Przykłady nagród uznaniowych stosowanych przez pracodawców - zarobki.pracuj.pl
 • Indywidualny raport zarobki
 • Kalkulator netto-brutto
 • Przeciętne zarobki na stanowisku
 • Kreator CV
Autor wpisu Pracuj.pl

Na nagrody uznaniowe mogą liczyć pracownicy, którzy w sposób szczególny angażują się w realizację obowiązków i wykazują się inicjatywą oraz ponadprzeciętną efektywnością i kreatywnością. Bony zakupowe, vouchery na wycieczkę i karnety – to przykłady nagród przyznawanych przez pracodawców. 

Nagrody uznaniowe w świetle przepisów prawnych

Z art. 105 kodeksu pracy wynika, że nagroda uznaniowa jest przyznawana pracownikom za wzorowe wypełnianie swoich obowiązków, przejawianie inicjatywy i podnoszenie wydajności oraz jakości pracy. Jak sama nazwa wskazuje, nagroda ma charakter uznaniowy, co oznacza, że pracodawca przyznaje ją według własnego uznania. Pracownik nie może zatem rościć sobie do niej praw, chyba że zajdą przesłanki uzasadniające takie działanie. O uzasadnionych powodach można mówić np. w sytuacji, gdy pracodawca przyzna nagrodę uznaniową jednej grupie pracowników, a drugą pominie, nie podając przy tym żadnego konstruktywnego wyjaśnienia. Jeśli zasługi obu grup przy realizacji konkretnego projektu były obiektywnie zbliżone, a pracodawca nagradza tylko jedną z nich, to dochodzi do naruszenia zasady równego traktowania pracowników. Mówią o tym m.in. art. 94 i art. 112 kodeksu pracy.

https://dsc.kprm.gov.pl/kryteria-podzialu-i-przyznawania-nagrod-oraz-sposob-dokonywania-oceny

Nagrody uznaniowe – w jakiej formie są przekazywane?

Nagrody uznaniowe mogą być przyznawane w formie świadczenia pieniężnego lub w formie rzeczowej. O ile w tym pierwszym przypadku nie ma zbyt dużego pola manewru, o tyle w przypadku nagród rzeczowych pracodawcy mają niemal nieograniczone możliwości. Można obdarować pracownika na przykład:

 • bonami zakupowymi,
 • karnetem na zajęcia sportowe lub biletami na wydarzenia kulturalne, sportowe czy muzyczne,
 • markowym piórem wiecznym,
 • zegarkiem renomowanej firmy,
 • voucherem na zagraniczną wycieczkę,
 • nowym smartfonem, laptopem lub innym urządzeniem przydatnym w codziennym życiu.

Różnica między nagrodą uznaniową a premią

Nagroda uznaniowa wręczona w formie pieniężnej nie jest tożsama z premią. Różnica między tymi dwoma typami świadczeń pozapłacowych jest zasadnicza. Nagroda uznaniowa nie ma charakteru roszczeniowego, co oznacza, że decyzja pracodawcy o przyznaniu lub odmowie przyznania nie podlega kontroli sądowej (wyjątkiem jest sytuacja, kiedy nagroda została już przyznana, ale wstrzymano jej wypłatę lub wręczenie). Z kolei otrzymanie przez pracownika premii zależy od tego, czy spełni on przesłanki przewidziane w sporządzonym przez pracodawcę regulaminie premiowania. Oznacza to, że pracownik ma prawo domagać się przyznania premii, jeśli wypełni określone w dokumencie warunki. 

Premia uznaniowa - co to takiego?

Przyznawanie nagród uznaniowych to jeden z bardziej skutecznych sposobów motywowania pracowników. Podwładni, którzy czują, że ich wysiłki są dostrzegane i doceniane, podchodzą do swojej pracy z jeszcze większym zaangażowaniem.

Porównaj zarobki z innymi na Twoim stanowisku

Wypełnij ankietę, a w ciągu 5 minut otrzymasz od nas darmowy indywidualny raport o Twoich zarobkach. Tylko Ty masz dostęp do swojego raportu.

Porównaj teraz zarobki na Twoim stanowisku

Zaktualizuj informacje w swojej ankiecie i zobacz czy nadal zarabiasz odpowiednio.

Dawno wypełniona ankieta?
Porównaj teraz zarobki na swoim stanowisku

W ciągu roku wiele mogło się zmienić. Zaktualizuj informacje w ankiecie i porównaj swoje zarobki z innymi.

Narzędzia

 • Indywidualny raport zarobki
 • Kalkulator netto-brutto
 • Przeciętne zarobki na stanowisku
 • Kreator CV

Artykuły o podobnej tematyce

 • 05.01.2019
  Za co można otrzymać premię?

  Zrealizowałeś cele sprzedażowe? Nie korzystałeś ze zwolnienia chorobowego? Jeśli spełniłeś warunki określone przez pracodawcę, masz szansę otrzymać premię i zwiększyć swoje wynagrodzenie. Dodatek do pensji może okazać się ważnym czynnikiem, dzięki któremu poczujesz się doceniony i zyskasz energię do działania.

 • 23.10.2018
  5 porad, jak zyskać w oczach pracodawcy i otrzymać nagrodę

  Nagroda za intensywny wysiłek i wyjątkowe zaangażowanie może stanowić dodatkowy bodziec do działania. Nie przesadzaj z przechwalaniem się, ale zadbaj, by Twoje starania zostały dostrzeżone. Przykładaj wagę również do szczegółów, które z pozoru wydają się nieistotne, a mają znaczenie i zostaną docenione przez pracodawcę. Mogą one dotyczyć na przykład łagodzenia napięć w zespole czy wprowadzenia drobnych usprawnień komunikacji w firmie.

 • 22.10.2018
  5 zawodów, w których możesz liczyć na atrakcyjne premie

  Premia stanowi jeden z czynników motywujących do pracy. To, czy otrzymasz taki dodatek, jest uzależnione od Twojego zaangażowania w obowiązki. Przyjemnie jest realizować zadania, jeśli można liczyć na wymierne korzyści finansowe.  

05.01.2019
Za co można otrzymać premię?

Zrealizowałeś cele sprzedażowe? Nie korzystałeś ze zwolnienia chorobowego? Jeśli spełniłeś warunki określone przez pracodawcę, masz szansę otrzymać premię i zwiększyć swoje wynagrodzenie. Dodatek do pensji może okazać się ważnym czynnikiem, dzięki któremu poczujesz się doceniony i zyskasz energię do działania.

23.10.2018
5 porad, jak zyskać w oczach pracodawcy i otrzymać nagrodę

Nagroda za intensywny wysiłek i wyjątkowe zaangażowanie może stanowić dodatkowy bodziec do działania. Nie przesadzaj z przechwalaniem się, ale zadbaj, by Twoje starania zostały dostrzeżone. Przykładaj wagę również do szczegółów, które z pozoru wydają się nieistotne, a mają znaczenie i zostaną docenione przez pracodawcę. Mogą one dotyczyć na przykład łagodzenia napięć w zespole czy wprowadzenia drobnych usprawnień komunikacji w firmie.

22.10.2018
5 zawodów, w których możesz liczyć na atrakcyjne premie

Premia stanowi jeden z czynników motywujących do pracy. To, czy otrzymasz taki dodatek, jest uzależnione od Twojego zaangażowania w obowiązki. Przyjemnie jest realizować zadania, jeśli można liczyć na wymierne korzyści finansowe.  

Najnowsze w kategorii: Porady zarobkowe

 • 06.09.2019
  Umowy dla osób do 26. roku życia. Sprawdź, ile zarobisz po zmianie ustawy

  Zleceniobiorcy do 26 roku życia, którzy posiadają status ucznia lub studenta, są zwolnieni ze składek ZUS. Taki przywilej nie przysługuje innym grupom zatrudnionych. W wyniku zmiany ustawy o podatku dochodowym wzrośnie wynagrodzenie netto wielu młodych wykonawców zleceń i pracowników etatowych, ponieważ nie będzie pomniejszane o zaliczkę na podatek dochodowy.

 • 22.08.2019
  Specjalista SEO – jak nim zostać?

  Aby móc objąć stanowisko specjalisty SEO, trzeba posiadać wiele umiejętności technicznych i specjalistyczną wiedzę, którą zdobywa się przede wszystkim na drodze doświadczenia. Prawdziwi entuzjaści tej dziedziny śledzą zmieniające się trendy i są na bieżąco z pojawiającymi się narzędziami kreacji w Internecie. 

 • 22.08.2019
  Praca zmianowa – co musi zapewnić Ci pracodawca?

  Praca zmianowa ma swoje zalety, ale wiąże się też z wyrzeczeniami i obciążeniem organizmu. Konieczność dostosowywania się do zmieniających się godzin pracy potrafi być stresująca, dlatego pracodawca powinien zapewnić podwładnym odpowiednie warunki.

06.09.2019
Umowy dla osób do 26. roku życia. Sprawdź, ile zarobisz po zmianie ustawy

Zleceniobiorcy do 26 roku życia, którzy posiadają status ucznia lub studenta, są zwolnieni ze składek ZUS. Taki przywilej nie przysługuje innym grupom zatrudnionych. W wyniku zmiany ustawy o podatku dochodowym wzrośnie wynagrodzenie netto wielu młodych wykonawców zleceń i pracowników etatowych, ponieważ nie będzie pomniejszane o zaliczkę na podatek dochodowy.

22.08.2019
Specjalista SEO – jak nim zostać?

Aby móc objąć stanowisko specjalisty SEO, trzeba posiadać wiele umiejętności technicznych i specjalistyczną wiedzę, którą zdobywa się przede wszystkim na drodze doświadczenia. Prawdziwi entuzjaści tej dziedziny śledzą zmieniające się trendy i są na bieżąco z pojawiającymi się narzędziami kreacji w Internecie. 

22.08.2019
Praca zmianowa – co musi zapewnić Ci pracodawca?

Praca zmianowa ma swoje zalety, ale wiąże się też z wyrzeczeniami i obciążeniem organizmu. Konieczność dostosowywania się do zmieniających się godzin pracy potrafi być stresująca, dlatego pracodawca powinien zapewnić podwładnym odpowiednie warunki.