstawiamy fakty i rozwiewamy mity dotyczące urlopu macierzyńskiego.

 • 01.10.2019
  Urlop szkoleniowy – kiedy pracodawca powinien Ci go udzielić?

  Do udzielenia urlopu szkoleniowego zobowiązany jest pracodawca, który zgodził się na podnoszenie kwalifikacji zawodowych przez pracownika lub sam zainicjował tego typu działania. Na długość urlopu wpływa rodzaj egzaminu, do jakiego będzie przystępować osoba uzupełniająca swoją wiedzę oraz umiejętności. 

31.10.2019
Urlop macierzyński: fakty i mity

Kobieta zatrudniona na podstawie umowy o pracę musi wykorzystać minimum 14 tygodni urlopu macierzyńskiego po urodzeniu dziecka. Na czas trwania przysługującego urlopu wpływa liczba urodzonych dzieci. Przedstawiamy fakty i rozwiewamy mity dotyczące urlopu macierzyńskiego.

01.10.2019
Urlop szkoleniowy – kiedy pracodawca powinien Ci go udzielić?

Do udzielenia urlopu szkoleniowego zobowiązany jest pracodawca, który zgodził się na podnoszenie kwalifikacji zawodowych przez pracownika lub sam zainicjował tego typu działania. Na długość urlopu wpływa rodzaj egzaminu, do jakiego będzie przystępować osoba uzupełniająca swoją wiedzę oraz umiejętności. 

Najnowsze w kategorii: Porady zarobkowe

 • 15.07.2020
  Zarobki a zdolność kredytowa

  Sprawdzenie zdolności kredytowej jest pierwszym krokiem w procesie kupna mieszkania lub domu. Pracownicy banku, zanim wypłacą Ci pieniądze, dokładnie zweryfikują, czy według ich zasad będziesz w stanie spłacać raty w ustalonej wysokości. Zanim wybierzesz się do placówki, dowiedz się, jakie kryteria będą brane pod uwagę, i oblicz zdolność kredytową na własną rękę. W różnych bankach wymogi mogą być nieco inne, ale nic nie stoi na przeszkodzie, aby samodzielnie oszacować wysokość ewentualnego kredytu.

 • 14.07.2020
  Czy ambitni zarabiają więcej?

  Ambicja – to ona sprawia, że ciągle chcesz od życia więcej, pragniesz zdobywać kolejne szczyty kariery zawodowej i nie spoczywasz na laurach. Ale to także ona bywa powodem tego, że mocniej przeżywasz niepowodzenia w pracy i czasami czujesz zmęczenie ciągłym dążeniem do doskonałości. Pracodawcy w większości ją cenią, ale czy ambicja jest też warunkiem zarabiania dobrych pieniędzy? A może warto sobie odpuścić ciągły pęd, bo w gruncie rzeczy nie ma ona związku z wysokością Twojej pensji? Przeczytaj, aby się dowiedzieć!

 • 06.04.2020
  Zarządzanie czasem w pracy – jak zwiększyć efektywność i zarobki?

  Jeśli chcesz wykonywać zadania sprawniej i efektywniej, sięgnij po sprawdzone techniki. Czas jest zasobem, którego nie można odzyskać, dlatego tak ważne jest, by umieć dobrze go wykorzystywać. Zastosuj na przykład metodę ALPEN, prawo Parkinsona albo koncepcję SMART. A na początek… „zjedz tę żabę”!

15.07.2020
Zarobki a zdolność kredytowa

Sprawdzenie zdolności kredytowej jest pierwszym krokiem w procesie kupna mieszkania lub domu. Pracownicy banku, zanim wypłacą Ci pieniądze, dokładnie zweryfikują, czy według ich zasad będziesz w stanie spłacać raty w ustalonej wysokości. Zanim wybierzesz się do placówki, dowiedz się, jakie kryteria będą brane pod uwagę, i oblicz zdolność kredytową na własną rękę. W różnych bankach wymogi mogą być nieco inne, ale nic nie stoi na przeszkodzie, aby samodzielnie oszacować wysokość ewentualnego kredytu.

14.07.2020
Czy ambitni zarabiają więcej?

Ambicja – to ona sprawia, że ciągle chcesz od życia więcej, pragniesz zdobywać kolejne szczyty kariery zawodowej i nie spoczywasz na laurach. Ale to także ona bywa powodem tego, że mocniej przeżywasz niepowodzenia w pracy i czasami czujesz zmęczenie ciągłym dążeniem do doskonałości. Pracodawcy w większości ją cenią, ale czy ambicja jest też warunkiem zarabiania dobrych pieniędzy? A może warto sobie odpuścić ciągły pęd, bo w gruncie rzeczy nie ma ona związku z wysokością Twojej pensji? Przeczytaj, aby się dowiedzieć!

06.04.2020
Zarządzanie czasem w pracy – jak zwiększyć efektywność i zarobki?

Jeśli chcesz wykonywać zadania sprawniej i efektywniej, sięgnij po sprawdzone techniki. Czas jest zasobem, którego nie można odzyskać, dlatego tak ważne jest, by umieć dobrze go wykorzystywać. Zastosuj na przykład metodę ALPEN, prawo Parkinsona albo koncepcję SMART. A na początek… „zjedz tę żabę”!