Przepracowałeś tylko część miesiąca? Dowiedz się, jak to rozliczyć

Zwolnienie lekarskie albo rozwiązanie umowy o pracę – to najczęstsze powody, dla których nie pracuje się przez cały miesiąc. Nieobecność w firmie wpływa na wysokość Twojej pensji. Jeśli chorowałeś, Twoja pensja za czas nieobecności może wynosić 80% tego, co zwykle zarabiasz.

Pracując na etacie, możesz korzystać z uprawnień pracowniczych, do których należy np. urlop wypoczynkowy. Za czas urlopu otrzymujesz pensję w takiej samej wysokości, jakbyś był w pracy. Istnieją sytuacje, w których wynagrodzenie nie przysługuje (urlop bezpłatny) lub zostaje obniżone. Aby ustalić, ile zarobisz, odpowiedz na pytania:

  • Dlaczego przepracowałeś niepełny miesiąc?

Przyczyna nieobecności może wpłynąć na to, że pracownik zostanie zwolniony z pracy. Jeśli np. samowolnie opuściłeś stanowisko, w wyniku czego doszło do opóźnień w pracy zakładu, możesz zostać pociągnięty do odpowiedzialności. W takich przypadkach pracodawca może nawet zwolnić Cię dyscyplinarnie za rażące naruszenie obowiązków pracowniczych.

Jak usprawiedliwiać nieobecności w pracy?

  • Czy zachowałeś prawo do wynagrodzenia za czas nieobecności?

Pracownik, który był niezdolny do pracy ze względu na nadużycie alkoholu i otrzymał zaświadczenie lekarskie, przez pierwsze 5 dni zwolnienia nie otrzymuje wynagrodzenia chorobowego ani zasiłku chorobowego. Osoba, która została skierowana na badania pracownicze, zachowuje prawo do płacy za czas nieobecności.

  • Zachorowałeś? Jaka była przyczyna Twojej niezdolności do pracy?

Powód wystawienia zwolnienia lekarskiego wpływa na wysokość wynagrodzenia chorobowego lub zasiłku chorobowego. Jeśli np. nie byłeś w pracy, ponieważ oddawałeś krew, zachowujesz prawo do 100% pensji za czas nieobecności. Wymiar zasiłku chorobowego za okres pobytu w szpitalu wynosi 70%. Tak wynika z art. 92 kodeksu pracy.  

  • Czy nieobecność w pracy jest równoznaczna z utratą premii?

Premia regulaminowa może mieć charakter stały i może być doliczana do każdego wynagrodzenia za pracę. Pracodawca ma prawo ustalić w regulaminie wynagradzania, że nieobecność w pracy skutkuje utratą prawa do tego składnika. Ważne, żebyś zapoznał się z regułami obowiązującymi w firmie, w której jesteś zatrudniony.

Regulamin wynagradzania – ABC

Wynagrodzenie za przepracowaną część miesiąca – jak obliczyć?

Nawet jeśli nie przysługuje Ci wynagrodzenie za czas nieobecności, zachowujesz prawo do pensji za przepracowany okres. Aby ustalić, ile zarobisz, jeśli powodem Twojej absencji była choroba:

  1. Podziel kwotę miesięcznej pensji przez 30 (dzielnik zawsze jest jednakowy, niezależnie od liczby dni w miesiącu).
  2. Otrzymany wynik pomnóż przez liczbę dni wskazaną w zwolnieniu lekarskim.
  3. Odejmij uzyskaną kwotę od pensji należnej za cały miesiąc.  

Jeśli przyczyną Twojej nieobecności było rozwiązanie umowy o pracę, sposób obliczeń jest inny. W celu określenia należności za niepełny miesiąc:

  1. Podziel kwotę wynagrodzenia przez liczbę godzin do przepracowania w ciągu miesiąca.
  2. Pomnóż wynik przez liczbę godzin, których nie przepracowałeś.
  3. Otrzymany wynik odejmij od pensji, którą byś otrzymał, gdybyś pracował przez cały miesiąc.

Metody określania wysokości pensji za przepracowaną część miesiąca zostały wskazane w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy…