Premia uznaniowa - co to takiego? - zarobki.pracuj.pl
 • Indywidualny raport zarobki
 • Kalkulator netto-brutto
 • Przeciętne zarobki na stanowisku
 • Kreator CV
Autor wpisu Pracuj.pl

Wynagrodzenie zasadnicze, dodatki za pracę w nocy, nadgodziny, dyżury czy czas przestoju – pracodawca ma obowiązek wypłacić nam takie składniki pensji. Jeśli spełniliśmy wymagania, należy nam się również premia regulaminowa. Premię uznaniową otrzymujemy wtedy, gdy chce tego szef.

Premie i nagrody – podstawa prawna

Zasady wypłacania wynagrodzenia za pracę zostały określone w dziale III kodeksu pracy (http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19740240141). Część pensji może stanowić premia regulaminowa, która ma charakter roszczeniowy. Oznacza to, że po spełnieniu wymagań określonych w przepisach płacowych, mamy prawo domagać się wypłaty premii – bez względu na wolę pracodawcy. Możemy dochodzić swoich roszczeń nawet przed sądem pracy, mając duże szanse na otrzymanie świadczenia. Premia uznaniowa, a inaczej nagroda, ma charakter subiektywny. To pracodawca decyduje o tym, czy zamierza ją przyznać.

Czym się różni premia od nagrody?

W rozróżnieniu świadczeń pomagają kryteria wskazane w wyrokach Sądu Najwyższego:

 • z 30 marca 1977 r. (I PRN 26/77),
 • z 10 czerwca 1983 r. (III PZP 25/83),
 • z 30 lipca 1986 r. (III PZP 47/86),
 • z 21 września 2006 r. (II PK 13/06).

Z treści wyroków wynika m.in., że premie wypłaca się ze środków funduszu płac, a nagrody – z innych środków. Aby otrzymać nagrodę, nie trzeba spełniać wymagań, które są skonkretyzowane i podlegają weryfikacji. Nie występują również przesłanki, które prowadzą do obniżenia lub odebrania świadczenia. Wysokość oraz termin wypłaty nagrody zależą od pracodawcy.

Pojęcie „premia uznaniowa”, które często pojawia się w regulaminach wynagradzania, jest mylące. Aby otrzymać premię, trzeba zrealizować określone wymogi, wskazane w regulacjach wewnątrzzakładowych. Świadczenie należy się z chwilą spełnienia wskazanych kryteriów. Zgodnie z przepisami prawa pracy, zatrudniający musi przyznać premię. Nie możemy domagać się świadczenia, które posiada cechy nagrody, ale mamy prawo żądać wypłaty premii. Użycie niewłaściwej nazwy składnika pensji w regulaminie wynagradzania prowadzi do nieporozumień. Takie konflikty często znajdują swój finał w sądzie pracy.       

Wynagrodzenie - przeliczenie kwoty brutto na netto

Wysokość płacy, widniejąca w umowie, jest wyrażona w kwocie brutto. Od niej odlicza się składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Składki odprowadza się również od nagrody (wyjątek stanowi nagroda jubileuszowa). Wartość premii - w wielu przypadkach - także podlega oskładkowaniu, ponieważ dodatkowe świadczenie stanowi przychód. Nie trzeba płacić składek m.in. wtedy, kiedy pracownik otrzymał premię, przebywając na zwolnieniu lekarskim. Aby obliczyć, ile pieniędzy otrzymamy za swoją pracę, możemy skorzystać z kalkulatora wynagrodzeń Pracuj.pl: https://zarobki.pracuj.pl/kalkulator-wynagrodzen/.

Porównaj zarobki z innymi na Twoim stanowisku

Wypełnij ankietę, a w ciągu 5 minut otrzymasz od nas darmowy indywidualny raport o Twoich zarobkach. Tylko Ty masz dostęp do swojego raportu.

Porównaj teraz zarobki na Twoim stanowisku

Zaktualizuj informacje w swojej ankiecie i zobacz czy nadal zarabiasz odpowiednio.

Dawno wypełniona ankieta?
Porównaj teraz zarobki na swoim stanowisku

W ciągu roku wiele mogło się zmienić. Zaktualizuj informacje w ankiecie i porównaj swoje zarobki z innymi.

Narzędzia

 • Indywidualny raport zarobki
 • Kalkulator netto-brutto
 • Przeciętne zarobki na stanowisku
 • Kreator CV

Artykuły o podobnej tematyce

 • 30.10.2017
  6 czynników, które wpływają na Twoje wynagrodzenie

  Pracownicy - wykonujący tę samą pracę - mają prawo do równego wynagrodzenia. Wysokość pensji zależy nie tylko od zakresu obowiązków, ale też od kilku innych uwarunkowań. Sprawdź, co może spowodować obniżenie Twojego wynagrodzenia i co możesz zrobić, aby je zwiększyć.

 • 25.10.2017
  Benefity pracownicze – jakie dodatki do zasadniczej pensji?

  Wynagrodzenie składa się nie tylko z podstawy, ale także z dodatków, premii, nagród itp. Możemy również liczyć na korzyści pozapłacowe. Takie rozwiązania wspierają rozwój, pozwalają dbać o zdrowie, przyczyniają się do poprawy samopoczucia i jakości życia.

 • 25.01.2019
  Jakie perspektywy zawodowe czekają na kulturoznawców?

  Absolwent kulturoznawstwa może pracować na przykład jako dziennikarz lub urzędnik w ministerstwie kultury. Kompetencje i umiejętności zdobyte w toku nauki sprzyjają także podjęciu pracy HR-owca lub specjalisty ds. PR. Aby poszerzyć kwalifikacje, można ukończyć studia podyplomowe o określonym profilu.  

30.10.2017
6 czynników, które wpływają na Twoje wynagrodzenie

Pracownicy - wykonujący tę samą pracę - mają prawo do równego wynagrodzenia. Wysokość pensji zależy nie tylko od zakresu obowiązków, ale też od kilku innych uwarunkowań. Sprawdź, co może spowodować obniżenie Twojego wynagrodzenia i co możesz zrobić, aby je zwiększyć.

25.10.2017
Benefity pracownicze – jakie dodatki do zasadniczej pensji?

Wynagrodzenie składa się nie tylko z podstawy, ale także z dodatków, premii, nagród itp. Możemy również liczyć na korzyści pozapłacowe. Takie rozwiązania wspierają rozwój, pozwalają dbać o zdrowie, przyczyniają się do poprawy samopoczucia i jakości życia.

25.01.2019
Jakie perspektywy zawodowe czekają na kulturoznawców?

Absolwent kulturoznawstwa może pracować na przykład jako dziennikarz lub urzędnik w ministerstwie kultury. Kompetencje i umiejętności zdobyte w toku nauki sprzyjają także podjęciu pracy HR-owca lub specjalisty ds. PR. Aby poszerzyć kwalifikacje, można ukończyć studia podyplomowe o określonym profilu.  

Najnowsze w kategorii: Porady zarobkowe

 • 06.09.2019
  Umowy dla osób do 26. roku życia. Sprawdź, ile zarobisz po zmianie ustawy

  Zleceniobiorcy do 26 roku życia, którzy posiadają status ucznia lub studenta, są zwolnieni ze składek ZUS. Taki przywilej nie przysługuje innym grupom zatrudnionych. W wyniku zmiany ustawy o podatku dochodowym wzrośnie wynagrodzenie netto wielu młodych wykonawców zleceń i pracowników etatowych, ponieważ nie będzie pomniejszane o zaliczkę na podatek dochodowy.

 • 22.08.2019
  Specjalista SEO – jak nim zostać?

  Aby móc objąć stanowisko specjalisty SEO, trzeba posiadać wiele umiejętności technicznych i specjalistyczną wiedzę, którą zdobywa się przede wszystkim na drodze doświadczenia. Prawdziwi entuzjaści tej dziedziny śledzą zmieniające się trendy i są na bieżąco z pojawiającymi się narzędziami kreacji w Internecie. 

 • 22.08.2019
  Praca zmianowa – co musi zapewnić Ci pracodawca?

  Praca zmianowa ma swoje zalety, ale wiąże się też z wyrzeczeniami i obciążeniem organizmu. Konieczność dostosowywania się do zmieniających się godzin pracy potrafi być stresująca, dlatego pracodawca powinien zapewnić podwładnym odpowiednie warunki.

06.09.2019
Umowy dla osób do 26. roku życia. Sprawdź, ile zarobisz po zmianie ustawy

Zleceniobiorcy do 26 roku życia, którzy posiadają status ucznia lub studenta, są zwolnieni ze składek ZUS. Taki przywilej nie przysługuje innym grupom zatrudnionych. W wyniku zmiany ustawy o podatku dochodowym wzrośnie wynagrodzenie netto wielu młodych wykonawców zleceń i pracowników etatowych, ponieważ nie będzie pomniejszane o zaliczkę na podatek dochodowy.

22.08.2019
Specjalista SEO – jak nim zostać?

Aby móc objąć stanowisko specjalisty SEO, trzeba posiadać wiele umiejętności technicznych i specjalistyczną wiedzę, którą zdobywa się przede wszystkim na drodze doświadczenia. Prawdziwi entuzjaści tej dziedziny śledzą zmieniające się trendy i są na bieżąco z pojawiającymi się narzędziami kreacji w Internecie. 

22.08.2019
Praca zmianowa – co musi zapewnić Ci pracodawca?

Praca zmianowa ma swoje zalety, ale wiąże się też z wyrzeczeniami i obciążeniem organizmu. Konieczność dostosowywania się do zmieniających się godzin pracy potrafi być stresująca, dlatego pracodawca powinien zapewnić podwładnym odpowiednie warunki.