Premia uznaniowa - co to takiego? - zarobki.pracuj.pl
 • Indywidualny raport zarobki
 • Kalkulator netto-brutto
 • Przeciętne zarobki na stanowisku
 • Kreator CV
Autor wpisu Pracuj.pl

Wynagrodzenie zasadnicze, dodatki za pracę w nocy, nadgodziny, dyżury czy czas przestoju – pracodawca ma obowiązek wypłacić nam takie składniki pensji. Jeśli spełniliśmy wymagania, należy nam się również premia regulaminowa. Premię uznaniową otrzymujemy wtedy, gdy chce tego szef.

Premie i nagrody – podstawa prawna

Zasady wypłacania wynagrodzenia za pracę zostały określone w dziale III kodeksu pracy (http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19740240141). Część pensji może stanowić premia regulaminowa, która ma charakter roszczeniowy. Oznacza to, że po spełnieniu wymagań określonych w przepisach płacowych, mamy prawo domagać się wypłaty premii – bez względu na wolę pracodawcy. Możemy dochodzić swoich roszczeń nawet przed sądem pracy, mając duże szanse na otrzymanie świadczenia. Premia uznaniowa, a inaczej nagroda, ma charakter subiektywny. To pracodawca decyduje o tym, czy zamierza ją przyznać.

Czym się różni premia od nagrody?

W rozróżnieniu świadczeń pomagają kryteria wskazane w wyrokach Sądu Najwyższego:

 • z 30 marca 1977 r. (I PRN 26/77),
 • z 10 czerwca 1983 r. (III PZP 25/83),
 • z 30 lipca 1986 r. (III PZP 47/86),
 • z 21 września 2006 r. (II PK 13/06).

Z treści wyroków wynika m.in., że premie wypłaca się ze środków funduszu płac, a nagrody – z innych środków. Aby otrzymać nagrodę, nie trzeba spełniać wymagań, które są skonkretyzowane i podlegają weryfikacji. Nie występują również przesłanki, które prowadzą do obniżenia lub odebrania świadczenia. Wysokość oraz termin wypłaty nagrody zależą od pracodawcy.

Pojęcie „premia uznaniowa”, które często pojawia się w regulaminach wynagradzania, jest mylące. Aby otrzymać premię, trzeba zrealizować określone wymogi, wskazane w regulacjach wewnątrzzakładowych. Świadczenie należy się z chwilą spełnienia wskazanych kryteriów. Zgodnie z przepisami prawa pracy, zatrudniający musi przyznać premię. Nie możemy domagać się świadczenia, które posiada cechy nagrody, ale mamy prawo żądać wypłaty premii. Użycie niewłaściwej nazwy składnika pensji w regulaminie wynagradzania prowadzi do nieporozumień. Takie konflikty często znajdują swój finał w sądzie pracy.       

Wynagrodzenie – przeliczenie kwoty brutto na netto

Wysokość płacy, widniejąca w umowie, jest wyrażona w kwocie brutto. Od niej odlicza się składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Składki odprowadza się również od nagrody (wyjątek stanowi nagroda jubileuszowa). Wartość premii – w wielu przypadkach – także podlega oskładkowaniu, ponieważ dodatkowe świadczenie stanowi przychód. Nie trzeba płacić składek m.in. wtedy, kiedy pracownik otrzymał premię, przebywając na zwolnieniu lekarskim. Aby obliczyć, ile pieniędzy otrzymamy za swoją pracę, możemy skorzystać z kalkulatora wynagrodzeń Pracuj.pl: https://zarobki.pracuj.pl/kalkulator-wynagrodzen/.

Porównaj zarobki z innymi na Twoim stanowisku

Wypełnij ankietę, a w ciągu 5 minut otrzymasz od nas darmowy indywidualny raport o Twoich zarobkach. Tylko Ty masz dostęp do swojego raportu.

Porównaj teraz zarobki na Twoim stanowisku

Zaktualizuj informacje w swojej ankiecie i zobacz czy nadal zarabiasz odpowiednio.

Dawno wypełniona ankieta?
Porównaj teraz zarobki na swoim stanowisku

W ciągu roku wiele mogło się zmienić. Zaktualizuj informacje w ankiecie i porównaj swoje zarobki z innymi.

Narzędzia

 • Indywidualny raport zarobki
 • Kalkulator netto-brutto
 • Przeciętne zarobki na stanowisku
 • Kreator CV

Artykuły o podobnej tematyce

 • 16.01.2019
  Podwyżka płacy minimalnej w 2019 r.

  Od 1 stycznia 2019 r. obowiązuje nowa stawka płacy minimalnej. Pracownicy etatowi otrzymują wynagrodzenie w wysokości co najmniej 2250 zł brutto, a zleceniobiorcy zyskali prawo do minimalnej stawki godzinowej w wymiarze 14,70 zł brutto.

 • 07.01.2019
  GUS: Poziom zatrudnienia i wynagrodzenia w okresie: styczeń-wrzesień 2018 r.

  Pod koniec trzeciego kwartału 2018 r. liczba pracujących była o 2,7% wyższa niż rok wcześniej. Największy wzrost zatrudnienia - w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku - odnotowano w transporcie i gospodarce magazynowej, działalności profesjonalnej (np. prawniczej i rachunkowo-księgowej), naukowej i technicznej oraz budownictwie. W okresie styczeń-wrzesień przeciętne miesięczne wynagrodzenie wynosiło 4573,03 zł brutto.  

 • 06.01.2019
  Pobyt w szpitalu? Sprawdź, jaka wypłata Ci przysługuje

  Zasiłek chorobowy za okres hospitalizacji wynosi zwykle 70% wynagrodzenia. Masz prawo do świadczenia w wymiarze 100% pensji, jeśli na przykład choroba przypada w okresie ciąży albo wtedy, gdy niezdolność do wykonywania obowiązków stanowi wynik wypadku przy pracy.   

16.01.2019
Podwyżka płacy minimalnej w 2019 r.

Od 1 stycznia 2019 r. obowiązuje nowa stawka płacy minimalnej. Pracownicy etatowi otrzymują wynagrodzenie w wysokości co najmniej 2250 zł brutto, a zleceniobiorcy zyskali prawo do minimalnej stawki godzinowej w wymiarze 14,70 zł brutto.

07.01.2019
GUS: Poziom zatrudnienia i wynagrodzenia w okresie: styczeń-wrzesień 2018 r.

Pod koniec trzeciego kwartału 2018 r. liczba pracujących była o 2,7% wyższa niż rok wcześniej. Największy wzrost zatrudnienia - w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku - odnotowano w transporcie i gospodarce magazynowej, działalności profesjonalnej (np. prawniczej i rachunkowo-księgowej), naukowej i technicznej oraz budownictwie. W okresie styczeń-wrzesień przeciętne miesięczne wynagrodzenie wynosiło 4573,03 zł brutto.  

06.01.2019
Pobyt w szpitalu? Sprawdź, jaka wypłata Ci przysługuje

Zasiłek chorobowy za okres hospitalizacji wynosi zwykle 70% wynagrodzenia. Masz prawo do świadczenia w wymiarze 100% pensji, jeśli na przykład choroba przypada w okresie ciąży albo wtedy, gdy niezdolność do wykonywania obowiązków stanowi wynik wypadku przy pracy.   

Najnowsze w kategorii: Porady zarobkowe

 • 05.01.2019
  5 branż, które gwarantują najwyższe pensje

  Informatyka, telekomunikacja, finanse – to obszary, w których można było liczyć na atrakcyjne zarobki w 2017 r. Wysokość wynagrodzenia zależy nie tylko od wybranej profesji, ale też od tego, czy inwestujemy czas i wysiłek we własny rozwój zawodowy.  

 • 05.01.2019
  Inżynier elektryk – perspektywy zawodowe

  Energia elektryczna ma istotne znaczenie dla przemysłu i innych gałęzi gospodarki. To sprawia, że perspektywy zatrudnienia w zawodzie inżyniera elektryka są szerokie i atrakcyjne. Specjaliści posiadający wiedzę, uprawnienia i doświadczenie mogą pracować m.in. w nowoczesnych przedsiębiorstwach produkcyjnych.

 • 05.01.2019
  Za co można otrzymać premię?

  Zrealizowałeś cele sprzedażowe? Nie korzystałeś ze zwolnienia chorobowego? Jeśli spełniłeś warunki określone przez pracodawcę, masz szansę otrzymać premię i zwiększyć swoje wynagrodzenie. Dodatek do pensji może okazać się ważnym czynnikiem, dzięki któremu poczujesz się doceniony i zyskasz energię do działania.

05.01.2019
5 branż, które gwarantują najwyższe pensje

Informatyka, telekomunikacja, finanse – to obszary, w których można było liczyć na atrakcyjne zarobki w 2017 r. Wysokość wynagrodzenia zależy nie tylko od wybranej profesji, ale też od tego, czy inwestujemy czas i wysiłek we własny rozwój zawodowy.  

05.01.2019
Inżynier elektryk – perspektywy zawodowe

Energia elektryczna ma istotne znaczenie dla przemysłu i innych gałęzi gospodarki. To sprawia, że perspektywy zatrudnienia w zawodzie inżyniera elektryka są szerokie i atrakcyjne. Specjaliści posiadający wiedzę, uprawnienia i doświadczenie mogą pracować m.in. w nowoczesnych przedsiębiorstwach produkcyjnych.

05.01.2019
Za co można otrzymać premię?

Zrealizowałeś cele sprzedażowe? Nie korzystałeś ze zwolnienia chorobowego? Jeśli spełniłeś warunki określone przez pracodawcę, masz szansę otrzymać premię i zwiększyć swoje wynagrodzenie. Dodatek do pensji może okazać się ważnym czynnikiem, dzięki któremu poczujesz się doceniony i zyskasz energię do działania.