Prace interwencyjne – co to takiego?

Prace interwencyjne to zatrudnienie osób bezrobotnych przez urząd pracy, częściowo dofinansowywane z budżetu urzędu miasta. Głównym celem prac interwencyjnych jest aktywizowanie ludzi pozostających bez zatrudnienia przez dłuższy czas i ułatwienie im powrotu na rynek pracy.

Praca interwencyjna – dla kogo?

Do prac interwencyjnych mogą zostać skierowane osoby, które w świetle ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy mogą mieć trudności z samodzielnym odnalezieniem się na rynku pracy. Do tego grona zaliczają się młodzi ludzie, poniżej 25. roku życia, którzy jeszcze nie podjęli pierwszej pracy, a przez to nie zdążyli zdobyć żadnego doświadczenia, co może skazywać ich na brak powodzenia w poszukiwaniu zajęcia. Za osoby znajdujące się w szczególnej sytuacji uznaje się także długotrwale bezrobotnych oraz bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych i bez średniego wykształcenia. Ważne, by zarejestrowały się one w urzędzie pracy, bo jest to warunek konieczny do starania się o przydział do prac interwencyjnych. Podczas spotkań z urzędnikami ustalany jest indywidualny profil pomocy i plan działania, co ma na celu określenie kompetencji i możliwości rozwoju konkretnego interesanta. Pewnymi przywilejami, jeśli chodzi o udział w pracach interwencyjnych, cieszą się osoby bezrobotne powyżej 50. roku życia. Mają one prawo do korzystania z tego typu zajęcia w wydłużonym okresie, wynoszącym 24 miesiące (lub 48 miesięcy, jeśli środki na refundację wpływają co drugi miesiąc). 

http://psz.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/wsparcie-tworzenia-miejsc-pracy/prace-interwencyjne

Najczęściej spotykane rodzaje prac interwencyjnych

To, jaki rodzaj zajęcia wykonuje się podczas prac interwencyjnych, zależy od profilu działalności pracodawcy, który je organizuje. Jeśli to samorząd zgłasza zapotrzebowanie na pracowników do prac interwencyjnych, to oddelegowuje się ich najczęściej do zadań związanych z utrzymaniem terenów zielonych w należytej czystości. Koszenie i grabienie trawników, sadzenie kwiatów i innych roślin, zbieranie i usuwanie uschniętych gałęzi, zamiatanie ulic i usuwanie zanieczyszczeń z chodników – to tylko kilka przykładów prac, z jakimi mogą spotkać się osoby bezrobotne biorące udział w opisywanym projekcie. Wśród prywatnych przedsiębiorców zgłaszających się do tego programu przeważają firmy specjalizujące się w oczyszczaniu miasta. Oferują one możliwość wykonywania prac związanych na przykład z odśnieżaniem ulic, chodników czy dróg wewnętrznych na osiedlach.

Predyspozycje potrzebne do wykonywania prac interwencyjnych

Osoby, którym zależy na aktywizacji zawodowej i udziale w pracach interwencyjnych, powinny być:

  •  przygotowane do nierzadko ciężkiej fizycznej pracy,
  •  rzetelne, obowiązkowe i uczciwe,
  • gotowe do nauki nowych umiejętności.

 Korzyści płynących z powrotu na rynek pracy jest mnóstwo. Każda, nawet z pozoru mało znacząca praca, pomaga w budowaniu pewności siebie i poczuciu sprawczości.

Kiepska praca lepsza niż żadna?

Satysfakcja z wykonywanego zawodu ma wpływ na niemal każdy aspekt naszego życia.