Praca w ruchu ciągłym – gdzie się z nią spotkasz?

Praca w ruchu ciągłym to praca, która ze względów technologicznych nie może zostać przerwana. Termin ten wywodzi się z kodeksu pracy. Przepisy określają, w jakich sytuacjach pracodawca może wprowadzić taki system pracy i jakie dodatki należą się za wykonywanie obowiązków.

System pracy w ruchu ciągłym – kto może wykorzystać to rozwiązanie?

Jednym z najważniejszych argumentów przemawiających za tym, że w danym zakładzie pracy może zostać wprowadzony system czasu pracy w ruchu ciągłym, jest to, że w przeciwnym razie przedsiębiorstwo mogłoby zostać narażone na duże straty. Praca w ruchu ciągłym może być wykonywana tylko w takich miejscach, w których jest to uzasadnione ze względu na technologię produkcji albo konieczność zapewnienia ciągłości w zaspokajaniu potrzeb ludności. Jakie miejsca pracy spełniają takie kryteria? Z pewnością do ich grona można zaliczyć zakłady wytwórcze, które muszą pracować non stop, aby nie zaburzyć wypracowanego porządku i nie zakłócać poszczególnych etapów produkcji (np. huty, rafinerie czy elektrociepłownie). Mowa również o przedsiębiorstwach zaopatrujących mieszkańców w wodę, prąd czy gaz, a także… szpitalach

Praca w ruchu ciągłym - co to oznacza?

Praca w ruchu ciągłym a ustawowy czas pracy

Specyfika pracy w ruchu ciągłym pociąga za sobą konsekwencje w postaci wydłużonego dobowego (może wynosić on nawet 12 godzin w niektórych dobach) i tygodniowego czasu pracy (maksymalnie 43 godziny na tydzień). Stawka nadgodzin wypracowanych w tym trybie jest równa tej, która przysługuje pracownikowi z tytułu  pracy w godzinach nadliczbowych. Pracodawca musi zatem mieć świadomość, że za każdą z dodatkowych godzin płaci się wynagrodzenie powiększone o 100-procentowy dodatek. 

Kto nie może wykonywać pracy w ruchu ciągłym?

Praca w ruchu ciągłym wiąże się z koniecznością wykonywania swoich obowiązków zawodowych również w nocy, dlatego nie mogą jej wykonywać:

  • rodzice lub opiekunowie dzieci, które mają mniej niż 4 lata (chyba że wyrażą zgodę na pracę w takim systemie)
  • osoby niepełnosprawne (chyba że dostarczą zaświadczenie od swojego lekarza o braku przeciwwskazań do pracy w nocy i same wyrażą zgodę na pracę w tym systemie)
  • kobiety w ciąży (zakaz bezwzględny)
  • młodociani

Kobiety w ciąży i młodociani są ponadto objęci całkowitym zakazem pracy w godzinach nadliczbowych. 

6 pomysłów na regenerację po nocnej zmianie

Czy system pracy w ruchu ciągłym jest popularny?

Wprowadzenie w przedsiębiorstwie systemu pracy w ruchu ciągłym wiąże się z pewnymi trudnościami i komplikacjami, które dotyczą głównie naliczania wynagrodzenia. Okres rozliczeniowy w przedstawionym porządku nie pokrywa się z miesiącami kalendarzowymi, obliczanie należnej pensji staje się więc trudniejsze. Również opracowanie grafiku w taki sposób, by zapewnić wszystkim pracownikom odpowiednio dużo czasu na wypoczynek, może okazać się nie lada wyzwaniem. Między innymi z tych względów pracodawcy rzadko się na niego decydują.