Prace, w których łatwiej zatrudnisz się na niepełny etat

Pracy na niepełny etat najczęściej poszukują osoby, które muszą godzić ją z innymi obowiązkami, czyli na przykład studenci lub rodzice sprawujący samodzielną opiekę nad swoimi dziećmi. Zatrudnienie w niepełnym wymiarze godzin może być również sposobem na dorobienie sobie do emerytury lub renty. Gdzie najłatwiej znaleźć tego rodzaju zajęcie?

Praca w sprzedaży

Sklepy oraz punkty usługowe, szczególnie te znajdujące się w dużych galeriach handlowych, często czynne są od wczesnych godzin porannych do późnego wieczora. Wiąże się to z koniecznością zatrudniania pracowników na zmiany i nierzadko też na niepełny etat. Ten rodzaj zajęcia szczególnie upodobali sobie studenci, którzy mogą dopasować grafik do swoich potrzeb oraz łączyć pracę zarobkową i zdobywanie pierwszych doświadczeń zawodowych z zajęciami na uczelni.

Praca w gastronomii

Pierwsze kroki zawodowe w gastronomii stawia bardzo wielu studentów. Zatrudnienie w restauracjach, pubach i innego rodzaju lokalach gastronomicznych również daje im duże możliwości, jeśli chodzi o dostosowanie grafiku do swoich potrzeb i możliwości. Od kandydatów na stanowisko kelnera i przyszłych pracowników obsługi zazwyczaj nie wymaga się dużego doświadczenia, co sprawia, że znalezienie zajęcia w tym obszarze raczej nie stanowi większego problemu. Kawiarnie, lodziarnie, sklepy cukiernicze, czyli lokale gastronomiczne, które nie są czynne do późnych godzin nocnych, są atrakcyjnymi miejscami pracy także dla kobiet, które chcą godzić rolę matki z pracą na niepełny etat. 

Jak być matką-pracownikiem i nie zwariować?

Praca w ochronie

Praca w charakterze pracownika ochrony w sklepie, na parkingu czy też na strzeżonym osiedlu cieszy się dużym zainteresowaniem miedzy innymi wśród emerytów, którzy chcą w ten sposób podreperować domowy budżet. Od zwykłych pracowników ochrony nie wymaga się posiadania licencji ani specjalnych zezwoleń, ale oczekiwania wobec nich dotyczą spostrzegawczości i refleksu, odporności na stres, uczciwości i dobrze rozwiniętych zdolności komunikacyjnych. Ponadto powinni oni być w dobrej formie fizycznej i zdrowotnej. 

Praca na niepełny etat w świetle przepisów

Pracodawcy, zatrudniając pracowników w niepełnym wymiarze godzin, czasem decydują się na podpisanie z nimi umowy cywilnoprawnej. Takie rozwiązanie jest bardziej korzystne dla pracodawców, ponieważ nie muszą odprowadzać za pracownika wszystkich składek, jakie są obowiązkiem w przypadku umowy o pracę. Jeśli jednak umowa zlecenie ma znamiona umowy o pracę, czyli jeśli pracownik wykonuje pracę pod stałym kierownictwem pracodawcy, w warunkach przez niego wyznaczonych, w określonym miejscu i czasie, to ma on prawo domagać się przed sądem ustalenia stosunku prawnego.