Pracownik do wynajęcia, czyli na czym polega leasing pracowniczy?

Szef może udzielić Ci bezpłatnego urlopu w celu wykonywania pracy na rzecz innego pracodawcy. Nie ma jednak prawa tak postąpić, jeśli się na to nie zgadzasz.

Podstawa prawna

Leasing pracowniczy to korzystanie z urlopu bezpłatnego, który został udzielony po to, aby pracownik wykonywał obowiązki na rzecz innego pracodawcy. Szef może „wypożyczyć” Cię innej firmie (lub firmom) na określony czas. Tak wynika z kodeksu pracy (art. 174¹: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19740240141). W tym celu powinien zawrzeć porozumienie z przedsiębiorstwem, z którym będziesz współpracował. W dokumencie należy określić okres obowiązywania nowych zasad.   

Bezpłatny urlop w pracy – na jakich warunkach?

Aby leasing doszedł do skutku, niezbędna jest pisemna zgoda pracownika. Nie musisz akceptować takiego rozwiązania. Jeśli wyrazisz sprzeciw, nie będzie to odmowa wykonania polecenia służbowego, za którą groziłyby konsekwencje, takie jak np. zwolnienie dyscyplinarne.      

5 przypadków, kiedy nie trzeba wykonywać polecenia przełożonego

Okres urlopu bezpłatnego - udzielonego w celu wykonywania pracy na rzecz innego pracodawcy - wlicza się do okresu zatrudnienia, od którego zależą uprawnienia pracownicze.  

Staż emerytalny i urlopowy – jakie okresy się do nich zaliczają?

Leasing pracowniczy – zasady

Wykonując pracę na rzecz nowego pracodawcy, podlegasz ubezpieczeniom społecznym, mimo że stosunek pracy z dotychczasowym zatrudniającym jest zawieszony. Płatnikiem składek jest firma, w której pracujesz w czasie urlopu bezpłatnego. Masz prawo do zasiłku chorobowego, jednorazowego odszkodowania za wypadek przy pracy itd. Po zakończeniu urlopu wracasz do pracy w firmie, w której byłeś zatrudniony.  

Umowa z agencją pracy tymczasowej

Rodzajem leasingu pracowniczego jest także wykonywanie obowiązków w ramach kontraktu z agencją pracy tymczasowej – pośrednikiem pomiędzy pracownikiem a pracodawcą. Z takiej formy zatrudnienia korzystają często uczniowie i studenci oraz osoby mające trudności ze znalezieniem stałego zajęcia. Aby działać legalnie, agencje muszą spełniać wymogi formalne, takie jak:

  • regularne i terminowe opłacanie składek ZUS i podatków,
  • niekaralność,
  • pełna zdolność do rozporządzania mieniem firmy (brak ogłoszenia upadłości konsumenckiej).

Agencja pracy tymczasowej – co powinieneś o niej wiedzieć

Do umowy agencyjnej odnoszą się przepisy, które dotyczą umowy o pracę zawartej na czas określony. Jako pracownik tymczasowy masz prawo do płatnego urlopu wypoczynkowego, zasiłku macierzyńskiego, wynagrodzenia chorobowego itd. Korzystasz także z przywilejów przysługujących ciężarnym. Możesz wykonywać obowiązki również na podstawie umów cywilnoprawnych. W takiej sytuacji nie należą Ci się uprawnienia zagwarantowane w kodeksie pracy, ponieważ podstawę prawną stanowi kodeks cywilny. (http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19640160093)   

Na jaki urlop może liczyć pracownik tymczasowy?